Gaia via Pamela Kribbe,15 januari, 2018

Gaia via Pamela Kribbe

15 januari 2018

Kära, kära barn på Jorden

Jag talar till er från djupet under era fötter; jag är Jordens röst. Vila i mig och slappna av. Låt spänningen släppa i alla era muskler som ofta är för spända och ömma. Speciell uppmärksamhet borde riktas mot musklerna i er nacke och skuldror. Låt dem slappna av, och utgå från att de vill slappna av och att ni bara behöver följa kroppens naturliga behov att befinna sig i vila.

Känn ansiktsmusklerna runt era ögon och er mun, och släpp spänningen som finns där. Kom med mig och sjunk djupare in i er kropp. Känn det välgörande flödet av lugn och stillhet i er buk. Sjunk nu ännu djupare in i er svanskota, i era höfter och lår, och bli medvetna om era knän.

Centrera er medvetenhet på era knän. Vad känner ni där? Mycket kunskap lagras ofta i knäna. Kan ni känna energiflödet i era knän? Det kanske finns någon skillnad mellan vänster och höger knä. Se på dem med en kombination av intresse och respekt. Är det ena knät kanske kallare än det andra? Behöver att knä mera värme? Anta att knät själv vet vad som är bra för det. Ni behöver inte skapa den värme som behövs, den finns redan i er kropp; bara låt den flöda.

Förnim vad kylan i era knän, eller i ett knä, representerar; vilken sorts energi finns det där? Om ett knä är kallt finns det en särskild spänning som håller mot det naturliga flödet av värme i er kropp, och det kan påverka era underben, era fötter, och er jordning generellt. Ta en titt på vad som möjligtvis stör er där. Ni kan se en figur där som uttrycker en speciell känsla, så titta närmare. Eller ni kanske ser en symbol för vad som håller er tillbaka där. Se på knät på ett lugnt, opersonligt sätt.

Detta är ni, er kropp, så var inte rädda för att göra detta. Vet att ni naturligt bär en kraftfull healing-energi, så när ni bara observerar en del av er själva som känns spänd, eller tillbakahållen, eller känns ovärdig att vara med, så förändras den delen. Med er uppmärksamhet och med er kosmiska ljuskraft värmer ni denna del. Också genom mig, Jorden som lever i er kropp, finns det ett naturligt flöde av healing. Så det finns förbättring och healing tillgänglig från oss båda.

Ni står på det godas sida, så ni är starkare än ondskan. Ondska är det ni tillåter vara utan ljus, utan värme, kärlek, glädje. Ondska är ofta något ni gör mot er själva för ni tror inte att ni förtjänar det goda. Ni tror att ni måste vara ”ute i kylan” för att ni är ovärdiga och inte goda nog att få vara med. Hur kom ni till den slutsatsen? Det är inget påhitt av Jorden, och er kosmiska själ gjorde inte den bedömningen om er.

Ni står mellan två krafter som mänsklig varelse – Jorden och er själ – men ni kan bli begravda under negativa idéer och dömanden från den mänskliga världen som omger er. Och om ni känner er vara små på grund av dessa samhälleliga dömanden, och därför gör er själva små, då har ni lite motstånd mot flödet av negativ energi. Kylan genomtränger er och ni känner er ännu mindre och maktlösa.

Problemet – för mig, Jorden och de kosmiska styrkorna som vill hjälpa er – är att vi aldrig kommer att tvinga er att öppna er för oss. Som mänsklig varelse har ni fri vilja, möjlighet att välja, och däri ligger källan till all tillväxt och evolution: att ni kan välja.

Vi står alltid vid er sida. Er själ knackar hela tiden på er dörr; den vill komma till er, vill inget hellre än att flöda genom er, och däri ligger er själs källa till lycka. Min energi är också tillgänglig för er. Jag vill vårda er, se er växa och blomstra. Det är det som gör mig lycklig och hel, och däri ligger min fullbordan: att ge er de rötter ni behöver som änglar av ljus på Jorden. Men vi kan inte göra någonting om ni stänger er för det som finns tillgängligt för er, och däri ligger er styrka; er förmåga att välja.

Dessa resurser är inte tillgängliga för er om ni inte gör ett val, eller om tror att ni inte har något val, och det är det största problem som existerar i människor. Ni kanske tror att er själ, eller högre själv, styr över ert liv, eller ni kanske tror, mer traditionellt, att Gud styr ert liv, men så är det inte. Ni styr över ert liv! Bara ni kan besluta att vända er till er egen storhet som själ, och till den vårdande kraften i naturen omkring er. Ni har den makten över er själva; ni kan alltid välja.

Känn efter hur öppna ni nu är för ljuset hos er själ och de vårdande krafterna hos mig, Jorden. Fokusera först på mig. Ta er medvetenhet ner från era knän genom era underben till era fötter och känn energicentra eller chakran i båda fötterna. Ni kan föreställa er att ni ser något snurra runt i era fötter, eller ni kanske ni ser en färg eller en form.

Sjunk djupt in i era fötter. Känns de förenade med er? Är kanske en fot fastare rotfäst än den andra? Fråga era fötter: ”Låter jag nig själv bli buren av Jorden? Litar jag på Jorden? Tror jag att det finns krafter i Jorden som vill ge mig kontinuerligt stöd och ta mig dit jag behöver vara?”

För att göra det enkelt, föreställ er att det i båda era fotchakran finns en liten dörr som kan öppnas helt, eller stängas, eller något mittemellan. Titta på mitten av er vänstra fot och se hur öppen den dörr är som låter den vårdande energin komma in, hur öppen den är för den energin. Titta nu mitt på er högra fot. Där finns också en öppning, se hur öppen den är.

Genom att se på er själva på detta sätt, med en underton av respekt och upptäckande, förändrar ni något inom er själva. Ni väljer att vara medvetna om vilka ni är och var ni står. Ni väljer ljuset. När ni rör er inom flödet av mörker, negativitet, självömkan, ilska, eller ångest, tittar ni inte längre på er själva. Det finns inget intresse för eller öppenhet mot er själva, och ni drivs vidare med fönsterluckorna stängda. Att öppna dem igen börjar med kärlek till er själva, och med en balanserad, opartisk uppmärksamhet, och genom att släppa allt dömande.

Slutligen, ställ denna fråga till båda fötterna: ”Vad hjälper mig mest i det dagliga livet att släppa in mer energi från Jorden, mer stöd, uppmuntran och trygghet? I vilka situationer blir jag närd av Jordiska krafter?” Känn djupt inom er att ni har ett val, att det inom er finns alternativet att välja mer ljus och öppenhet för er själva.

Ta sedan er uppmärksamhet uppåt mot ert hjärtas centrum. Stig med er medvetenhet till det området i ert bröst och titta på detta hjärtcentrum, hjärtchakrat. Se om en bild av detta centrum dyker upp: en blomma, en dansare, ett barn – vad det än är – och låt den synas. Låt den symbolen stå för i vilken utsträckning ni är öppna för kärleksfulla energier från kosmos, era själar, era guider och allt som vill komma från den dimensionen.

Ni kan använda en enkel metod för att se i vilken utsträckning något hindrar er, genom att föreställa er en hand i ert hjärtchakra som är öppen, eller stängd, eller något mittemellan. Ni kan se antingen en eller två händer men titta på hur handen ser ut. I ett extremläge ser ni en knuten näve som är defensiv och som inte vill, eller inte kan, ta emot, och i det andra extremläget ser ni händer som är öppna i total acceptans och mottaglighet. Känn ett ögonblick spänningen i era händer, försök få dem att slappna av så mycket som möjligt. Känn bokstavligen hur ni slappnar av hela vägen ut till era fingertoppar.

Släpp allt spänningsöverskott och ta emot! Låt er själs energi flöda genom er på ett naturligt sätt – och den kommer att flöda av sig självt. Känn friden och stillheten i den energin och med den frisläppningen. Känn hur ni berörs både från ovan och underifrån av energifält som är healande och en naturlig del av er. Ni kan välja att tona in er på dessa energier, gång på gång. Låt både de jordliga och de kosmiska energierna komma samman och sammansmälta. De hör ihop, de är partners. Låt dem komma samman i er buk.

I ert dagliga liv måste ni stå ut med influenser som drar er bort från er kraft, er frihet och ert val. Det är därför vi regelbundet ber er att dra er tillbaka från dessa influenser, till inom er själva och återställa förbindelserna med både er själ och med Jorden – det är mycket välgörande att göra detta. Ni distanserar er inte från världen genom att göra detta, ni återladdar er själva och bygger en ny värld. Och den nya världen ligger utanför existerande koncept och sätt att tänka. Men ni kan göra det. Ni har kraften och beslutsamheten som är nödvändig för att gå en ny väg, och jag skulle vilja ingjuta detta faktum i er.

Vi vill ingenting annat än att ni ska blomstra, så var öppna för oss, för krafterna omkring er, för er själ, för Jorden. Det finns en kraft i oss, och ett vetande, som inte kan visas för det världsliga, rationella sättet att se på saker. Beviset på existensen av dessa krafter är att ni kan känna dem inom er, och att ni tonar in er till dem och lever i enlighet med dem. Att göra det är beviset på att de är verkliga och effektiva. Välj och bli en mänsklig varelse buren av Himlen och Jordens styrkor och med det, en ny väg, en självmedveten väg, för mänskligheten.

Tack för att ni kom hit idag.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...