Ärkeängeln Michael via Deborah Faith, den 16 juli

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, den 16 juli 2016
via Deborah Faith

Ni Förbereds Nu För Att Dammluckorna Ska Öppnas!

Hur mår ni Mina Kära? Börjar ni känna hur den nya Livs-Gnistan växer inom er? Känner ni en ny bubblande energi som växer inuti er, som kommer från själva kärnan i ert Varande? Denna Pärlande energi är den Glädjefyllda energin av ert Sanna Jag, Kära Ni!

Saker och ting kan bara bli bättre från och med nu. Har vi inte sagt att detta år, är året för er Transcendens? Under detta magiska år kommer ni att överskrida (stiga ovan) ert jordiska ego-bundna medvetande och klättra över hinder som till och med är högre än tidigare, med mycket liten ansträngning från er sida. Allt händer nu med lätthet och nåd då ni sammansmälter djupare med er JAG ÄR-Närvaro i detta nu-ögonblick.

Det finns fortfarande ett visst motstånd, men låt inte detta komma i vägen för er. Kliv över det. Lägg märke till det, observera det Mina Kära, men ge det inte er energi.

Ni blir starkare och starkare Mina Kära, då ni förkroppsligar mer av ert Gudomliga Jag. Ge inte upp nu. Den energi som ni nu kan hålla kommer bara att bli mer kraftfull, då året fortskrider, medan ert energifält expanderar för att hålla högre Ljusfrekvenser. Ni förbereds nu för att dammluckorna ska öppnas, så att säga, med Lejon-Portens inriktning den 8.8 och Solförmörkelsen och Dagjämningens uppställningar som väntas i september.

Ja Kära Ni, vi är mer än exalterade då vi bereder er väg Hem! Ni har arbetat så hårt för detta och börjar nu äntligen känna och skörda frukterna.

Uttryck er Stora Kärlek och medkänsla för dem som för närvarande lider i världen. Ge dem er värdefulla Kärlek, Kära Ni. Ni kanske undrar hur mycket skillnad en människa kan göra, men vet att er Kärlek är stark och har en dominoeffekt. Det ni gör för en, gör ni för ytterligare en. Kärleken omvandlar och healar och är den enda vägen till fred. Vet att allt ni gör för att uttrycka er Kärlek förstoras hundra gånger genom era Högre Jag och de Ljusvarelser som vägleder och stödjer er. Låt detta vara någon tröst för er Kära Ni. Ni är inte ensam. Vi känner er smärta och vi gråter med er.

Vet att vi är nära er, närmare än ni tror. VAR INom kroppen (fokusera er uppmärksamhet INuti Kroppen) så att ni kan känna vår Närvaro då vi lindar våra armar runt er för att trösta er. Vi älskar er mer än ord kan uttrycka.

Det är viktigare nu än någonsin, att ni gör allt för att hålla er INom ert Andliga Hjärta. Det är där ni kommer att känna vår Kärlek till er. Det är där ni kommer att känna er lugn och uppleva sant välbefinnande och Guds Villkorslösa Kärlek som är er födslorätt Kära Ni.

Låt oss hjälpa er att känna vår Kärlek nu. Blunda bara en stund och fokusera er uppmärksamhet INuti kroppen och på ert Andliga Hjärtchakra. Andas djupt Kära Ni och med varje inandning, känn att ni kommer mer i stillhet. Föreställ er nu vara insvept i den mjuka rosa fjädermanteln av Guds Kärlek. Känn värmen och välbefinnandet omsluta er, hålla er tätt intill, i den Gudomliga Kärlekens Armar. Vet att ni kan återvända till denna känsla när helst ni vill.

Vi älskar er och Vi önskar er en högst magisk dag.

Namasté

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...