Frågor och Svar av Per Staffan, 20 januari, 2017

Fråga:

 

Hej Per!
Vad tror du om den kommande helgen och den nya presidenten?
Varma hälsningar

 

Svar:

Hej,

Du frågar om min åsikt, som observatör. Det kan jag bidra med nu när Donald Trump skall ta över i Vita Huset idag.

Mina åsikter är grundade på många källor kanaliserade och ej kanaliserade. Jag får dock säga att kanske den källa jag lägger störst vikt vid är texterna via Sheldan Nidle. Dessa texter måste man dock studera noggrant och samtidigt komma ihåg vad som har sagts tidigare för att få ihop sammanhangen.

Situationen är den att i USA har vi United States Bolaget (Inc.), som är baserat på en förvrängning eller överträdelse av den ursprungliga konstitutionen från 1776. USA Bolaget infördes 1871 efter inbördeskriget, av de mörka illuminati krafterna. Alla presidenter efter det årtalet inklusive President Obama var verkställande direktör för detta bolag och Trump har blivit vald att ta över som vd. I hemlighet finns den nya Amerikanska Republiken som General Joseph Dunford tillfälligt är utnämnd att leda, med stöd av talaren för huset (speaker of the house) Paul Ryan. Det finns dock rykten om att Paul Ryan har blivit komprometterad av de mörka, dock inte Joseph Dunford, som har överlevt mer än tio mordförsök. Den Nya Republiken lyder under NESARA lagen och denna lag innebär en återgång till den ursprungliga konstitution från 1776.

De Ljusa har lanserat olika strategier och planer för att införa den Nya Amerikanska Republiken, vilket är samma sak som att uttala och införa NESARA lagen. Man försökte den 11 september, 2001 (9/11). En av de senaste planerna som lanserades var att göra kaos av valet den 8 november och på så sätt införa paret Dunford/Ryan och NESARA. Talaren är nämligen enligt konstitutionen tredje person i raden till presidentposten (enligt gällande lag) om de två kandidaterna visar sig vara korrupta, inte ställer upp eller av andra anledningar inte kan eller vill svära eden vid invigningen som President.

Det ansågs som en seger för Ljuset att Hillary Clinton stoppades från att bli kandidat. Hennes nivå av korruption är mycket hög och hon är dessutom pedofil, tillsammans med Bill. Trump är ingen ängel heller, men ses som en man som kan börja leverera chockerande nyheter och avslöjanden till det amerikanska folket för att få dem att börja att vakna upp. När NESARA införs kan dock inte Trump ställa upp i det nyval som kommer att utlösas inom fyra månader enligt den lagen, pga att han också har kriminalitet bakom sig. Den renaste av kandidaterna var Bernie Sanders och han kommer att tillåtas att ställa upp i ett nytt val under NESARA lagen, tillsammans med andra. Han var också med om att rösta in NESARA lagen i hemlighet tidigt år 2000.

Frågan blir då i detta läge när och hur vi blir av med Donald Trump. Kommer han att avgå självmant, som en del tror, till förmån för NESARA och Dunford, efter en kortare eller längre tid i Vita Huset. Eller kommer han att tvingas ut med hjälp av avslöjanden om honom då det gäller hans brottslighet. Min uppfattning är att han inte kommer att avgå snabbt och frivilligt. Denna åsikt eller misstanke har också uttalats i Sheldans meddelanden tidigare i januari. Om man skall se det positivt så kanske han kan göra nytta under en kort tid och göra avslöjanden som chockerar den amerikanska allmänheten innan NESARA införs och då de stora chockerande nyheterna kommer fram.

Så vi kommer nog att få leva med Trump ett tag. Vad som kanske är än mer intressant är vad som kan hända innan NESARA uttalas och relativt snart. Återigen med hänvisning till Sheldans meddelanden i januari i år så har Federationen sagt, om man läser noggrant, att först införs den nya guld backade amerikanska valutan, USN, United States Notes, som trycks av det amerikanska Finansdepartementet (Treasury Department). I samband med detta genomförs eller införs också RV i Amerika, via en komplicerad process. (Kvoterat från Sheldan). Därefter genomförs GCR – Global Currency Reset. Det är värt att notera att det görs skillnad på RV i Amerika och GCR i hela världen. Tidigare i januari har Sheldan också sagt att RV kommer att tillåtas ta en månad efter att det har startat. Det skulle betyda att GCR kommer en månad efter starten på RV. Starten på RV sker då de omtalade 800 numren kommer ut i USA och amerikanerna kan gå till de 2000 plus inlösnings centra (redemption centers) som har satts upp där. Man säger att detta skall starta inom kort. Vi vet dock att den Galaktiska Federationen har en annan uppfattning om vad “inom kort” betyder. Förmodligen är det inte heller helt klart från deras sida. De hänvisar ofta till säkerhetssituationen. Deras hela plan har varit mycket “fluid”, dvs omställbar beroende på förhållanden. Vi kan dock ha förhoppningar om att det sker under det första kvartalet i år. Min uppfattning är att tågordningen blir RV i Amerika först, följt av GCR globalt och därefter NESARA och ett amerikanskt nyval under NESARA lagen senare, förhoppningsvis sker också detta sista under 2017. Efter att NESARA har införts i USA blir det dags att införa GESARA i resten av världen.

En följd fråga blir då säkert från många som har köpt valutor vad kurserna blir för dessa valutor under RV och GCR, respektive. Om vi tar kurserna för GCR först så har det varit ett långsikt mål att sätta paritet gentemot USN på valutorna globalt. Det skulle till exempel innebära att en Dong värderas till en USN. Det motsvarar den globala kursen “international rate”. En del säger att det blir två USN för en Dong. Samma sak skulle gälla för ZIM, dvs en ZIM blir värd en USN. Den stora devalveringen sker för dollarn. Den svenska kronan och andra europeiska valutor skall inte gå ned fullt så mycket som dollarn gentemot Dong och ZIM, vilket då gynnar oss i Sverige.

När det gäller RV så är det som sagt en komplicerad process som har krävt att man has satt upp speciella inlösnings centra i USA. Det finns ingen information om att liknande centra skulle existera utanför USA och Canada. När RV sker vid dessa centra förhandlar valutainnehavarna med banken om högre kurser än den internationella kurserna, givna ovan.  Det innefattar också att skriva ett kontrakt – NDA (non-disclosre-agreement) med banken. Man skall kunna visa att man har avancerade planer för att hjälpa mänskligheten för att få dessa, när det gäller ZIM, astronomiska höga kurser, vilket måste förstås som ett guds mirakel till Ljusarbetare.

Dock så kan den internationella kursen för ZIM också ses som ett mirakel och som ljusarbetare kan göra mycket gott med, utan att behöva skriva på ett kontrakt med banken och förhandla. Vår bästa information är att HSBC och BOC är det huvudsakliga bankerna som kommer att växla in valutor i Europa och Sverige, som en del av GCR, till internationella kurser.

Man kan notera att det forfarande finns möjlighet att köpa ZIM på nätet. Sajter har getts tidigare. Det går också att köpa Dong på Forex fram till att GCR sker, eller eventuellt enbart till att RV startar. Mer information kan ni finna under de många Frågor och Svar som lades ut framförallt i oktober och november. Så förseningar kommer också med något positivt.

Ja, detta är ungefär så som jag ser situationen idag den 20 januari, 2017. Galaktiska Federationen via Sheldan har också sagt att en viktig del av denna process är att allmänheten “is kept in the dark”, dvs processen hålls hemlig för allmänheten. Man kan till och med gå så långt att de ljusa och galaktikerna lägger ut felinformation för att lura både de mörka och de ljus, för att skapa en fälla för de mörka. Man har på så sätt arresterat många bankmän.

Jag önskar alla ett Gott Nytt År – och särskilt Ett Gott Kinesiskt NyÅr som startar om en vecka.

Per Staffan

 

 

 

You may also like...

1 Response

  1. January 30, 2017

    […] Frågor och Svar av Per Staffan, 20 januari, 2017 […]