Final Wakeup Call: Falsk Ekonomi, 17 april 2019

Final Wakeup Call: Falsk Ekonomi, 17 april 2019

Per Staffan 17 april 2019

Avslöjande – Bankväsen och Ekonomi (ej kanaliserat)

Final Wakeup Call: Fake Economy

17/4/2019 01:42:00 PM  News

Falsk Ekonomi

Att börja förstå den större bilden


Centralbankernas Ekonomiska Modell


Räntesatser dikteras av centralbanker


Kapitalism fungerar genom kreativ förstörelse


Centralbanksbankirer är problemmakarna


Förändring till det bättre är nära förestående


Brexit är en färdig uppgörelse

 

Det Stora Uppvaknandet

Förändring kommer, antingen kabalen tycker om det eller inte

Marknaderna stoppar inte bara för att elit insiders vill att de ska stoppa, Marknaderna reagerar på den allmänna efterfrågan, men de följer djupare strömmar också. Skulder krymper inte bara för att de inte kan betalas, och en oundviklig framtid väntar inte, bara för att människor inte är redo för den. Förändring sker antingen du vill ha den eller inte. Ibland, troligen snart – kommer skuldens tyngd, lögner, bedrägeri, förvrängningar, vaneföreställningar, myter och kaos att få marken att ge vika

Den ekonomi vi befinner oss i är en centralbanksekonomi. Den ekonomi vi går emot är en folkets ekonomi, och det gör hela skillnaden, men vi är inte där ännu. Så, för närvarande kretsar världen som vi känner den kring en centralbanksekonomi med inkompetenta chefer, som bara har förmågan att vara inkompetenta.

Aldrig tidigare i modern historia har den globala finansiella strukturen varit så irreparabelt försvagad, så fullständigt korrupt, so totally corrupted, så grundligt underminerad av kontrollmekanismer, så intensivt avskärmad från välstånd genom manipulation, sanktioner och till och med krig. Hela det globala finansiella systemet har byggts upp och kommer att få ett utbrott som en skuldvulkan med flera epicentra, mestadels belägna i väst.

Alla pappersvalutor är per definition artificiella, och så småningom blir de värdelösa. Men det värsta av allt, att ha en Eurovaluta för 19 länder med olika kulturer, olika tillväxt och produktivitet och väldigt olika inflationsnivåer säkerställer en ännu större katastrof. Italien, Grekland, Spanien, Portugal och många fler EU-länder är helt i konkurs. Dessa länder har tvingats använda en valuta som gjort dem helt okompetitiva och oförmögna att exportera eller fungera. Samtidigt har Tyskland dragit nytta av en svag Euro, vilket har gjort deras exportindustrier mycket framgångsrika.

De stora bankerna i väst är alla tätt knutna till varandra. Bankirernas kabal trodde att en sammankoppling inom deras bankstruktur skulle göra alla immuna mot risken för misslyckande. Verkligheten är att misslyckandet hos en större bank garanterar en systemisk uppdelning av dem alla. När kollapsen inträffar kommer den enda livsdugliga lösningen äntligen att genomföras. Det är den lösning som de avsiktligt har undvikit i många år. Guldstandarden kommer att genomföras.

Att börja förstå den större bilden

Människor vaknar och blir medvetna om de många sprickorna i systemet. De inser att världen förändras. De börjar förstå den större bilden av vad som händer och varför. De vill vara sanningsenligt informerade och förberedda. De vill ha friheten att fatta sina egna informerad val, istället för att få veta vad de ska göra av etablissemanget och dess marionetter i regeringen, med deras korrupta MSM (Media) som ständigt ljuger, luras och driver propaganda. Människor upptäcker att de avsiktligt har blivit duperade och vallade in i denna fruktansvärda kris, som kommer att styra dem i armarna på den Nya Världsordningen the New World Order.

Folk vill att krisen ska vara över. Många räknar med det. Men marknaderna visar inte några tecken på återhämtning ännu. Människor får inte vad de vill ha eller vad de förväntar sig från marknaderna, de får vad de förtjänar och vi har ackumulerat över ett kvarts århundrades värden av misstag, dåliga investeringar, affärsmisslyckanden och icke betalande individer globalt.

Centralbankens Ekonomiska Modell

Dagens ekonomiska modell har möjliggjort fler misstag än någonsin tidigare. Den har uppmuntrat människor att spendera, låna och spekulera på en astronomisk nivå och varje gång marknaden försökte göra några korrigeringar kom centralbankerna med fler tryckta pengar och ännu enklare kredit. Företag som borde ha försvunnit för många år sedan grävde ner sig själva ännu djupare i skuld. Husägare fortsatte också att öka på sina skulder Och spekulanterna fortsatte att ta större och större risker. Bubblan i finanssektorn – inklusive subprime lån, bostadspriser, Wall Street bonusar och derivat – exploderade 2007/8. Kom ihåg:

”En korrigeringskraft är lika och motsatt till det bedrägeri som föregått den.”

Missuppfattningarna och absurditeterna under 2008-bubblantiden var monstruösa. Korrigeringen har följaktligen varit enorm. Världsmarknaden blev nästan halverad efter 2008. Även fastighetspriserna har gått ned nästan överallt. Den totala förlusten av nominell förmögenhet uppskattades till 50 miljarder dollar. Kunde dessa förluster ha förhindrats? Visst kunde många av dem ha gjort det, om myndigheterna inte hade förvrängt hypoteksmarknaden så mycket som de gjorde.

Räntesatser dikteras av centralbanker

Centralbankerna skapar bokstavligen oreda i ditt sinne. På en obehindrad marknad återspeglar marknadsräntan folks tidspreferens. Nuförtiden är marknadsräntan emellertid inte längre bestämd i en obunden marknad. Den dikteras av centralbanken.

Centralbankerna fastställde kortsiktiga räntor genom att ge kommersiella banker kredit. Därmed har de ett starkt inflytande på de korta räntorna. Under senare år har centralbankerna också fastställt långfristiga räntor genom obligationsköp.

Den ganska obekväma sanningen i detta sammanhang är att centralbankerna i nära samarbete med affärsbanker fortsätter att ge ut nya pengar som produceras genom bankkrediter som inte stöds av reella besparingar.

Syftet med ett sådant penningökningssystem genom kreditskapande är att sänka räntan och avsiktligt undertrycka den till en nivå som är lägre än marknadsräntan som annars skulle fastställas i en fri marknad.

Detta har långtgående konsekvenser far-reaching consequences. Den artificiellt sänkta marknadsräntan gör det möjligt för människor att spara mindre och konsumera mer – jämfört med den situation där marknadsräntan inte hade artificiellt sänkts. När besparingsnedgången och konsumtionen ökar, initierar den sänkta marknadsräntan nya investeringar, vilket resulterar i en artificiell ekonomisk bubbla eller uppgång. En sådan boom är dock inte hållbar, och vid något tillfälle kommer den att förvandlas till ett misslyckande som kommer att vändas till en lågkonjunktur.

Om år 2007 punchbålen hade tagits bort innan festen gick ur kontroll – så skulle den ekonomiska bubblan antagligen ha varit mycket blygsam.

Eftersom punchbålen av lätta pengar, och konstant kredit återfylldes kontinuerligt, drog alla människor felaktiga slutsatser. De insåg att kapitalismen hade misslyckats. “capitalism had failed.” De såg bilen som körde av klippan, men märkte inte hur regeringen hade vridit och böjt vägskyltarna. I stället för att varna investerare för de farliga kurvorna, föreslog centralbanken låga utlåningsräntor: ”Trampa på gasen!”

Vem som än var ansvarig för misstagen, så fortsatte kapitalismen att korrigera dem med sin sedvanliga dynamik. Det träffade otrygga investerare med triljoner i förluster. Det slog ner misskötta företag. Det utmattade husägare, och krossade bostadsbaserade derivat till damm.

Kapitalismen verkar genom kreativ förstörelse

Kapitalismen verkar genom en process som den stora ekonomen Joseph Schumpeter kallade ”kreativ förstörelse” “creative destruction.” Den förstör misstag för att skapa utrymme för nya innovationer och nya företag. Tyvärr sammanfaller detta med det som regeringen, och de flesta vill ha. När människor gör misstag hävdar de i allmänhet att de är oklanderliga, och de har inte har ryggrad att erkänna sina misstag och lära av dem. De avlänkar i allmänhet klandret, exempelvis genom att säga ”vem kunde någonsin ha sett denna kris komma”? På så sätt hoppas de att någon annan kommer att betala för förlusterna.

I stället för att låta den fria marknaden fungera av sig själv började centralbankerna, som hade missförstått sitt regleringsansvar under bubbeltiden, att rädda misskötta företag för att skydda långivare som hade misskött sina pengar. De är fast beslutna att hindra kapitalismen att göra stora förändringar – och de kommer att gå hur långt som helst för att avvärja sunda marknadskorrigeringar som inte skulle gynna dem.

Hur långt går de för att nå sina mål? De låter de misskötsamma stanna kvar. De håller de hjärndöda företagen vid liv – tillsammans med zombiebankerna. De låter regeringen ta över ägandet av stora sektorer av ekonomin. Och belamrar ett skuldsatt samhälle med ännu mer skuld! Centralbankerna förväntas låna många biljoner. Men från vem? Och vem förväntas betala tillbaka alla dessa pengar? Du gissade rätt! Vi, folket, genom högre beskattning, fler nya skatter, plundring av alla våra resurser etc. etc

Frekventa läsare har redan en ganska bra uppfattning om vem som förväntas betala räkningen för de katastrofala effekterna av år av missförvaltning av den globala ekonomin. De flesta är medvetna om att de inte borde ta den här nyheten sittande. Den enda åtgärden som garanterar sann ekonomisk frihet är att bygga upp din egen back-up av resurser med tillgångar och varor som ädla metaller för din egen personliga räddning – och lagra dem i ett lättillgängligt, privatkontrollerat säkerhetsskåp.

Ingen vet hur det här kommer att spelas ut, förstås. Ingen av oss får läsa historieböckerna innan de skrivs. Människor kommer att tro vad de tror, när de tror det, allt i sin egen tid. När ett imperium är nytt och fräscht och växande tror människor på sparande, hårt arbete och lite enkelhet.

När ett imperium är gammalt och förfaller, tror de att regeringen ska spendera allt som krävs för att ta hand om dem. Denna attityd hjälper till att förstöra imperiet, vilket ger plats för nästa.

Men om ett stort land verkligen ville skydda sin rikedom, sin makt och sin ställning i världen, skulle det bekämpa depressionen på ett helt annat sätt. I stället för att rädda misslyckade företag, bör det låta dem gå i konkurs. I stället för att pjoska med de chefer som misskött sina företag, bör de avskeda dem. Istället för att stötta hänsynslösa banker borde de hjälpa till att ta ner dem.

Och istället för att spendera pengar på stimulansprogram, borde det ge pengar tillbaka till skattebetalarna, så att de kan stimulera ekonomin, eller inte, som de väljer. Skatterna bör sänkas i linje med de offentliga utgifterna. Detta skulle öka besparingarna, minska skulden, och ännu viktigare, skulle det successivt också öka investeringar och konsumtionsutgifter.

Naturligtvis vill folk att nedgången snart är över. Många räknar med det. Men Mr. Market bryr sig inte. Han har ”kapitalism under arbete”.

Vad är det med honom? Han raserar ett kvarts århundrades värden av misstag. Det görs alltid misstag. Investeringar går dåligt. Företagen går under. Människor går i konkurs. När många misstag korrigeras på en gång kallas det en ”recession”. Och när en hel ekonomisk modell blir dålig kallas den för en ”depression”.it’s called a ‘depression.

Den ekonomiska modellen under det senaste nästan halva seklet, orsakade fler misstag än vanligt. Det uppmuntrade människor att spendera, låna och spekulera. Och varje gång Mr.Marknad försökte göra några korrigeringar kom myndigheterna med mer pengar och enklare kredit. more money and easier credit.

Företag som borde ha gått under för flera år sedan fortsatte att gräva sig djupare ner i skuld. Husägare fortsatte bygga upp mer skuld. Spekulanter fortsatte att ta större och större risker. Sammantaget fortsatte den totala skulden – ett mått på bubblan på kreditmarknaderna och alla därtill hörande saker – att öka.

Detta är i ett nötskal vad som kan sägas om konsekvenserna av centralbankernas inställning till att blanda sig i marknadsräntan. Det finns emellertid mycket mer att förklara, men det skulle vara för långt för utrymmet i en kondenserad uppsats. Men läsarna kan få en ganska god uppfattning om hur marknaderna och vi, folket, har haft det och fortfarande har det till idag, manipulerade av Rothschilds centralbanker till att extrahera vår förmögenhet genom att överföra den till deras kumpaners kassakistor.

Centralbanksbankirerna är problemmakarna

Det finns tillräckliga exempel runt detta som visar hur dålig centralbanken är för folket. Titta till exempel på minimilönen som alltid måste höjas för att hålla sig i nivå med inflationen och ändå verkar det aldrig lösa någonting när vågen av fattigdom sprider sig över hela världen. Låt oss gå till källan av problemet och upptäcka att det är CB som orsakar alla våra problem genom att kontinuerligt sänka valutans värde.

Eftersom minimilönerna höjdes tvingades ett stort antal småföretag att avskeda arbetstagare för att kunna uppfylla kraven i lagarna, vilket förpliktigar till högre löner. Så företag måste skära ner människors timmar, eftersom de inte hade råd med de högre kostnaderna. I slutändan fick många lägga ned och människor förlorade sina jobb. Varje gång regeringen eller centralbanken blev involverad, reagerade företagen på motsatt sätt till vad de ville.

Regeringen bör inte diktera regler för företag, utan bör låta dem fungera på en fri marknad, göra vad de gör bäst, göra vinster och ge fler människor jobb. I slutändan är företagen styrande med ökat välstånd för alla, eftersom fler och fler människor tjänar ständigt ökande löner när företag lyckas, vilket i allt väsentligt bidrar till ekonomins framgång. Detta står i stark kontrast till vad regeringen säger: ”vi bryr oss inte om, om du lyckas eller inte, du måste helt enkelt hosta upp så mycket pengar”. Vår ekonomiska sjukdom går alltid tillbaka till centralbanken, eftersom den inte är till för folket. Samtidigt går företagen, de sanna drivkrafterna för ekonomisk tillväxt, i konkurs. Vi har inget annat val; vi, folket måste bli av med centralbankerna. Att göra oss av med alla centralbanker är det viktigaste målet för mänskligheten som en väg ut ur vår obehagliga situation med skuldförslavning.

Förändring till det bättre är på väg

Centralbankens ekonomi är en skuldbaserad slavekonomi. Det är ett flagrant missbruk av mänskliga rättigheter. Den nyligen utarbetade Basel III, förkunnar slutet på fraktionerat reservbankväsen, och vid Basel IV, bör detta system vara borta.

City of London var kabalens största finansiella nav som användes för att hålla ”skuldslaverisystemet” vid liv. Stora bankreformer förväntas börja, vilket kommer att leda till ett GESARA-kompatibelt finansiellt system (Quantum Financial System).

GESARA kommer att korrigera denna förrädiska, förskräckliga misshandel av Deep State’s marionettregeringar, eftersom de ursprungligen utsetts att styra sina nationer på ett ärligt sätt. Under tiden har det blivit uppenbart att de har pressat ut miljarder av våra skattepengar till sig själva och mutat politikerna utan gräns för att hålla bedrägeriet i gång.

Basel III släpper Guldpriset Fritt

Införandet av guldbackning är nödvändigt för att undvika ekonomisk katastrof för befolkningen som helhet. Vid sidan om de befintliga valutorna blev den äldsta formen av pengar, som är guld, frisläppt den 29 mars då Basel III-avtalet genomfördes. Basel III är avsett att säkerställa att alla länder är tillgångs – Guld – backade, annars kan de inte delta i Global Currency Reset (GCR).

BIS har nu godkänt guld som pengar. Digitala krediter i GESARA-kompatibla guldbackade amerikanska dollar är planerade att aktiveras senare i april, då guldstandarden skall återkomma officiellt. Italien agerar också för att nationalisera sin centralbank och återta sitt guld. Många andra länder kommer att följa efter. Italienarna har gjort det klart att folket äger centralbanken och bestrider att centralbankerna äger folket. Italians have made it crystal clear

President Xi Jinxings europeiska besök resulterade i ett avtal mellan BIS och Kina för att erkänna asiatiskt guld som pengar. Asien kontrollerar ungefär 85% av världens kända guld, men det mesta av detta guld har blivit svartlistat från det västerländska finansiella systemet, alltsedan Nixon-chocken från 1971. Återintegreringen av guldet i världens finansiella system kommer att resultera i ett stort skifte av ekonomisk makt bort från Rothschilds, etc.

Med upprättandet av Basel III kommer fysiskt guld – inte pappersguld – att vara i nivå med fiat-pengar och andra skuldinstrument. Detta innebär slutet på guldprismanipulationen vilket leder till ett mycket högre guldpris för fysiskt guld. Guld kommer att sänka centralbankens ekonomi för att underlätta överföringen till människors ekonomi.

Det enda sättet att överleva den hotande skuldkrisen är att nationerna ska reflatera sin valuta som etableras med guld som reserv, vilket kommer att innebära ett mycket högre guldpris. Detta högre pris är nödvändigt för att ackumulera eget kapital i linje med deras enorma skuld.

Tänk på komplikationerna som det medför; eftersom guld kommer att ta ner de privata centralbankerna, tillsammans med deras fiat-valutor. Detta bekräftar vad Q har sagt hela tiden, nämligen att guld kommer att ta ner centralbankerna.

Eftersom verkligt, fysiskt guld kommer att öka i pris, har ett fönster under kort tid öppnats där många av oss kan utnyttja denna kunskap och köpa guld och silver medan det fortfarande är överkomligt. Eftersom guldpriset fortsätter att öka, kommer det så småningom att överträffa och passera skuldsedlarna som är alla pappersvalutor.

Dessutom, när människor börjar inse att de papperssedlar de håller är absolut värdelösa, kommer de att vilja växla in dem till riktiga pengar, d.v.s. guld och silver. När priserna på guld och silver ökar kommer värdet på pappersvalutorna att minska. Detta kommer till sist att leda till de privata centralbankernas undergång

Lägg till detta det faktum att bostadsmarknaden fortfarande ligger på en deflationskurs och det sprider sig över hela världen, medan centralbanksekonomin bryts ned med blixtens hastighet. Industribeställningar är i avtagande, då ekonomin försämras i rekordtakt.

Brexit är avklarad.

Brexit passerade lagligt enligt vad som stipulerats den 29 mars. Eventuella kabal-ansträngningar genom EU för att förlänga Brexit är ogiltiga. City of London är nu i händerna på Earth Alliance. Folket vill ha BREXIT, och ser igenom EU och deras regerings rädsloskapande. Den brittiska regeringen förväntas gå vidare med GESARA-överensstämmelsereformerna mycket snart, även om Brexit-charaden fortsätter.

Brexit har erbjudits en längre förlängning av EU, i hopp om att senarelägga uttåget fram till 2020. EU-clownerna vill inte att Storbritannien ska lämna, de kommer att göra allt för att hålla Storbritannien i limbo. Under tiden förbereder president Trump och patrioterna sig för ingen Brexit-uppgörelse.

Ett synligt tecken på detta är det faktum att brittiska pass som utfärdats efter den 29 mars inte innehåller något omnämnande av Europeiska unionen. – Premiärminister Theresa May försöker fortfarande förgäves för att driva en överenskommelse som skulle överlämna kontrollen över den brittiska militära underrättelseapparaten till tyskarna, to the Germans, ryktas det.

Vidare innebär detta att Vatikanstaten, United States Inc., Drottning Elizabeth och Centralbankerna förlorade sin penningtillförsel, då världen övergick till ett guld/tillgångsbaserat Kvantfinansiellt System transitioned to a gold/asset-backed Quantum Financial System. Det nödvändiga kapitalet står under kontroll av en utvald grupp av övervakare.

Brexitavtalet har under tiden förlängts till oktober trots att landet legalt lämnat EU den 29 mars. Syftet med Brexit var att avskaffa EU: s finansiering via staden London samt att avlägsna korruptionen i Storbritanniens parlament.

Storbritanniens folk kommer snart att säga högt ”vi är färdiga med denna charad. Full fart framåt! ”Nigel Farage driver denna rörelse. Folket är på väg i den riktningen ändå! Centralbankerna är i panik. När de förlorar ett land, kommer de också att förlora resten. Och när de förlorar kontrollen kommer de att bli exponerade så att alla kan se det och det är det de fruktar mest, eftersom det kommer att släppa lös folkets vrede. De vill inte att världen ska veta att varje nation kommer att bli mycket bättre utan dem.

Gula Väströrelsen

Ledare för den franska gula väströrelsen har påpekat att franska presidenten Emmanuel Macron var anställd i den tyska Rothschild-familjen och att han skyddas av utländska livvakter. being protected by foreign bodyguards. De noterade också att tyska pansarfordon med EU-stjärnor används för att undertrycka de gula västdemonstranterna.

Frankrikes regering har blivit en kopia av den israeliska regimen, som förändrar Frankrike till ett slags Gaza genom att bekämpa fredliga Gula Väst (GV) demonstranter. En fransk kvinnlig advokat – Georgia Pouliquen exponerar i en video Georgia Pouliquen exposes in a video den massiva GV-repressionen och fängslandet av oskyldiga människor utan någon rättslig grund, precis som beordrats av deras kriminella president Macron. Videon visar franska prickskyttar som bekämpar fredliga medborgare på order av Macron, som snart skulle vilja gå vidare med krigslagar för fransmännen utan villkor!

Det Stora Uppvaknandet

Varje läsare är inbjuden att bidra med uppvaknandet av befolkningen. Ju fler människor som är uppdaterade om förskingringen i deras regering och banksektorn, desto snabbare kommer vi alla att befrias ur vårt skuldslaveri.

Många av FWC-artiklarna har översatts och översätts fortfarande på ett flertal av över tio olika språk som publiceras i ett brett spektrum av sammankopplade nationella och internationella webbplatser. Detta nätverk växer genom återpublicering av FWC-artiklar för att underlätta ett bredare utbud av läsare. Varje webbplats tillåts att publicera dessa artiklar, vilket är lika enkelt som att tillämpa denna tillåtelse genom att kreditera källförlaget, http://finalwakeupcall.info/

Ett viktigt bidrag som varje läsare bör göra är att dela informationen med sina egna kontakter. Kom ihåg: Dit en går, går vi alla!

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...