Energi Vågs Uppdatering genom Sandra Walters, 11 april

ascending-light

 

Välsignelser Älskade Ljus Familj,

2016:s andra förstärknings våg avslutas den 20 april. Som tidigare nämnts, kommer det att vara slut på grott tiden för många Vägvisare och första förkroppsligade. Utnyttja de kommande två veckorna. Njut av den djupa återuppbyggnaden av uppståndelsefasen. Gör det inre arbetet, som presenterades med den senaste förstärkningsvågen; fotoniska frekvenser lyfter alltid fram vad som behöver tas bort för att höja ert medvetande. Kapitulera för den gudomliga viljan och för arbetet, det nya, nästa, med öppet hjärta vilket är nödvändigt för utförandet. Ja, visioner, erfarenheter och upplevelser blir inte av denna världen. Njut av lättande slöjor; Låt er bada i upplevelsen, detta händer bara på detta sätt, här på Gaia.

Viss underrättelseinformation är värd att upprepa.

Många har frågat om mörkret och det skenbara kaos som utspelas. De senaste åren har det verkligen varit tillräckligt med information, som har förutspått att detta skulle hända – och att det har ingenting att göra med den högre verkligheten. Titta på dockteater om ni vill bli intrasslad i de programmen, men mycket kommer att förändras i år eftersom kollektivet väljer det nya, det nästa. Förstå att från den fysiska kroppens perspektiv ser vi bara hur den gamla 3D skuggan spelas ut – och det har ingenting att göra med vad vi åstadkommer med enhetsmedvetande. Låt folk spela sina spel och förankra er i stället till den högre Uppstigningens tidslinje. Nu.

Många kommer att transformeras

Portvakterna har sett många transformationer i år och många transformationer sker varje vecka. Det är som det är, Kära. Det finns ingen dömande av om er kropp kan hantera ljuset. Det är ett Solar medvetenhets utförande och det innebär att hjärtcentrum är speciellt sårbart. Detta är anledningen till att vi använt så mycket tid för att förbereda, rensa, utbilda oss i att samverka med våra kroppar och lugna ner det, när ljuset blir för stimulerande. Vårda den fysiska kroppen, prata den igenom det övernaturliga, när den överväldigande stöten tar tag i den.

Vibrationen kommer inte att avta. Bisarra (och ofta obekväma) symptom är som de är; var närvarande i förändringarna och ignorera aldrig en intuitiv känsla eller när kroppen trycker på för att vila, rör er, ändra förankring eller ändra er väg helt. Ni vet vad som händer. Var i er andliga mognad och behärskning under denna del av resan, Kära. Ingen kraft är ute efter er, det är bara intensiteten i Guds kärlek. Och för många är sann gudomlig kärlek en obekant känsla. Sann Gudomlig Kärlek är inte lycksalighet, sprunget ur, grundlös materia. Den har ett uppdrag och i vårt tjänande av Uppstigningen, blir vi ledningar för detta rena ljus.

Våra kroppar och medvetande avslöjar inriktning eller förskjutning i varje ögonblick. För vissa är kroppen inte villig att gå hela vägen. Det är inte en enkel resa. Många kommer att lämna kroppen i år, vi har redan avslöjat detta. Var uppmärksam på de högsta möjligheterna, hedra era bröder och systrar, som har valt att lämna kroppen och låt resten vara.

Utdrag ur Intensiteten i Guds Kärlek

Vi har inkluderat delar av ett meddelande från 2014 (i kursiv stil nedan) som en liten påminnelse om vad som utspelas. Ni lär er hur ren kärlek verkligen känns och vad den gör med lägre vibrationer. Photoniskt ljus löser upp lägre vibrationer och vi ser hur det sker på planeten just nu. Om ni fokuserar på de lägre vibrationernas upplösning, kommer ni att sugas in i er död. När er vibration höjs, kommer hela ert fokus att gå till högre ljus.

Genom att vistas i hjärtat och inte sugas in oro, drama, dömande eller det förflutna, ansluter ni er automatiskt till miljontals aktivt samskapande av en högre verklighet, som bränner bort de lägre vibrationerna snabbare. Hör på, lär er detta: Sätt allt ert fokus på att ta in, skapa och förkroppsliga Kristus / Enhets medvetande och den lägre verkligheten kommer att brännas bort allt snabbare. Vårda era tankar och er process med tålamod, medkännande, fördomsfritt och nåd.

Vistas ofta utomhus på Gaia, där koderna flödar fritt genom de nyligen aktiverade Solar näten och Mänsklighetens hjärtnät. Den enda blockeringen mellan er och dessa aktiveringar / nivåhöjningen är er Lägre medvetenhet. Vi gör Kristus tillståndet tillgängligt för alla, men det är ert individuella medvetna val att göra jobbet och förkroppsliga det Nya Ljuset. Det är principen om den fria viljan i konkret handling; ingen mer kontroll, ingen mer manipulation av er personliga resa – det måste vara ert val att uppleva det gamla paradigmet, liksom det nya.

Några frågade om känslan av att ha fastnat eller hållas tillbaka; det är helt enkelt grott tid. Jag hade en vacker Portvakts upplevelse igår, då tjocka moln mirakulöst rensades bort i en gigantisk öppen cirkel runt Porten på berget. Allt är bra. Ingenting blockerar en ren ledning. Kom ihåg, Så är principen; Magnetismen är förhöjd, så jag föreslår, fokusera på att öka Kristus Ljuset i stället för att bekämpa mörkret.

Intensiteten är Guds Kärlek

Medan det stigande kollektivet har ett ansvar för att ta emot, förankra och samarbeta med dessa nya ljusfrekvenser, kan de fysiska förnimmelserna bli intensiva och ibland störande. Om ni har följt denna resa ett tag, vet ni det konsekventa budskapet * energierna kommer inte att avta *. Snarare kommer de att stadigt öka för att höja vibrationen av vår nuvarande kollektiva verklighet, samt initierar djupgående sätt att bistå uppstigningen. Nät arbetarna kan känna det, som om de är på en skumpig flygtur, när vi hjälper till med den magnetiska balanseringen; Portvakterna kan ha en känsla av att hissen susar till högsta våningen, när vi går samman med våra Högre Team i lednings arbetet. Mästare, vi höjer vår nivå snabbare än någonsin. Försök att inte ha övertro till den nya intuitionen; det känns annorlunda när vår perception smälter samman med det Nya Högre Självet. Var en ledning, mjuka upp sinnet och var i linje med hjärtat.

När vi tjänar som reflektioner av de högre världarna av medvetande genom att skicka dem Gudomlig Kärlek, gudomligt ljus och efterfrågar att Gudomlig vilja ska ske, tjänar vi som ledningar för Gudomligt Ingripande. Vi använder fri vilja principer genom att skicka Gudomlig intention till Källan, vår JAG ÄR Närvaro, Högre Jag, och gudomliga aspekter. När vi skickar detta Kärleksljus till våra högre nivåer, ger vi tillstånd till våra förutbestämda uppstignings kontrakt att till fullo aktiveras. Det är vår aktiva medverkan i att bli sanna skapare – Gudomliga Människor – som framkallar acceleration i Medvetandets förändringar. Efterhand, som fler av oss kliver in detta alkemiska mästerskap, desto intensivare rensas gamla skuggor ut från det förflutna paradigmet.

Avsikten med dessa aktuella energier är att avslöja vad som är sant i det nya ljuset, för att aktivera hjärnans vilande områden, ny DNA, högre kommunikationssystem och flerdimensionella operativsystem för att stödja hjärnans vilande områden. Det är fascinerande att uppleva vad som brukade kallas teori och förutsägelser. Nu accelererar uppstigningsprocessen exponentiellt. Det fortsätter att vara unikt, eftersom vårt sanna jag går samman med vårt fysiska jag. För mig, är det en intensiv medvetenhet, om de djupa omkalibreringar, som förekommer i mitt fysiska fordon för att hålla jämna steg med mitt medvetande. Jag vet att det fysiska behöver ett enormt stöd när jag expandera och tonar in min perception på det nya ljuset. Varje dags integrationen är helt oförutsägbar; några avslöjande och aktiveringar är ögonblickliga, medan andra tar det lugnt, vårdar processen omsorgsfullt och bli den nya normen.

Intensiteten av Guds kärlek: Mer än vi kan utforska

Dessa intensiva nivåer av ljus aktiverar portaler, som planterades (holografiskt), som möjliga alternativ för vår erfarenhet. Vårt framtid själv, nu vårt nuvarande Själv, och Högre Team planeras för våra bästa fall-scenarios. Vi visste att vi skulle behöva hedra vår fri vilja. Vi visste att vi skulle behöva hjälp för att återhämta oss från vår andliga minnesförlust. Vi visste att ingen annan av-världen kommen eller dimensionellt kollektiv, ingen stjärnfamilj, mästare eller guide skulle tillåtas blanda sig i denna resa i Mästaruppstigningen. Vi planterade metaforer, som ledtrådar för att hjälpa er att komma ihåg vad vi är här för att uppnå, tills vi sammansmälter det lägre självet med det högre. Det Högre Jaget, det framtida själv, som nu blir närvarande, skapar ledningen för Närvaro (Källan) för att tillhanda hålla Gudomlig Kärlek.

När vår förmåga intensifieras, blir vi kanaler och ledningar för nya nivåer av kärlek. Dessa nya nivåer av kärlek kan inte kännas som flödande, medkännande, lycksalighets nivåer av kärlek, som vi ofta upplever under denna uppstigningsprocess. Vi känner rent fysiskt hur den rena Ljus Källans Intelligens känns och vad den är kapabel till. Den tar systematiskt bort täthet och lägre nivåer av tankeformer, program, minnen och snedvridning av våra personliga och kollektiva verkligheter.

De som har uppnått och upprätthåller den nivån av medvetande kommer att börja känna mer intensiva aspekter av Gudomlig Kärlek. I det gamla ljuset, tolkades Gudomlig Vilja som en förkrossande, svedjebruks hämnd av Gudomligheten. I det nya ljuset, förstår vi helt den röda tråden i denna avsikts högsta intresse för alla berörda. Ljuset väljer inte, det är självständigt i sitt uppdrag för harmoni. Ni kan upptäcka att en intensiv längtan efter harmoni dyker upp i er personliga Livsström, som en återspegling av vad som händer på en global nivå.

Även om det är lite kamp i dem som väljer att föreviga disharmoni, är detta inte en angelägenhet för högre nivåer av kärlek. Använd detta som ert lackmustest för var ni befinner er i er process. Lärdomarna av fristående medkänsla och ovillkorlig kärlek visar skillnaden mellan dömande och urskiljning mellan separation och högsta intresse för alla berörda. Känn skillnaden, förstå mekanismen av Gudomlig Kärlek direkt från Källan.

Många känner medlidande med dem som gjorde lägre vibrations val på Jordplanet. Kanske känner ni att det ”bränns under fötterna” dynamik, efterhand som ljuset intensifieras. Allt är väl och jag uppmuntrar alla i tjänst varande varelse att koppla ifrån de lägre dimensionella skuggorna i det gamla paradigmet, särskilt under uppenbarandet av dessa portaler. Det finns så mycket att upptäcka i era personliga resor. Många ser och känner sin nya verkliga roll i Övergången. Vissa minns högre nivåer av arkitektoniska arbeten med att utforma avslöjande, finansiellt återställande och nya system. Låt det vara närvarande eller låt det vara; dessa mönster spelas för minsta möjliga drama.

Efterhand som nytt ljus aktiveras på en global skala, kan ni lägga märke till mainstream ansträngningar för att påskynda sanningen. Detta är ett försök att balansera kosmisk karma, som pressas hårt när den gudomliga kärleken intensifieras. Den nya DNA resonansen finns vid nivån för Guds Kärlek och Gudomlig Vilja. Det är det sanna Mänskliga genomet och är tillgängligt för alla som väljer att höja sitt medvetande, förbereda den fysiska kroppen och öppna sig, som en kanal för ren avsikt att tjäna. Det är en oberörbar vibration av medvetande, som inte kan påverkas av lägre vibrationer.

Min Personliga Process

Även om jag känner mig skyldig att i tjänsten ta itu med kollektivets gemensamma oro för intensiteten och händelseförloppet i år, ÄR JAG också guidad att dela denna livfulla expansion av min personliga process, nu när dessa sista dagars grott tid är över. Utnyttja energin under denna sista tid för inre arbete, Kära. Vi kommer att kastas ut ur grottan i slutet av månaden och en massiv våg av tjänande/kreativ energi kommer att avslöjas – och stödja – Stigfinnarna i detta nya ljus. Var beredda, släpp det som inte tjänar. Släpp all dömande energi och var i er Gudomliga neutralitet, när denna månad presenterar det Nya Självet.

In Kärlek, Ljus och tjänande,

Sandra

You may also like...