Josef (Saint Germain) via Beatrice Madsen, 5 juli, 2018

 

Josef              Beatrice Madsen  180705

Jag är Josef, Yeshuas Fader. Jag kommer till kanalen för att stärka er ljusarbetare i allt det nya.   Det är ingen lätt uppgift ni gör.  Jag ser hur ni kämpar. Jag vill att ni ska veta att jag finns med er i allra högsta grad nu när ni har samma uppgift som jag en gång hade. Ni befinner er i brytningstiden mellan två tidsåldrar och den nya är född men den är fortfarande en bebis, precis som min Yeshua en gång var.

Jag var Fader mellan två tidsåldrar och jag gav födsel till den nya tidsåldern genom Yeshua. Ni är alla JAG på erat sätt. Denna gång föds Yeshua inom er. Ni har födslovärkar. Det tar tid att födas andligen och förlösa det värdsliga. Hav tålamod. ni gör ett stort arbete, ett mycket stort arbete. Precis som ni har det nu så hade jag det då. Det var ingen lätt uppgift mig att stå och stötta allt det nya mot de gamla tankestrukturerna. Precis som ni förstår vad som behövs till i framtiden och ligger med tanken före så gjorde jag det då.

Jag vill att ni ska hålla visionen levande. Ge inte upp. Gång på gång tappar ni hoppet, trillar dit i den gamla strukturen och börjar misstro. Gör inte det. Det är helt naturligt att ramla som ett litet spädbarn. Res på er igen, och igen och igen. Plötsligt kan ni gå i den nya tiden, i uppstigningen. Ni trillar mer sällan och tänker när ni väl gör det att var det så här jag hade det i 3D? Titta på er egen barndom. När ni blir äldre och klokare kan det vara svårt för er att förstå vissa handlingar ni utförde som barn eller tonåring. Ni behöver titta tillbaka på er själva som en vis förälder tittar på sitt lilla barn och vägleder det. Ni kunde då inte gjort på något annat sätt. Det var den tidens rådande energier och tankestrukturer. Tänk nu nytt kära ni. Tänk nytt och tänk stort och ha fötterna på jorden. Föd min älskade son i era hjärtan. Låt honom gå ut i er varje cell. Gör honom till jord, gör honom till världen. Oh, Jag gläds kära ni. Jag gläds och sjunger jubelsånger då jag ser honom leva och fröjdas inom var och en av er. Jag, Josef har tålamod som en vis gammal Fader för er. Ni är våra frön, ni är våran tid, ni är vårat ljus. Som solen ska ni blända och låta era medmänniskor växa av er strålglans.

Er medarbetare Josef.

 

Per Staffan: Josef, fader till Jesus Sananda, är en av Saint Germains inkarnationer. Den sista var som St. Germain.

Du gillar kanske också...