Quan Yin via Susan Leland, 10:e januari 2017

Quan Yin via Susan Leland, 10:e januari 2017

Kuan Yin: ”Vi är partners

för att bringa världen till fred”

Ashtar On The Road telefonkonferens –

10:e januari, 2017

 

”Jag är Kuan Yin, och jag hälsar er med Kärlek från hela min Varelse. Och jag tackar er, Underbara Varelser, för att ni är här i denna gemenskap i våra hjärtan. Och jag försäkrar er, att jag bara har Kärlek och allt som kärleken innehåller och skapar för er alla – och alldeles speciellt, för freden.

”Reflektera över, era egna varelser och allt som utstrålas genom era varelser, från era hjärtan, och allt som kommer in i era hjärtan, från de högre nivåerna där endast kärlek existerar – Rikena av Ljus, som vi kallar dem. Kärleksljuset, det kärleksljuset är verkligen den Högsta energin i Universum! Och det har kraften att segra, inte genom att kriga, utan för att det ger en fred som går bortom alla problem, vilken utmaning som helst, oavsett vad ni än kämpar med. Och när någon i mänskligheten uppnått fred, så kommer en till, och sedan en till, och det blir då den rådande energin på Planeten!

”Jag är oftast sedd som en varsam varelse, och jag ses som en feminin varelse. Men jag är mer än så. Jag har det maskulina inom mig också, och det är vad man kan kalla ”handlingar,” det feminina är ”emotioner” och det maskulina är handlingar, eller att tänka ut vad man ska göra. Och i det avseendet, är jag en krigare lika mycket som någon av er är, eller någonsin har varit under någon av era livstider! Och så, när de möts, kommer ni att finna den varsamma freden, den älskande freden, och ni hittar Passionen för att göra allt ni mäktar med, för att dela denna fred, för att uttrycka fred, och uppmuntra andra att bilda grupper för fred, och så småningom länder för fred!

”Och, som Ashtar sa * vi är här för att samarbeta med er, och vi gör just det. Men vi ber er att så ännu mer frön. Ni behöver så mer. Sprid Passionen för Fred mer, uttryck vad ni känner mer och, naturligtvis, ska alla börjar inom sina egna heliga varelser! Världen behöver fred och fredligt samarbete, för att kunna fortsätta sin färd.

”Det är som Ashtar sa * ”Freden Som Övergår Allt Förstånd.” Innebär det att det inte kan finnas några debatter, eller dialoger? Nej, självklart inte! Alla måste få berätta om sina passioner, men med den totala enigheten av högre medvetande, finns det fredliga sätt att uttrycka tankar, oavsett hur stor Passionen är. INGA MER KRIG!!! Inga mer på slagfälten, inga mer som ska behöva fly från slagfälten, i synnerhet inte de som är svaga – som kvinnor, barn, gamla.

”Alla behöver komma samman och erkänna kärleken i varandra!!! Det är upp till alla, att tillsammans sträva efter att nå den perfekta lösningen, för varje samhälle. Det behöver inte vara på samma sätt som i grannkommunen. Det behövs bara en sammanhållning, en sammankoppling för det GEMENSAMMA målet – att det ska bli fred och att behålla freden!

”Nu finns det många som ni respekterar, som redan arbetar för detta, utifrån sina mänskliga perspektiv, och med vägledning från sina Högre Dimensionella Själv och sina team med vägledning. Ni har hört att president Obama, till exempel, är överlyst eller i ständig Enighet med El Morya. Ni har alla guider. Ni har uppstigna mästare, änglar och andra från Ljusens Riken med er. Sanningen är, att vi alla är Ett i Ljusets Riken, och vår Enighet finns ännu mer i vårt medvetande.

”Och då spelar det ingen roll vem ni åkallar, vem ni mediterar med, vem ni ber till, så länge ni är säkra på att det är en partner som vill ha fred, som delar kärlek och ljus för att aktivera allt på Jorden, på, nedan, ovan – och bortom! Känn er inte hotade, var inte rädda. Det råder redan fred. Och i slutet av vägen för alla era ansträngningar, eller ska jag säga, i slutet av vägen för allt det ni har arbetat för – allt som ni har bett om, och de lösningar som ni redan känner till, kommer till er, för de existerar redan. Det handlar om att realisera det, i hela världen!!!

”Jag ber er, älskade ni, att hålla fred och att bygga vidare på det, och dela det med era grannar, ert samhälle, med främlingen ni möter, med människor i hela världen vars historia ni känner till, med barnen som är offer för krig, svält eller sjukdomar, den gamla människan som inte längre har ett hem, arbetaren som inte längre kan försörja familjen. Sprid freden, så att alla kan lyftas upp, och vet att allt är väl, eftersom världen återvänder till den stora Kärleken, genom att bringa fred till varje hjärta, som då kommer att ge energi till den stora Kärleken och allt som skapas genom den!

”Och på tal om kärlek, vill jag berätta för er hur älskade ni är, och hur uppskattade alla era ansträngningar är. Jag ber er bara att fokusera ännu mer på samarbete. Låt oss hjälpa er att förenkla er väg, så att ni kan planera framåt, som ni säger, för alla andra på planeten Jorden. Och jag tackar er, min Älskade Familj, för att ni är här och att ni har öppnat era hjärtan för mina ord, och det jag säger här i detta forum.** Och jag inbjuder er att träffa oss alla tillsammans, i en gemenskap, i den Fred Som Övergår Allt Förstånd! Och så är det. Namaste!”

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

*Link to transcript of Ashtar’s message:

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-moving-to-peace-together.html

**Link to recording of entire program: Ashtar, Kuan Yin, Sekhmet:

https://www.freeconferencecallhd.com/playback2/?n=RYHyA/dBpzI

http://www.ashtarontheroad.com/kuan-yin-world-peace.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 10, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or dele

Du gillar kanske också...