Sirius via Ann Dahlberg, 11 december, 2018

Sirius

11 december 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Det här är Sirius som talar med Er idag – Sirius som ett kollektiv. Sirius har nu åter igen förankrat sig i Moder Jord på ett djupare plan och en stor healingprocess har startat för alla som har anknytning till Sirius. Sirius har som många av er vet en koppling till Atlantis och forntida Egypten. Det är dags att låta healingen från er Moderplanet verkar genom er så att Jorden kan släppa ett stort trauma från förgångna tider. Mycket spänningar kan finnas i era cellminnen som nu gör sig påminda genom sorg och rädsla. Låt tårarna rinna och koppla upp er till er Moders kärlek för ett sant helande. Era fötter behöver också vara jordade i er Moder Jords energier för att ett större helande ska kunna äga rum. Tiden är inne för ett större helande av Vår Kära Moder Jord och det var den uppgiften ni tog på er när ni återvände till Jorden för att låta detta helande äga rum. Ni ville ge tillbaka till Moder Jord för all den kärlek som en gång förstördes och försvann från Jordens yta.

Atlantis var från början en vacker och ljus nation. Makt och girighet fick dock ett fäste och många av er blev vilseledda och tappade fotfästet i en alltmer orolig tid. Detta kunde inte tillåtas och det blev ett väldigt högt pris för alla att betala. Er vackra värld försvann i havets djup och lämnade många sörjande själar efter sig. De ser nu fram emot att en ny tid gror på Jorden så att ett nytt helande kan äga rum. Sörj ut … men känn samtidigt glädjen över att en ny tid står för dörren och att en ny uppstigning av vackra hållbara energier åter gör sitt intåg på Jorden.

Denna vackra Jord som har genomlevt så många årtusenden av mörker stiger nu upp i ljuset igen och lyser tiofalt sin ursprungliga kärna av ljus. Hon har vuxit i stor andlig visdom och kärlek. Vi känner oss alla ödmjuka inför hennes oerhörda kamp för att åter låta ljuset och kärleken leva på Jorden. Många stjärnor låter nu sitt ljus lysa lite extra på Vår Kära Moder Jord som har gett oss så mycket. Vi älskar henne innerligt och vi gläds för varje framsteg hon gör när hon nu kämpar sig upp till det ljusa rike som hon nu tillhör och alltid har tillhört. Vårt ljus sprider sig också till dem som nu hjälper Moder Jord att hela sin mörka historia och i stället låter ljuset och kärleken stiga fram i sina hjärtan.

Det är tid att öppna hjärtats port och låta ljuset strömma in och ut från det. Låta gamla sorger flöda ut och låta vackra sånger flöda in i stället. Sånger som kan gehör långt in i ert hjärta från svunna tider som innehöll mycket kärlek och visdom.

Vi sänder er strålar av kärlek och visdom för att ni ska minnas vilka ni verkligen var .. så att ni åter kan stråla er kärlek och den andliga visdom som följer med den.

Högaktningsfullt

Sirius

Du gillar kanske också...