Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 27 december 2020

Ärkeängeln Gabriel

Via Shanta Gabriel, 27 december 2020

Ett Tillfälle att Fira

 

Mina kära, ert liv är gudomligt styrt i varje ögonblick. Att kalla på Änglarna för hjälp, ger er en direkt länk till ert större goda och hjälper Universums visdom att flöda genom er. När ni känner rädsla eller tvivel begränsar det er uppfattningsfömåga och låter inte det naturliga utflödet av godhet komma genom er till er värld.

Oavsett vilken situation som uppstår i ert liv, låt det Gudomliga Ljuset visa er möjligheterna för välvilliga resultat. Be om kreativa lösningar för det bästa för alla inblandade. Det kommer att öppna dörren för de Änglalika krafterna att börja sitt arbete. Att ta emot Änglarnas hjälp är verkligen en orsak till att fira. Fira det faktum att ni inte är ensamma. Fira det faktum att allt ni gör nu är gudomligt styrt, för att ni frågade.

Ni kanske tror att ni måste göra allt själva om ni frågar. Men även med den minsta önskan om att få hjälp, med det minsta hopp om att något gott ska komma ur situationerna i era liv, och viljan att släppa rädslan som håller er fången, kommer Gudomligt Ljus att strömma till er i överflöd. Det här kommer att ge er vägledning och inspiration för era nästa steg, och gör att ni faktiskt kan göra det som är det bästa för er. Det är ni som måste ta stegen, ingen annan kan göra det åt er. Men när ni tar nästa steg kommer Ljusänglarna att hålla er i armarna. Vi ber er att gå i Tillit och Tro.

Vi ber er också att vara klara över avsikten med ert liv. Dessa avsikter har kraften att skapa er värld, när de blir levande fält av Gudomligt Ljus. När ni vet vilka egenskaper ni vill ha, be direkt om dem. Vill ni ha mer kärlek i ert liv? Eller frid i ert hjärta? Eller ekonomiskt överflöd så att ni kan leva i mer frihet?

Be om dessa egenskaper och ge er själva tid att andas in dem i er varelse. Andas in dem och gå i förtröstan om att ni kommer att få stöd för ert högsta goda. Ta sedan de steg ni är inspirerade att ta, i vetskap om att ni blir vägledda varje steg på vägen. Ha tilltro till det Gudomliga Ljuset som aldrig kommer att lämna er. Det kan bara växa sig starkare varje gång ni föreställer er att ni är omgivna av det.

Er föreställning bär på nyckeln till er framtid. Föreställ er bara det som ni vill förverkliga i ert liv. Ge ingen energi till dåliga tankar. Kärlek är den enda sanningen. Ni har blivit välsignade nu med Änglarnas Ljus, de heliga budbärarna av Guds Kärlek.

Kalla ofta på era Skyddsänglar och tvivla aldrig på deras närvaro i era liv. Var medvetna om, att i vilken situation ni än befinner er, så kan den omvandlas genom kraften i det Gudomliga Ljuset. Ta emot detta ljus och fira.

December 27, 2020, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/y86fl3nc

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...