Gaia via Månstråle, 4 maj, 2020

Älskade det smärtar att minnas er historia
Hur länge till kan ni motsätta er att bli hållna i oändlig sanning
Ni är kärleken personifierade
Lita på att ni är hållna bara
Ni är så omhuldade
Älskade
Låt mig hela er
Låt mig fostra er
Låt mig nära er
Gaia
Ni är mina barn
Ha medkänsla för er själva
Minns hela er historia
För att släppa taget och befria
Ni har växt upp i himlen, fostrats, närts, ni kommer från himlen
Varenda en av er
Det har ni
Ta in det
via månstråle

Du gillar kanske också...