”Flödet av Nåd” GCR/RV – Överblick, Tisdag 16 maj, 2017

”Flödet av Nåd”

GCR/RV – Överblick

Tisdag 16 maj, 2017

Denna vecka blir T4-inväxlarna även suveräna inväxlare – om de så väljer.

Lägg ingen vikt vid smärre kursförändringar, eftersom de inte stämmer och är skapade för att sänka ert tak för möjligheter.

Det är skorpionernas sätt att artigt sticka udden av era hopp och drömmar och samtidigt le som om de gjorde er en tjänst.

RV:s sanning är att det finns obegränsade tillgångar som har reserverats för mänskligheten för att kunna frige hela arten och planeten.

Samtliga valutor i världen som ska revalveras, kommer att kunna växlas in till en suverän kurs under den privata inväxlingsperioden, i enlighet med vad de Kinesiska Äldste har bestämt.

De (NPTB New Powers To Be) vill att världen ska få rikliga tillgångar för att bli distribuerade till massorna som omfattar de mindre lyckligt lottade, via gåvor, stipendier, lån, investeringar, jobbskapande samt humanitära projekt.

Så himlen är verkligen skyhög och ni vet att den är gränslös. Så för första gången i era liv, kommer ni att kunna uppnå varje ekonomisk dröm som ni längtar efter – samt hjälpa andra att uppnå detsamma.

Varje analys som förminskar denna sanning är blott en illusion – vilket är varför GCR/RV-händelsen till och med är nödvändig (för att utplåna samtliga illusioner från det gamla finansiella systemet).

Nåväl, om ni kan dra er till minnes, så har vi sedan länge i denna grupp talat om att alla valutor efter RV skulle bli backade av marktillgångar till 100% enligt kontrollen hos de Äldste, som är ’grindvaktare’ och övervakar de underställda globala kontona.

Vi har också delat med oss att HSBC direkt skulle betala för alla ZIM genom ett återköps-avtal med Wells Fargo, Chase, Citibank samt Bank of America (nere) och Bank of China och AIIB (uppe).

Tillika, att den ZIM-valuta som ni har i handen faktiskt är en historisk obligation som representerar Zimbabwes mark-tillgångar och att nationen Zimbabwe är bortom rikt, med obrutna naturliga tillgångar som utgör en pantsäkerhet för det nya finansiella systemet.

Slutligen, så kommer högre suveräna kurser att finnas tillgängliga för samtliga valutor och innehavare, med värden som når upp så högt som 125,00 USN (per 1 ZIM).

Samtliga ovannämnda påståenden är faktiska och sanna uppskattningar, enligt en i det stora hela okänd suverän bankvärld, och som de flesta i denna grupp inte har känt till eller fått lära sig förstå.

Vi hoppas att ni har kunnat suga i er den faktiska sanningen av allt detta som ännu är oupplevt, för er ultimata prövning inleds nu – att leva och arbeta med obegränsad rikedom.

Så huruvida ni väljer att tro på denna information, alltså sanningen, så är det helt och hållet ert val enligt den universella lagen som styr den fria viljan och allt mänskligt beslutsfattande.

Syftet med att fortsätta dela sådan information vidare – på denna sida genominlägg, översikter, SITREP-meddelanden, artiklar och länkar – är att himlen tror att ni förtjänar att få veta vad ni och er familj ger er in på innan ni träder in i det suveräna finansiella sällskapet.

Var medvetna om att på denna scen, så motsvarar samtliga bördor likvärdigt välsignelsernas storlek. Eller, när gåvorna är stora, så är förväntningarna stora.

Så om ni andligt och fysiskt inte är förberedda att få ta emot de större suveräna summorna … så är det helt acceptabelt att ta emot mindre.

Men om ni vet att en högre suverän summa är livsödet för er familj, så stig för all del fram och acceptera er högre humanitära överenskommelse.

Vänligen ha tillit till att säkerheten för er själ och er fysiska säkerhet betyder mer för oss än att ni exponentiellt ska öka er förmögenhet.

Var ärliga gentemot er själva vid inväxlingstidpunkten, eftersom flödet av nåd är lika vanskligt som det är mirakulöst.

Och naturligtvis, det mest effektiva sättet att framgångsrikt uppnå övergången, är att ödmjukt och uppriktigt överlämna er själva till Guds Vilja, samt att låta Kristus arbeta via er kropp, ert sinne och er själ.

Överlämna er. Lyssna. Acceptera. Agera. Stig upp.

Må ni alla uppnå era hjärtans djupaste önskningar och hjälpa andra att göra detsamma… utan begränsningar.

 

Gud är med oss.

 

“Flow of Mercy” – GCR/RV Review – Tuesday – May 16, 2017

Du gillar kanske också...