Far-och mormödrarnas råd via Sharon McErlane, 29 maj, 2024

Far-och mormödrarnas råd.
2024-05-29
“Nu sker den stora vändningen”, sa far- och mormödrarna. “Allt och alla på jorden vänder sig mot ljuset. Jorden vaknar och vänder sig mot ljuset…och det gör också du. Äg det!” befallde de. “Nu börjar tiden för stor expansion, expansionen till kärleken, till makten och skönheten. Gå in i det, sa de. “Stig upp och stig in i ljuset. Ta ett stort steg”, sa de. “Gå fram och bli räknad. Lyssna på oss och följ vår vägledning.
“Ni har kämpat under lång tid, kämpat för att uthärda den tunga tid ni lever i. Ni har arbetat hårt för att hålla er stabila, arbetat hårt för att lyfta varandra. Nåväl, sa farmödrarna, lyssna på det här. Vinden har förändrats. Ni har inte längre motvind. Den blåser nu i ryggen. Känn hur du förs med i denna vind. Och eftersom den bär dig kan du röra dig mycket snabbare, åstadkomma mer och lyfta högre. “Följ med denna nya vind.” sa de. “Vi säger er att tidens vindar har förändrats, och här, idag, börjar den Nya Åldern. “Tro oss, sa de. Den är här”.
“Håll er till oss medan den här förändringen sker,” sa far- och mormödrarna. “Håll fast vid någon form av det Gudomliga du älskar, och FÖRSTÅ kraften i det stora Ljusnätet. Nätet förankras djupare och kraftigare i jorden, och det förankras djupare och kraftigare i dig. Så dra nytta av denna förändring och tänk ofta på Ljusets nät. Kalla på det. Kalla på det mer och mer. Varje gång du gör det kommer Ljusnätet att växa sig starkare, och kunna lyfta allt liv på jorden bättre.
“Denna upplyftande åtgärd är välbehövlig nu,” sa far- och mormödrarna, “och du kan hjälpa den att ske. Eftersom alla varelser är anslutna i det stora nätet av Ljus/Kärlek, så lyfts alla när du tillåter det att lyfta dig. Tänk bara på nätet”, sa de, “och låt det göra sitt jobb. Det kommer att lyfta Alla.”
“På grund av det stora lidandet på jorden vid denna tid är behovet av upplyftning stort. Och du kan tillhandahålla det – du kan tillhandahålla det för miljoner. Gör det nu!” ropade de. “Stanna helt enkelt där du är och tänk en minut på din koppling till Ljusets nät, din koppling till oss och till varandra.
Tänk på den här kopplingen för så fort dina tankar går dit börjar det STORA LYFTET. Känn det”, sa far- och mormödrarna”. “Det byggs upp, det växer. Känn det! “Du, sa de, du, i anslutning med kraften i en upplyst tanke, hjälper miljoner just nu. Du hjälper just nu”, sa de. “Tvivla aldrig på det.”
— Far- och mormödrarnas råd
The Council of Grandmothers: Turning to the Light

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *