Federationen av Ljus via Maryann Rada, 22 oktober

 rachelle

 

Federationen av Ljus 22 oktober 2015

via Maryann Rada

 

Nu är tiden inne för transformationen som ni har väntat länge på. Hur väl ni tål förändringens intensitet beror på många faktorer och varje person som deltar i jordens transformation kommer att ha en upplevelse unikt samordnad av behoven från själens lärande, den individuella uppgiften i livet och val. Även om vissa bär på outsäglig smärta betyder detta inte att valet var smärta. I de flesta fall är valet att tjäna, att fullända, för att vittna om fria viljan eller att hitta kunskap som tjänar själens utveckling. Oavsett vilken erfarenhet ni befinner er i är sanningen att ni inleder en oerhört djupgående transformation. På många sätt kommer ni att vara förändrade när ni tagit er ur denna korta men intensiva episod.

Vi vet att ni har mycket på gång inom och runt omkring er just nu så vi kommer att presentera informationen på ett så användbart och hjälpsamt sätt som möjligt här. Vårt syfte är att underlätta er väg genom transformationsprocessen. Därför presenterar vi följande lista:

Grundläggande Punkter för Mänsklig Transformation

  1. Låt ljuset vara på. Ert inre ljus är av högsta renhet och kraft. Under tider av stress är det lätt att glömma detta, tillåta skuggor att samlas, eller att vara så överväldigad med prövningar att skenet verkar avlägset, nedtonat av bekymmer. Kom ihåg att stjärnorna fortsätter lysa och andas sin stadiga glimt in i er. Lys med dem.
  1. Ge er själva tillåtelse att känna, och känna. Högintensiva scener med planeters omkalibrering utlöser alltför ofta förödelse i människans nervsystem. Känslan kan röra sig för snabbt för att bearbetas eller den kan verka stängas av. Mellan dessa ytterligheter finns ett pulserande spektrum av olika modulationer av kärlek, allt från mörkare till ljusare nyanser av känslor, från fred till kanten av raseri. Det finns ingen rätt eller fel känsla. De kommer och de går. Låt dem leverera sitt paket med energi och låt dem gå. Att känna, utan att fästa sig vid beständigheten av en situation, kommer att ge er friheten att svara på rörelserna i era hjärtan.
  1. Tala om för er framtid att den har er välsignelse, och välsigna den. Framtiden har mycket lite att oroa sig för, men nuet är fullt av oro för många. Oron i sig själv är fruktlös, om den inte själv omvandlas till användbar, meningsfull handling. Den handlingen kan vara så liten som att ändra ert sinne, och ni tillåter en helt ny uppsättning parametrar att börja forma er framtid. När smärtan är erfarenheten i era liv, sätt en välsignelse hur liten den än är, och vet att det är det första steget mot att gå in i en framtid av högre kvalitet. Denna effekt förstärks när den sätts i rörelse av många människor för en viss smärta som är gemensam för mänskligheten eller för världen.
  1. När ni känner att det bästa ni kan göra inte är tillräckligt, pausa och försök igen. Ljuset kommer att skifta och avslöja något ni kanske inte har sett förut. Bara för att ni har viss inblick betyder det inte att ni har full medvetenhet. Ni upplever rörelsen mot den men varje enskild bana har sitt värde. Den ni upplever är rätt för er. Få inte för er att ni behöver rädda världen på egen hand. Fokusera på era inre upplevelser och den externa ansträngningen kommer att lösa upp sig i flödet av tillit.
  1. Låt det förgågna vara det förgågna, men förstå det förflutna också. Det finns inte mycket att vinna på att vänta på att återuppleva en tid som redan har kommit och gått. Oavsett vad som finns kvar av upplevelsen av en vana, ett minne, eller återskapande, kommer vid denna tidpunkt att sakta ned vad som redan naturligt ökar farten, eftersom tidsfaktorn sönderfaller. Men vad som har dolts visas nu, och det dunkla förflutna är inställt på att avslöja sig. Förstå, förlåt och gå vidare.
  1. Inget beröm leder till ett fullt hjärta, eftersom beröm leder till hjärtats uttryckande och expanderande utan begränsning. Där ni ser kärlekens fredsälskande handling, beröm sökandet för att ha fört samman elementen så att ni fick se den. Där berömmet är mer som tyst uppskattning, sjunger den enskilde inom sig. Där berömmet uttrycker sig genom ord och handlingar hos en individ, blir sången känd. Vad är beröm? Bara bekräftande av allmänt stöd. Det är något som ni har i överflöd, även om historierna omkring er tyder på annat. När stöd verkar saknas någonstans, lyssna på den som vet, inom er själva. Det är ett bra ställe att börja övergången från hopp till beröm.
  1. Aldrig har era grundkoder varit så anpassade till frekvensskifte mot total fasförskjutning som de är nu. Av denna anledning säger vi, oroa er inte om att kunna göra jobbet. Frekvensen och fasförskjutningen ni upplever är något ni har blivit väl förberedda på. När ni kommer bakom orsakernas mönster och ser sanningen om vilka ni är, kommer ni naturligt bli en del av upplevelsen ni ser er själva ha.
  1. Lyssna från en plats inom er själva som känns som vetande, men som inte är vetande ännu. Det vetande ni ansluter till, som en del av er inre grundläggande fysiska upplevelse på Jorden, är inte samma sak som erhållen kunskap eller att ha en viss förståelse om saker. Vilka ni är, som vi har sagt tidigare, är vetande. Att vara en besserwisser döljer ibland förnimmelsen av sårbarheten man kan känna när man fungerar som en medveten varelse i en sovande värld, eller det kan skydda en med praktiska energier av inbillad ego-inflation från känslomässiga trauman som kommer tillbaka för att hemsöka. Bakom besserwissern är den som ingenting vet, men bakom alla masker finns vetandets verklighet. Känn igen detta i er själva.
  1. När allt annat misslyckas, kom ihåg, att komma ihåg. Allt ni möter i detta liv är något ni har blivit förberedda att möta. Livstider av arbete, själens rådslag, vägledning från en utökad grupp av änglar, förfäder och avatarer har fört er till en plats för att vara medvetande om Jagets förkroppsligade sanning. Däremot kan de dimensionella påfrestningarna av 3D-liv hålla kvar er i en illusion av att tro att ni måste resonera er igenom tuffa situationer ensamma. Medan ni har kapacitet för det, har ni också helheten av er flerdimensionella upplevelse att utnyttja som expanderar er förmåga att komma igenom alla utmaningar. I dessa tider när ni möter en tom vägg som ett hinder, kom ihåg att ta fram detta inre djup av erfarenhet och gudomligt samspel. Pausa, andas, anslut.

Dessa 9 delar av grundläggande personlig grundkodning ges som tips från vänner som har djupare insikt i den universella planen än ert nuvarande planetariska tillstånd tillåter. Ni närmar er snabbt transformationen av er själva och er planet. Ni är inte ensamma, eftersom många välvilliga varelser hjälper och kommer att fortsätta göra det.

Vi i Federationen av Ljus delar med er vår entusiasm och kärlek och påminner er om att slappna av när ni kan och släppa alla förutfattade meningar om vad framtiden bär. Den kommer att påminna er om detta snart nog. Vi lämnar er nu i fred och med stor kärlek.

 

by Maryann Rada, transmitted by the League of Light
posted on Luminous Dimensions: Transmissions from the League of Light
http://luminousdimensions.wordpress.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...