Fördjupning om Nästa Vågen, av Sandra Walter, 2 mars 2016

 ascending-light

Fördjupning om Nästa Vågen, 2 mars 2016
av Sandra Walter
Var Uppmärksam


Välsignelser Älskade Ljus-Stam!
Det konsekventa budskapet under de senaste artiklarna har varit fokus, fokus, fokus. Om er tidslinjes val är förkroppsligande, kan det förstärkas i hög grad av denna kommande Solförmörkelse (9 mars). Sol-Kosmisk Kristus, Solenergier. Sol-Logos. Sol-gravitationens skiften. Sol-Rutnätets förflyttning och acceleration. Sol-medvetande. Sol-hjärtcentrum. SOL-Gudar. Gyllene Rasen. Gaia som en Andlig SOL. Sammanslagningen sker i Solen. Emottag detta meddelande, Kära ni. Gå tillbaka och granska vad som utspelas, om Sol-aspekten börja bryta igenom slöjorna för er.
Ni framställer kosmiska beslut på Själs-nivå och Sol-nivå i detta nu-ögonblick, som påverkar resultatet av er Uppstigningsprocess. Observera multinivå-betoningen under de senaste månaderna – det är NUET som avslutar Uppståndelsefasen för många Vägvisare. Artiklarna, intervjuerna och Uppstignings-väg-undervisningen har beskrivit och väglett den processen i detalj under det senaste året. Våra Vägvisare är nu redo för en stor förändring i Tjänst, medvetandegrad och sann vägvisning av vad ett förkroppsligande ser ut och känns som.

Solförmörkelse – Djupt Förberedd redan
Veckan före Solförmörkelsen den 9 mars (maximum kl 02:59, med Nymånen) är en passage av djupa val, Sol-aspekten av Jaget och fokusering på fullständig förening med högsta möjliga resultat. Det formar utvecklandet av dessa val under de närmaste månaderna. Rensa ut alla kvarvarande tankar av rädsla, oro, tvivel – ni kommer att behöva överlämna er till det högre medvetandet fullständigt om förkroppsligande är er personliga strävan. Förmörkelsen ger ren magnetism och vi kan använda den till vår fördel.
Denna fas kräver er konsekventa interaktion med den högre tidslinjen för Uppstigning – Kärlek, Tjänande, Sammansmältning av Högre och Lägre Jag, förkroppsligande av det Kristallina Medvetandet. Några har fått glimtar av hur det kommer att bli; ett fullständigt skifte i vibration och medveten tanke, känsla och tjänande. Vi är helt kapabla till detta, Kära ni.

Hur man Tjänar: Högsta Resultat
Många frågar om det bästa sättet att tjäna Gaia under denna passage. Hör här, känn detta: Denna månad handlar om att sjösätta oss i utförandet av den nästa nivån av medvetande. Det sätter igång våra högsta avsikter att vara rena kanaler för Källan. Att arbeta med Sol-aspekten av Gaias rutnät hjälper ert eget förkroppsligande av Sol-aspekten. Men försumma inte er personliga transformation genom att fokusera helt och hållet på Rutnätsarbete/ Portalarbete innan Dagjämningen. Gaia kommer att gynnas mer än någon annan av vårt förkroppsligande; det handlar inte om oss personligen.
Budskapet är konsekvent: Förkroppsligande kommer att förändra allt, fokusera på att Återuppväcka det Sanna Jaget just nu. Vi kommer ha mycket att göra när vågen kommer in. Prioriteten för tillfället är rena Människa-som-Källa-kanaler, så att det symbiotiska förhållandet mellan Gaias dimensionsskifte och det Mänskliga skiftet i medvetandet kan stiga i tandem. Det är symbiotiskt; försumma inte den ena för den andra.
För dem som kämpar med beslut eller gör avkall på sina övertygelser/val: Det skulle tjäna kollektivet att släppa det denna månad. Ge upp det. Glöm grundade bekymmer för ekonomi, politik och energigivande till den stora dåliga negativa verkligheten. Uppdelningen av verkligheter stärks när nästa våg kommer in i mitten av mars. I vår andliga mognad, låt oss förstå att dramatiska erfarenheter i medvetandet, som händer inom vår Ljus-Stam, skulle inte förekomma om inte en uppdelning i upplevelser närmade sig. Känn med det positiva, hitta Kärleken, förlåt allt, skapa vänlighet. Nu. Beviset finns inom ert eget renade hjärta, inte i dockteatern för de yttre låga vibbarna.
Vi ber alla att ljuset, foton-energierna hos denna cykel, kommer att skapa ett nytt paradigm för alla – så småningom. Men någon måste gå först, in i det okända tillståndet av medvetande och Vägvisa Stammen – från ett grundat, integrerat och hjärtcentrerat balanserat tillstånd av varande. Det är vad vi skapar i Uppståndelse-fasen. Vi återkopplar vårt Högre Jag konsekvent till det Lägre Jaget, och förenas med det multidimensionella Jaget, vårt Sol-Jag, Gudomliga Modern-Fader Källa, och visar att Kristusmedvetandet kan vara ett realistiskt, permanent tillstånd av att vara.

En annan Vistelse i grottan
Uppståndelse-fasen, alltmedan djupt understödd av högvibb-kollektivet, är fortfarande en djupt personlig upplevelse. Oavsett vilka vilda och underbara metoder ni har för att fördjupa er kontakt, är detta viktiga veckor att till fullo engagera sig med det andliga Jaget. Som alltid är detta inte asketism; det är en Kristlig, balanserad väg att smälta samman anden med formen. Men om ni behöver tillstånd för att dyka ner i andens brunn på ett djupgående sätt, låt detta tjäna som den knuffen. Det är den perfekta tiden att göra detta, våra beslut förstärks just nu och energin kommer att vara riktigt stimulerande (störande för vissa) efter Dagjämningen (20 mars kl 4:30). Bäst att lyssna till råd från de Högre världarna och göra det goda arbetet. Ha några vackra veckor av transformation och självförverkligande, Kära ni. Jag håller er i mitt hjärta.

I Kärlek, Ljus och Tjänst, Sandra

http://www.sandrawalter.com/deepening-for-the-next-wave-pay-attention/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...