Moder Jord via Pamela Kribbe, 11 mars 2021

 

Moder Jord via Pamela Kribbe

11 mars 2021

Låt er kropp vara er guide

Kära människor,

Jag är Jordens röst. Jag hälsar er från marken djupt under era fötter; jag som talar är Jordens hjärta.

Jag vill återupprätta förbindelsen med er alla och uppleva och fira den förbindelsen, därför att livet här på Jorden är avsett att vara glädjefyllt.

Ni är här för att uppleva glädje, även om det är möjligt att ni först kommer att gå genom smärtsamma händelser så att ni kan återupptäcka och känna den naturliga glädje som hör till essensen i den verkligheten. Men kom alltid ihåg att livet, i sin kärna, är gott.

Det finns en positiv ström som snabbar upp tillväxt och blomning på både de inre och yttre planen. Denna ström är universums essens: en livgivande, positiv, uppmuntrande energi. Och det är slutligen där som er trygghet ligger, med en säkerhet på dess mest grundläggande nivå.

När ni vet att livet är gott, att universum erbjuder er en jordning i vilken ni kan utvecklas och växa; när ni kan uppleva den positiva känslan, då kan ni verkligen slappna av.

Förmågan att känna trygghet och att slappna av är oskiljbara; ni kan inte slappna av om ni känner er otrygga. En bit av er drar sig då tillbaka, är inte helt närvarande och kan inte delta i flödet av positiv tillväxt, i den glädje som är naturlig för er.

När ni känner er spända skär ni av er själva från livets under. Ni får er själva att bli lite döda inombords.

Av rädsla vänder ni er bort från livet och kommer därför inte att se alla de möjligheter som livet erbjuder. Ni begränsar er till det ni känner till och till det som får er att känna er trygga.

Men riktig trygghet kommer inte av restriktioner eller regler. Sann trygghet kommer ur känslan att allt är bra, även om ni inte med ert sinne vet hur eller vad eller vart allt detta bär.

För att uppleva verklig trygghet måste ni komma ut ur huvudet, ut ur ert tänkande sinne och bort från rädslan, för rädsla och det tänkande sinnet arbetar ofta tillsammans.

Det finns en fundamental rädsla i många av er: dem där känslan av otrygghet som får er att söka lösningar med ert tänkande sinne och vidta åtgärder för att försöka göra livet hanterbart och tryggt. Men att göra detta fungerar inte, för det blir ett uttryck av spänning, av en djup känsla av otrygghet.

Tillåt er att slappna av precis nu genom att börja med er kropp.

Föreställ er att all spänning sakta dräneras bort från musklerna i er kropp. Er kropp vet hur den ska slappna av; det är vanligen rädslorna som hindrar det från att ske. Så säg till er kropp: ”Jag ger dig befälet! Säg mig hur jag ska sitta och andas för att slappna av”.

Säg sedan till ert inre barn, sätet för era känslor, att det också kan slappna av fritt; att det också kan uttrycka sina känslor. Det finns inga tabun i er ande, i ert medvetande; allting tillåts uttryck och det finns plats för allt.

Känn hur detta både utökar och expanderar ert medvetande.

Ni tillåter er kropp att hitta sitt eget sätt och sin rytm, och ni tillåter ert inre barn uttrycka sig: det vet hur det ska göra det, hur allt detta ska ske. Och ni litar på att allt det här är möjligt, för i djupet av er varelse vet ni att livet är gott, att livet är ett positivt flöde.

Låt er bli mycket stilla inombords då ni energetiskt andas ut hela vägen. Låt allt driva bort från er: bekymren, spänningen, ängslan i det dagliga livet.

Inom er finns det en tystnad, ett utrymme som är opåverkat av allt stök, all stimuli och alla tankar.

På denna tysta plats är ni ett med Gud. Ni är inte någon som är separat och ensam; ni är ett med Helheten. Ni är inbäddade och trygga i den enorma Helhet som är Gud, och det inkluderar hela universum.

Det finns en oförstörbar trygghet och den är bra. Vet att vid basen och ursprunget till allt ligger en god och kärleksfull kraft, en kraft som är kreativ bortom fantasin och ur vilken ni föddes.

Ni kanske ser att Källan framträder för er som ett mycket rent vitt ljus, så låt detta vita ljus flöda runt och genom er. Detta är er bas, er grund! Häri ligger ursprunget till all den trygghet och styrka ni letar efter.

Det är mycket ofta så i vardagen att människor söker trygghet och finner, eller försöker finna, tryggheten i de roller de uppfyller, speciellt i förhållande till andra människor. De är far eller mor, arbetsgivare eller anställd, vän: någons stöd och tillflykt, eller viktiga i världen via arbete och aktiviteter. Och många erfar en känsla av trygghet från att vara dessa saker, så de kan slappna av en stund medan de är i rollen. Då känner de att de har en mening och ett värde för andra människor, vilket får dem att känna sig värdiga. De uppfyller en roll, viket får dem att känna sig erkända och accepterade.

Men känn hur det bakom denna roll-uppfyllnad ligger en djup rädsla för att inte räcka till och därför, inte vara trygg.

Ni tränas i detta liv på att fokusera på yttre roller och mål.

Det är som om allting i er uppfostran och utbildning är utformat för att förbereda er för den yttre världen. Men det finns en innebörd i den förberedelsen som säger: ni är inte bra som ni är. Det måste vara alla möjliga fel på er; därför måste ni poleras och fullkomnas och göras acceptabla.

Och även om saker förändras i världen, skiftar i denna tid, och det finns mer respekt för den inre världen och för vad någon naturligt bär inom sig, så finns det ändå mycket att göra på detta område. Många människor har fortfarande en grundläggande känsla av otrygghet, av att inte vara tillräckligt bra, av att vara ovärdiga som de är.

Se om ni känner igen känslan av att vara rädd att misslyckas, av att känna behov av att alltid prestera ert bästa genom att säkra upp att ni gör ett acceptabelt arbete. Eller att alltid leta efter komplimanger: att ni måste presentera er i en viss roll, för det ger er tillåtelse att känna er som någon som har rätt att be om något i utbyte. Ni är alla tränade att basera er självmedvetenhet på den ni verkar vara: någon som ses i den yttre världen för vad de gör.

Jag ber er nu ta ett steg tillbaka – ett mycket radikalt steg – och på djupet förstå att när ni söker bekräftelse från den yttre världen, så sviker ni er själva.

Då växer osäkerheten, som redan finns där inom er, sig större. Ju mer ni vänder er till den yttre världen för att få er rätt att existera, desto djupare blir hålet inom er: det svarta hålet som känns som en skrämmande plats där ni inte känner er hemma. I det hålet är ni alldeles ensamma; det finns ingen där som talar om för er att ni gör det rätt.

Hur får ni då bekräftelse, och hur får ni känslan att ni har rätt att existera? Detta ”hur” får ni veta när ni vänder er bort från alla dessa yttre källor av bekräftelse.

Och om ni gör det på ett medvetet sätt, så vänder ni er mot detta svarta hål, mot denna fundamentala känsla av otrygghet – rädslan. Ni går in i den och ni låter er inte distraheras eller förföras av vad världen omkring säger. Ni har högst sannolikt redan upplevt, på en djup nivå, att det inte fungerar att vara beroende av yttre trygghet.

Livet har fört er till denna punkt, så ni vänder er sedan mot den inre vägen och många av er stannar där länge, indränkta så att säga, i rädslorna, otryggheten, den smärta som lagrats upp där.

Och ni kommer inte genom den processen utan ansträngning, för i det svarta hålet finns en reservoar av nedtryckta känslor. Trots allt, hur länge har ni förnekat er själva genom att bli de roller som inte passar er, eller bara delvis passar er? Hur länge har ni förnekat er själva kärlek från andra? Det större syftet med att gå in i detta svarta hål är att upptäcka att det faktiskt är en tunnel – en mörk tunnel dock – och att ni vid dess ände blir frisläppta och fria att åter inträda i det vita ljuset jag precis beskrev.

Den primära kärnan i livet är på något sätt opersonlig, eftersom den är universell.

Det vita ljuset säger till er: ”Ni är bra precis som ni är; ni är perfekta i er unika verklighet”. Det är opersonligt i den meningen att detta ljus inte säger: ”Ni måste göra ditt eller datt bra, eller, det ni gjorde var mindre bra, eller, er prestation är ok”.

Ljuset är inte personligt och inte selektivt; ni är älskade, absolut, precis som ni är. Allt dömande av er själva, huruvida ni har lyckats eller misslyckats helt, faller bort. Detta ljus är därför så utomvärldsligt att det förefaller vara långt från er dagliga verklighet.

Ändå ber jag er ha kvar en intim förbindelse till detta ljus i ert dagliga liv, för det för fram innovation och förändring och en djup avslappning för er kropp och ert energifält.

Känn den primära kärnan i livet; det är ett glädjefyllt flöde.

Med det inte sagt att allt i ert liv kommer att kännas gott – inte alls. Universum, livet, söker; det känner sig kallat att utveckla, växa, undersöka.

I den sökningen kommer ni att hitta smärtfyllda platser, mest inom er själva. Men när det finns en fundamental känsla av trygghet inom er, så finns det alltid en underton av glädje, trots allt ni går genom. Det är något ni inte kan hitta i världen utanför er; den Källan finns inom er.

Jag vet att ni ibland ser livet på Jorden som en tårarnas dal, en kamp med motstånd, negativitet, tröga energier, smärta och lidande. Emellertid kommer alla dessa sorgliga och smärtsamma energier inte från Jorden självt; de är resultatet av motstånd mot livet från mänskliga varelser. De uppkommer ur rädsla och en vilja att styra livets naturliga flöde.

Känn nu min energi, Jordens hjärta. Känn hur jag vill hjälpa er att återställa förbindelsen med er essens, med det vita ljuset i er, som till fullo försäkrar att allting tillåts vara. Att ni är fria att utforska allt som finns i er.

Känn er välsignade och befriade av detta ljus. Ni är barn av universum och ni är oändligt älskade. Ni är så stora och viktiga att det alltid finns hjälpare med er, guider och vänner. Ni är aldrig ensamma, men bara genom detta vita ljus kan ni känna detta fullt ut och återuppta förbindelsen med era hjälpare. Känn er inte utstötta längre, ensamma och alienerade. Öppna åter upp er till kärnan i allt liv.

Jag ber er nu placera era fotsulor på marken så de kan absorbera min energi och så att ni kan uppleva att jag är er bärare av detta vita ljus, glädjens ljus. Låt min energi flöda uppåt in i er ben. Känn er födda av mig! Låt min energi flöda genom era lår och ert bäcken, upp in i er buk och mage. Känn att det dags att slappna av.

Jag är tacksam för att ni är här. Jag arbetar tillsammans med er genom att acceptera ert själsljus då det rör mig. Ert själsljus är en dyrbar gåva ni ger mig, och jag tar emot den med respekt. Ta också emot min gåva till er; Jordens kärlek och trygghet.

Tack så mycket.

 

 

Översättning: Markku

You may also like...