Rådet via Ron Head, 21 oktober

Ron Head

Rådet, via Ron Head, 21 Oktober

Vi kommer idag att tala om förutsägelser. Vi vet att det är en favorit för alla. Vi vet också att de används för att höja hoppet för mänskligheten denna gång. Vi känner till att i den här kategorin faller också ”stränga varningar”. Och dessa används för helt motsatt effekt. Några av de mer fantastiska förutsägelser som verkar positiva, har i själva verket blivit använda, eftersom de som startar dem, föreställer sig att det kommer att leda till stor besvikelse. Så låt oss diskutera allt detta.

Låt oss först definiera vad en riktig förutsägelse kan vara. Från ert perspektiv, kan en riktig förutsägelse endast vara en förlängning in i framtiden för de möjliga effekterna av aktuella orsaker. Till exempel, om man ser en person som studerar flitigt skulle det vara rimligt att förutsäga att vid något tillfälle, skulle den personen kunna nå framgång. Ifall man ser en person som deltar i en aktivitet, som samhället har bedömt som icke önskvärt, skulle det vara rimligt att anta att samhället kan välja att bestraffa honom eller henne.

Vad vi väljer att diskutera i dag är samma fenomen, utvidgat in i de världar av effekter av orsaker som skulle kunna vara så stora, så utbredda, och så avlägsna från omedelbar manifestation, att effekten själv verkar frånkopplad, och därför inte kan uppfattas i nuet. Det skulle också inkludera orsaker så utbredda, att man knappt kunde se sin egen del i dem. Det skulle även omfatta den ofantligt stora mängd av orsaker, som en enskild person har samlat över ett stort antal livstider, vad ni kallar karma. Vanligtvis tänker ni bara på det som en negativ sak. Ni skulle bli förvånade över att se den enorma mängd av positiv karma som så många av er har samlat på er.

Och nu, tänk på den ännu mer fantastiska mängd av positiva orsaker, som har placerats i spargrisen av alla av er i mänskligheten. Och allt av det som bara väntar på att bli befriat med någon magisk nyckel.

Nåväl, det är precis den situation som er värld är i just nu. Och frågan i era sinnen är: ”Vad är nyckeln? Vad är nyckeln?” Svaret kommer att bli mycket överraskande för er. Eller det kommer inte, om ni har förstått vad vi har talat om under de senaste åren.

Ni är nyckeln.

Nu börjar vi med att säga att en förutsägelse beroende på dess orsaker inte förändras. Och orsaken till att ni manifesterar världen ni så ivrigt önskar, är er egen höjning till ett högre vibrations medvetande. Kan ni föreställa er själva, efter all denna tid, och efter all smärta och ansträngning ni har lagt ner, att ändra färdriktning i era liv. Naturligtvis gör ni inte det. Så vad är er prognos för framtiden?

Det finns för närvarande förstämning och domedagsprofeter bland er. Är det vad ni tror att mänskligheten har byggt? Om någon vill ha det kan de få det. Ifall de väljer att tro det, kommer de att ha det i någon form.

Ser ni hur det fungerar? Ni är alla med-skapare till verkligheten som ni gör, och kommer att se.

För inte så länge sedan skulle det ha verkat vara ett löjligt uttalande att göra. Men idag kommer det inte att höjas på några ögonbryn på de flesta ställen. Ser ni hur långt ni har kommit?

Och så tillbaka till samtalsämnet om förutsägelser. Låt oss göra några. Vi förutspår att de förutsägelser ni gör, ärligt, uppriktigt, och för det allra bästa för alla människor, djupt i era hjärtan, kommer nu att börja manifesteras på allvar. Er världs nedåtgående spiral har stoppats. Och den uppåtgående spiralen är nu definitivt framåtskridande. Skruva upp era energier av tro. Gör det så.

Kärlek. Förvänta. Förlåta. Gör alla de saker som ni har lärt er att göra, som kommer att leda till förändring. Var det ni önskar. Tiden för att vara emot har passerat. I era hjärtan förutsägs framtiden. Det är där det kommer att skapas.

Vi förutspår er framgång.

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...