Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 oktober

Judas-Iscariot

Judas Iskariot med “gäster”                                                                                                                  

Lördag 24 oktober 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Det händer mycket runt om i världen nu. Vi är tacksamma för alla våra allierade som oförtrutet jobbar vidare på det som är deras kall. De gick ner för att ge mänskligheten de här gåvorna och de gör framsteg efter framsteg. Det ser ljust ut nu, kära Jordbor. Er värld håller på att vända om från en värld i mörker till en värld i ljus. Sträck på Er, kära barn, ni har en stor del i detta också. Utan ert ljus och positiva visioner hade inte detta gått framåt så bra som det nu gör. Vi är mäkta stolta över er allihop. Ni kommer snart att märka skillnaden, det är inte långt kvar till att ni alla kan se och höra det, då många medier börjat att sända ut det som just nu sker i världen.

Jag är Sananda och är glad över att få tala med Er idag. Det är otroligt roligt att få se hur er värld förändras idag. Det blir ljusare för var dag som går. Jag skulle önska att ni fick uppleva detsamma som vi, som ser det från en högre nivå. Detta är tyvärr inte möjligt innan ni själva har tagit det steget in i den högre energinivån. Ni närmar er gränsen i lite olika takt men ni kommer alla att få uppleva den ljusa värld, som nu med allt högre vibration börjar ta form.

Sök i ert inre och ni kan finna det där. Ljuset finns där inom Er, samma ljus som börjar skymta utanför er. Det är starkare inom er och när det är tillräckligt starkt inom er, så ser ni det utanför er. Tänk på det kära barn, ta fram ljuset inom er, så har ni allt ni behöver.

Jag tackar för att jag fick tala och lämnar nu över till Moder Maria.

Jag är Moder Maria och jag är lycklig idag, då jag ser vilka framsteg jorden gör. Det gläder mitt hjärta, när jag ser allt arbete som ni barn på jorden gör. Jag kan se att ren teknologi är på väg som hjälper jorden att återhämta sig och ge alla möjlighet att leva ett bättre liv. Det känns bra i mitt hjärta eftersom ni alla betyder så mycket för mig. Jag följer varje steg ni tar och hjälper er på alla sätt jag kan, då jorden nu accelererar framåt i en allt högre fart. Det är viktigt som Sananda sa att ni söker ljuset i ert hjärta för där har ni alla svar. Ert högre jag har alla svar och har även kontakt med alla era guider. Så mina barn, stilla er och finn era svar djupt därinne och allt kommer att bli bra. Ni får all hjälp ni behöver. Det räcker att sända en tanke uppåt så finns vi där.

Jag älskar er så mycket och lämnar nu ordet åter till Judas.

Jag tackar Sananda och Moder Maria för deras kloka råd och ansluter mig givetvis till dessa. Har du funnit ljuset i ditt hjärta så har du gjort det viktigaste arbetet, som du kom hit ner till Jorden för att göra. Det är ljuset i era hjärtan som höjer vibrationen på jorden idag. Alla ljus bildar ett kollektivt bälte som sprider sig över ytplanet där ni lever. Det i sin tur tar in det högre ljus som kommer från ”källan” och alltihop sprids sakta över den värld som ni lever i. Det är alla ni tillsammans som förvandlar er yta nu, till en ljusare plats att vara på. Det är det som gör den här uppstigningen så intressant, då ni gör det här i era kroppar och i en så stor mängd.

Med det tackar jag för oss.

Med så mycket kärlek

Judas.

 

www-st-germain.se

Du gillar kanske också...