Frågor och svar 17 dec

Hej Per,

 

Jag har en fråga.

 

När uppvaknandet  sker…är det så att vi kommer träffa dem från den andliga världen också som jag har förstått, och inte bara utomjordingar. Och vilka varelser, så att säga…från den andliga världen, kommer vi att träffa isånnafall?

 

Du får gärna sätta upp frågan på hemsidan om du vill det.

 

Tack

 

Michel

 

 

 

 

Hej Michel,

 

Tack för din fråga. Jag skall försöka svara så gott jag kan.

 

Du gör skillnad på dem från den andliga världen och utomjordingar, och du undrar vilka från den andliga världen som vi kommer att träffa. Det finns lite språkförbistring här.

 

Ordet ”spiritual” översätts från engelska till svenska till ”andlig”. Andlig på svenska innefattar en bild av varelser utan kroppsform, möjligtvis en diffus varelse av rök och slöjor. Jag föredrar att anamma ordet spirituell som översättning för ”spiritual”, då det därmed inte automatiskt blir en koppling till en form ej i det fysiska.

 

Det är nämligen så att de i lägre dimensionerna av den spirituella världen eller hierarkin (spiritual hierarki) har fysisk form. Det är absolut så i den femte dimensionen, och de närmaste högre dimensionerna. Vid en viss högre dimension upphör själen att ta en fysisk kropp. Jag är dock inte säker på exakt vid vilken högre dimension.

 

Samtliga som vi kommer att ”träffa” efter uppvaknandet har en fysisk form, och vi träffar eller möter dem i det fysiska. Framförallt handlar det om folk från och i den galaktiska federationen. De har förbindelser med oss på ett själsligt plan och ett rymdplan. I det sista fallet kanske de kommer från planeter där vi sista gången innan detta liv eller tidigare var inkarnerade. Det är inte så stor skillnad på själs och rymdfamiljer, namnen pekar snarast på vilka typer av förbindelser vi har till dem.

 

Vi kommer också att träffa våra Uppstigna Mästare. De har fysisk form och befinner sig i den femte dimensionen. Det finns på rymdskepp idag, ofta ett Moder Skepp som heter Nya Jerusalem. Vi kommer också att träffa våra kusiner från Agarta, som också befinner sig i den femte dimensionen. Det har dock sin hemvist i den inre Jorden.

 

De utomjordningar vi kommer att träffa är alla mänskliga, åtminstone de vi träffar inom en relativt nära framtid. När vi har ”vuxit”, så att säga kommer vi också att träffa fysiska utomjordingar som inte tillhör den mänskliga rasen. Detta ligger nog dock långt in i framtiden.

 

Jag hoppas detta kan klargöra begreppen något.

 

I Ljus och Kärlek,

 

Per Staffan

 

Du gillar kanske också...