Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 15 januari, 2018

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

15 januari, 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna, samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, underbara Ljusbärare i denna mänsklighetens nya tidsålder!

Den nya eran för mänskligheten, samt för alla på Jorden, om de så är medlemmar i de tvåbenta nationerna, de fyrbenta nationerna, de bevingade och fjäderprydda nationerna, sten- eller trädfolken, havens, luften, markens gudar och gudinnor.

Inom och utanpå, samt runtomkring denna planet av storslagen skönhet och häpnadsväckande mångfald, råder utan tvekan en Förändringens vibration.

Denna vibration omjusterar sig kraftfullt och tonar in sig på alla andra vibrationer, oberoende av hur låga eller ostämda dessa vibrationer har varit.

Så det, i och med att ni ser och hör vissa personer som kommer med uttalanden emot vissa länder eller etniska grupper (och dessa är inte vad ni tror att de är – ni alla härstammar från frön utifrån vartenda hörn i detta Universum), eller varningar för krig, eller förolämpningar som omfattar hela könstillhörigheter eller raser – ni kan andas lugnt och förbli perfekt centrerade.

För bruset i denna högljudda klagan bär inget av den höjd eller förmåga att kvarhållas, som den ton som ljuder ovanför den bär – en ton som är så ren, så hög och på ett så förfinat sätt skapad i sin substans och avsikt, att ingenting någonsin kan avlägsna dess inflytande.

Ni kanske undrar: ”Men hur kan denna högre vibration, oberoende av hur vackert och perfekt den blir utsänd från de högre rikena, ha kraften att permanent kunna förankra sig in i Jorden? Hur kan den äntligen överrösta det dova trummandet och de grymma skriken av krig, våld och förtryck, när dessa har styrt Jorden under så lång tid?”

Och vi vill säga att under de sista timmarna under sin och Sams resa, undrade Frodo Baggins detsamma. Precis som ni vissa dagar kan känna, så kände han också att det fanns väldigt liten mening i att fortsätta.

Men med Sams hjälp lyckades han ta sig upp på resans sista bergstopp och kastade ringen tillbaka i den eld från vilken den hade blivit smidd.

Kära Ni, det ni gör är inget mindre.

Vi är medvetna om er yrsel, er utmattning, era sjukdomskänslor, er ilska och vissa dagar er sorg.

Vi är medvetna om (och vi känner det med er) er inre förvirring, i och med att så mycket i världen förefaller bli värre, snarare än att det blir bättre och tar sig till Ljuset.

Och så är det, varje gång det mörka ger uttryck för sig självt på sätt som förefaller utplåna de ökande nivåerna av Ljus överallt runtom er – det Ljus som ni själva är – i och med att det försöker, i ett sista desperat försök med ett köpslående med de lägre sfärerna, att återta och upprätthålla sitt ”herravälde”, vilket aldrig var menat att i oändlighet få känneteckna Jordens liv.

Ni frågar er hur den högre vibration som är Fred, som är Kärlek för all mångfald, för allt Liv och allt Ljus, skulle kunna ha möjligheter att permanent kunna förankras på Jorden, när inkräktarna oavbrutet har övertaget.

De förefaller ha teknologier (för er till största delen okända) och den mentala kontrollen över Jordens befolkning, för att säkerställa att deras vibrationer förblir de som är övergripande, medan era mattas av i drömmar och oförverkligade visioner.

Vi säger att denna storslagna resa, detta storslagna uppdrag, är varför ni befinner er här vid denna högst mirakulösa tidpunkt.

För när Jorden förvandlas från en förslavad enhet till en fri och bemäktigad Gudinna, så är ni de som står upp på Hennes yttre rand, beredda med svärdet och skölden, när ni med ert självaste varande förankrar de energier som nu strömmar till Jorden från er stora Ljuskälla och allierade, Alcyone, den Stora Centralsolen, källan till vilken er egen Sol svarar.

Detta utför ni tillsammans med Alcyones gemål, Moder Sekhmet, som övervakar denna process och hjälper till i födelsen av den Nya Varelse Som Jorden ska bli och säkerställer att Rättvisa råder, inte bara på er planet utan överallt i detta solsystem.

Vi är medvetna om att detta låter som en önsketänkande mytologi och inte en sann beskrivning på vad som just nu äger rum.

Ni har fått iaktta intrigerna hos dem som varit desperata att få hålla kvar sitt strypgrepp på Jorden, och de har behandlat Henne inte som en Källa, utan en ”fyndighet” – saker och ting skulle utnyttjas, inte bevaras eller respekteras.

Vi är medvetna om att era tankeprocesser och emotioner i eoner har blivit manipulerade, så att för varje gång ni återvände till en mänsklig kropp, skulle ni återigen kunna bli den enkelt formbara och styrda enhet som ovetande eller ovilligt hjälper till att stötta de mörka styrkorna med era ansträngningar för att överleva.

Men ändå har det under varenda tidsålder funnits de som har rest sig över allt detta.

De vilkas ord eller musik, eller vilkas gärningar eller avsikter, eller bara rena Kärleksfulla närvaro, var av ett sådant slag att de lyfte upp alla runtomkring sig, inklusive självaste naturen, ut ur matrisen för död och nederlag och in till hågkomsten om de högre sfärerna.

Till att på nytt göra anspråk på de högre vibrationerna från vilka ni härstammade, samt den sanna naturen hos själar som lever fria, med att Tjäna Källan i och med att de Tjänar Andra.

Och nu – se, kära Ni!

Ni är inte bara några få just nu, utan det finns miljarder av er, som har kommit hit för att omforma och återställa Jordens dominerande vibration från en utan desperation, förlust, ilska och sorg, till en av Frid, högre avsikter, Kärlek samt inre Vetande om, samt en förbindelse med allt som uttrycker sig såsom Ljus i den högre sfären.

Dessa Varelser och energiformer som ständigt sträcker sig ut till en högre vibration, för dess rena Glädje.

Detta är den Nya Verkligheten och det är den ton som ni ljuder!

Trodde ni att vi skulle beskriva denna transformerande, Jord-förändrande, Liv-givande ton, som sjungen enbart av Änglar och Ljusvarelser?

Ni är lika dem, annars hade ni inte kommit hit nu.

Så bliv kvar på er plats, Ljuskrigare – detta är ingen strid som handlar om död och förstörelse.

Det är den sista klättringen upp för det som Tolkien (som förutsåg allt som ni nu lever i) kallade Domedagberget.

Och under de sista ögonblicken, när ni känner att ni inte längre kan komma längre, kalla på oss!

Såsom era lojala tjänare ska vi bära er ända fram till slutet.

För detta är er resa, som ni villigt tog på er, och ni är mer kraftfulla än vad ni kan veta.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

 

 

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

The Collective via Caroline Oceana Ryan, January 15th, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Du gillar kanske också...