Gaia via Linda Dillon 22 april 2021

 

Gaia via Linda Dillon 22 april 2021

Linda Dillon: Gaia Välkomnar oss Hem till Nova Earth!

 

22 april 2021

 

https://tinyurl.com/27e9496u

Detta är en fredsplanet och detta är vad som föds och detta är vad du skapar …

GAIA Välkomnar oss Hem till Nova Earth!

Hälsningar, jag är Gaia, JAG ÄR Gi’Anna – och välkomna, älskade ni, änglar och hybrider, stjärnfrön och jordväktare. Jag välkomnar dig, det nya du som är det sanna du, som alltid har varit du, oändligt och outplånligt. Jag kommer till dig som syster, som bror, som Moder, som Ärkeängel.

Det Nya Du som dyker upp, som återuppstår, är sanningen och kraften, skönheten, bestämningen av vem du alltid har varit som inter/flerdimensionell varelse, integrerad, balanserad, avsiktlig.

När jag har förvandlats till denna planetariska medvetenhet har jag bjudit in var och en av er ursprungligen och i just detta ögonblick av vad ni tänker på som tidens oändlighet, och jag har bjudit in er att följa med mig i härligheten, i Skapelsens skönhet, i gemenskapens sötma.

Denna fysikalitet som ni har antagit i form är en mycket nyfiken form, och den är ganska liten jämfört med min planetform, eller hur! Men bry dig inte om det för var och en av er är kraftverk, var och en av er är generatorer, var och en av er är sändare, var och en av er är ankare, alla ovanstående av kärlek – och var och en av er är kraftfulla skapare, precis som jag är.

För ja, detta är tänkt att vara en kärleksplanet, men, söta änglar av ljus, den är också tänkt som, och är och kommer att vara en skapelseplanet, en ny planet, en ursprungsplanet, utvecklingen av Planen, av det löfte som vi alla har gjort, ja, till Modern men också till varandra.

Tro inte, söta ni, att jag inte känner till bredden och styrkan av vilka ni är, ja, var och en av er. Ni har förklarat er själva, särskilt i denna inkarnation, som mina allierade och som allierade till er Stjärnfamilj, som allierade till kungarikena som nu kan komma ut ur gömslena för att återigen förenas i gemenskap och skapelse.

Detta är en fredsplanet och det är vad som föds och det är vad ni skapar, ja, i tandem – ja, med mig – men också med galaxen, universum, multiversum, det allomfattande. Det finns ingen åtskillnad!

Nu har du varit så förträngd och frusen i tid och rum, och nu, när du omfamnar och öppnar ditt väsen, inte bara ditt hjärta – ja, det är på/av-knappen – men när du öppnar för att verkligen engagera dig, inte med den här eller den här dimensionen, den här eller den andra tidslinjen, den här eller den andra aspekten, men med helheten, går du med mig i riket av 12 dimensioner, i riket av 144 nivåer, i oktavernas rike.

Du går med mig inte för att det finns någon nivå av tvång eller kontroll, eller ens vad du kan tänka dig som behov, för säkerhet har varit en mycket stor fråga för mänskligheten. Säkerhet är inte något vi brukar ägna oss åt mycket.

Så vad du gör med oss – och vi med dig – är födelse, förnyelse och utvidgning. När jag säger att du återvänder till ursprungligt löfte, så är det så, och det är i gudomlig tillåtelse, acceptans och lovordande av den Enda. Men du expanderar också av det. Du har förklarat din vilja, din önskan och din beredskap att använda verktygen, energierna som finns till hands för att inte fastna, bli endimensionella, frysta, isolerade, åtskilda i illusionen som har varit en konstruktion av människan, av mänskligheten – och ja, mest människan!

Det är över! Det är klart! Ja, det finns rehabilitering, ja, det finns återuppbyggnad, och ni får hjälp från alla hörn av Omniversum. Tiden för förberedelser, lärande, väntan, längtan kommer till ett slut.

Så jag, som din planetära syster, kommer i kärlek för att välkomna dig, helheten av dig som Nova Gaian, som en unik och vacker individ, som det kraftverk du är. Jag välkomnar dig till Nova Earth, till frihet, till befrielse, till en ny sfär och existenscykel. Jag välkomnar dig hem! Och jag hjälper dig.

Farväl.

Kanaliserad av Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...