Ishvara via Ann Dahlberg, 27 maj 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
27 maj 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och jag har kommit till Jorden för att bistå er människor med en teknik som kommer att hjälpa er och Jorden på olika sätt. Jag vägleder er och människorna som arbetar med denna teknik från ett högre perspektiv av varande.
Jag är en högre guide för en grupp människor på Jorden som på olika håll i världen hjälper er planet i hennes uppstigning till en högre dimension av ljus och kärlek.
Ni som arbetar med någon form av avancerad teknik vet vilka ni är. Det börjar att öppna upp nu för er teknik att komma fram, ni kommer alla att veta när den tiden är mogen.
Det kommer att höras röster där människor kräver att den nya teknik som de förstår har gömts undan för dem kommer fram i ljuset. De vill ha ren och fri energi för alla människor på Jorden. Det är en solidaritets och jämlikhetsfråga och det har redan börjat att pratas härom.
Mycket kan man säga om internet av både negativ och positiv art, men det som är positivt är att fler människor får information om vad som pågår runt om i världen. Det finns journalister som gräver och visselblåsare som sprider olika information om vad de har upptäckt, som inte stämmer med den information som ges till allmänheten. En del vill inte tro det det, men andra kan se och förstå att det är sant.
Bevisen hopar sig nu efterhand och det går inte att bortse från det faktum att det finns studier som är tillgängliga men som har stannat hos några få. Forskning och studier har också gjorts på annat håll med hjälp av andra organisationer eller privata donationer och de pekar i samma riktning som den information som har kommit fram från oberoende källor och en del visselblåsare.
Det här jäser nu under ytan, kära vänner, det är därför det är så oroligt i er värld idag. Rädslan är det som gör er värld orolig och det finns mycket rädsla hos människor idag. Det är mycket rädsla som frigörs från ert kollektiva medvetande men också från Jordens medvetande.
Ni frigör er från gamla strukturer som har hållit er fast i ett ständigt upprepande mönster men som nu håller på att brytas ner, ”Det gör ont när knoppar brister” har någon skrivit i en dikt och det är just det som sker med människorna nu. En ny medvetenhet har börjat att födas i era sinnen och det påverkar er både kroppsligt och själsligt. Ni börjar att tappa fokus och känner er mer splittrade än vad ni gjorde förut.
Ni vet ibland inte vilken fot ni ska stå på eller vad som är sant i all den information som nu öser över er från olika håll. Internet är en bidragande orsak till det och det kan behövas att ni stannar upp och ge all information lite eftertanke och väljer den information som är relevant för ert sökande.
Ett viktigt mätinstrument är att vara jordad och lyssna på sin egen röst eller intuition för att få en klarare bild av vad som känns sant för dig och agera därefter, om det är det som du nu behöver göra för att du eller andra ska mår bra. Låt det annars gro och se om det dyker upp någon mer information som stödjer ditt ställningstagande och ger dig den skjuts du behöver för din egen utveckling.
Ni bygger alla nya mönster nu som passar bättre in i den nya tiden på Jorden där en högre vibration av ljus och kärlek har uppnåtts. Det är i denna brytningstid som mycket kan manifestera sig och det arbetet har ni redan påbörjat inom er själva och för en del av er så har även er yttre verklighet förändrats i takt med er inre förändring.
Känn det inte som ett misslyckande om er värld har vänts upp och ned, det kan vara ett tecken på att en ny medvetenhet av en högre vibration har kommit in i ditt liv.
Jag önskar er alla lycka till i ert fortsatta byggande av nya mönster och strukturer inom er själva och fortsättningsvis även i er yttre verklighet.
Stor kärlek
Ishvara
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *