Gadabov från Sirius via Carina Davidsson, 10 maj, 2018

En helande kanalisering från Sirius!

Kanal: Carina

 

God morgon allesammans!

Jag är mästare Gadabov och jag kommer från den högt uppstigna civilisationen Sirius. Jag har ett meddelande till er alla som jag önskar förmedla genom att låta denna kanal göra entré i vårt förmedlande av energi.

Energierna som tränger igenom er svär nu är mycket kompatibla med den energi som är vår normala status på Sirius. Vi har kommit hit i våra gröna energikroppar för att dela med oss av vår kunskap i helande och mikroskopiska observationer. Jag är en helande varelse som söker kontakt med alla dem av er som önskar ta del av vår helande kunskap.

Ge mig tillträde till den energisvär där du befinner dig i denna värld och låt mig få förmedla den kunskap som du redan nu är redo att ta emot.

Kärlek är i den nya tiden en helt annan typ av energi än den som ni upplevt tidigare. I den gamla tiden var kärlek något som var utbytbart på många sätt. I form av olika substitut har ni vandaliserat den kärlek som ni trodde var det sanna objektet av frihet och medkänsla men med den nya energivåg som nu drar in kommer er världsbild av kärlek förändras i den mest fantastiska riktning.

Vad är det då som förändras för er just nu. Ni har aldrig längtat så mycket efter fred och frihet som ni gör nu. Ni har valt att gå med i den nya tiden av kärlek för att kunna återskapa och återutveckla er själva som själsliga individer på den av alla planeter som i sanning har det mest fantastiska planetära läget och egenskaper av alla de planeter som vi har sett i er dimension. Ni har så mycket att glädjas åt och känna tacksamhet för som ni hittills inte kunnat ta in och förmedla till er själva och andra.

I gemenskap med andra kan ni nu börja älska er själva, era liv och dem som ni har omkring er på ett sätt som ni tidigare inte kunnat eftersom energierna inte varit tillräckligt höga. Låt oss få ge er den sanna synen tillbaka! Låt oss få var med er i er uppstigning till den nivå av kärlek där ni inte bara helar er själva utan även dem och det som ni har omkring er! Låt alla delar av er få frid genom att överlåta er till er högre svär av kärlek! Var i samförstånd eniga om att ni har de mest fantastiska gudagåvor i och omkring er och att ni i sanning aldrig varit något annat än er egen Gud av energimässigt helande!

Du har tagit emot oss i ditt inre genom att ge oss tillträde i din energi. Vi är mycket kraftfulla i vår assistans att starta din egen helande process. Ni har i den tid ni levt fått er inpräntat att ni har en kraftfull varelse utanför er som heter Gud och som ni kan lämna över er till och låta honom hela er och bära era bördor. I sanning har denna Gud aldrig varit i något annat flöde än ert eget och ni är själva den som besitter Gudskraften.

Du är den som måste ge oss godkännande att hjälpa dig starta upp ditt eget helande på den nivå som du är redo för. Det finns ingen annan är du som kan ta dig an ditt eget livsverk här på jorden och du ska inte för en sekund ytterligare tvivla på att du har makten att förändra dig själv och ditt liv. Att vara medveten om denna sanning kräver energimässigt mod då er tidigare uppfattning gjort er kraftlösa men också fullkomligt ansvarsbefriade inför det faktum att ni skapar ert eget liv och måste göra era egna val.

Att vara i den nya tiden gör er kraftfulla och starka men om ni väljer att stanna kvar i den gamla uppfattningen att ni själva inte alls har med ert livs skapande att göra så kommer ni att gå en tung tid till mötes fram till det att ni uppfattar sanningen på ett korrekt sätt. Låt oss hjälpa dig släppa dina rädslor för att kliva fram som din egen skapare. Låt oss få hjälpa dig att fatta de högsta och bästa besluten som du måste fatta för att komma in i den nya tiden och ta tillbaka den kraft som är DU. Ge oss möjlighet att kommunicera med dig på det sätt som passar dig bäst just nu. Ge oss möjlighet och du kommer att börja skapa dina egna förändringar i ditt eget liv.

Att drömma har varit en viktig del i ert tidigare liv. Nu kan dessa drömmar börja bli er fysiska verklighet i takt med att ni fattar era egna beslut att så ska få ske. Var inte rädd kära människor. Vi är från den högre civilisationen av helande och vi älskar er på en planetarisk nivå som ni ännu inte kan förstå. Låt oss få hjälpa er så att ni tillsammans med fantastiska Gaia kan stiga upp i det himmelrike som är er självklara plats, rättighet och status.

Vi är det ”gröna folket” från Sirius och vi älskar er innerligt!

Gadabov

Du gillar kanske också...