Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 1:e oktober 2017

Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 1:e oktober 2017

 

 

Hej mina vänner. Idag har jag inga frågor. Jag tänkte det skulle vara trevligt att bara låta er visdom strömma in i våra hjärtan. Jag har fått rapporter från många om att de känner sig vilse och väldigt ensamma, och … ju mer de känner sig kopplade till sina andliga vägar … ju mer isolerade och avskilda känner de sig från allt och alla, och är ibland redo att lämna planeten. Kanske lite uppmuntran för att orka, skulle kunna vara till hjälp?

Älskade Blossom, Älskade Själar på Jorden, först av allt vill vi projicera fram till er vår Djupaste Kärleksfulla Energi, så den kan KÄNNAS AV ALLA … OCH VETSKAPEN OM att den är av SANNING och LJUS, och att inget kan stå i dess väg. Ingenting! För den Kärlek som vi skickar, kan inte hindras eller reflekteras åt annat håll. Den är ren i sitt VARANDE och dess avsikt är att komma in i era hjärtan … och det ska den … det gör den … så är det.

Vår Kärlek till Var och En är Stor. Vi VET att ni kan KÄNNA det. Men vissa kanske i Grunden känner sig så långt borta från den … att de har förlorat VETANDET!

Förlorade VETANDET?

Faktiskt.

Inom/av/genom, Varje Själ ÄR Gudomlig KÄRLEK

Gudomligt Ljus

Essensen i Själens Själv.

Essensen av Gud.

Essensen av det Gudomliga.

Essensen av Renhet.

Det … är/från … er ursprungliga sammansättning och utan det skulle ni inte existera. Det finns alltid inom er … för det är ni och ni är det.

Det är många som har valt, av en eller annan anledning, att gömma denna Gudomlighet i Själens djupaste vrår, och inte tillåta DAGENS LJUS komma i närheten av den. Det är, som vi säger, ett val.

Det betyder inte om någon gör detta val, att Gudomligheten försvinner … eller lämnar oss, redo att komma tillbaka en annan gång när man är på bättre humör för att ta emot den!

GUDOMLIGHETEN FINNS ALLTID INOM ER.

Det har hänt mycket på Planeten Jorden, som har haft för avsikt att försvaga och FÖRSÖKA … vi vill gå så långt som att säga … förstöra denna inre Gudomlighet. Fast det ett meningslöst och fruktlöst försök. För det finns INGENTING, och vi upprepar … INGENTING … som kan … göras/tänkas … som kan förstöra det.

FÖR GUDOMLIGHET ÄR DEN MEST ULTIMATA KRAFTEN AV ALLT.

DEN ÄR AV KÄRLEK OCH KAN INTE FÖRSTÖRAS … NÅGONSIN!

Det finns naturligtvis nivåer och lager inom Varje Själ, där denna Gudomlighet finns gömd.

Missförstå inte när vi säger ”gömd”. Det var inte Skaparens vilja. Det var genom tiderna och omständigheterna som människans Själs själv, valde att begrava sin Gudomlighet. Som vi säger … av många skäl.

Det kan vara så att någon Själ valt att experimentera i sitt liv, med den mörkare sidan av Ljuset … och då skulle deras Gudomlighet hamna i konflikt med det valet. Det kan vara så att en själ har blivit skadad djupt i sitt hjärta, och kände det säkrare att ”stoppa undan sin Gudomlighet” för att hålla den säker. Förstår ni Älskade Ni? Vi skulle kunna ge er många, många orsaker beroende på den individuella resan, om varför detta kan ha skett.

Fast … GUDOMLIGHETEN FINNS ALLTID DÄR. DEN KAN INTE FÖRSVINNA.

Så finns det givetvis de, som har valt att ta de Gudomliga riterna ut i det öppna, för alla att se och uppskatta. De har gjort sig av med alla rädslor som de tidigare har upplevt, och GETT SIG SJÄLVA … GUDOMLIGHETEN… med hela sitt hjärta.

DE KÄNNER KÄRLEK.

GUDOMLIGHETEN ÄR DERAS VÄN.

LJUSEN de är, är den nåderikaste, integrerade gåvan de äger, och de VET det och vill vara ett EXEMPEL FÖR DET.

De som känner sig … avsides/separerade … från den värld de lever i, kommer till det som kallas ”Splittrad/Delad uppmärksamhet”.

Det är intressant … innebär?

Det innebär att det SANNA LJUSET INOM DEM har nått ett ”Tillstånd av Varande” som tillåter att deras koppling till Källan, kan vara på en mycket Högre nivå. Med en mycket högre anslutning, som funnits där för mänsklighetens ras under eoner.

Ljuset som NU ÅTERIGEN finns tillgängligt … är i en sådan grad av resonans att anslutningen till ”HEMMET” är lättillgänglig. Därför kan man KÄNNA sig så mycket mer anpassade till de man VERKLIGEN är.

Det är på grund av detta som de kanske kan KÄNNA sig ”nedstämda” av att VARA på Planeten nu. För det finns en SPLITTRAD/DELAD Energi, och verkligen olika tankesätt om vart denna Planet är på väg!

Därför blir det en SPLITTRAD UPPMÄRKSAMHET TILL…? Och en SPLITTRAD INTENTION FÖR …?

De Högre själv som vissa blivit, upplever att uppehället bland de lägre, vilseledda energierna är knepigare att hantera. För Själens skönhet i sitt naturliga tillstånd, är av en helt annan kaliber än den hos någon som kanske håller på med en eftergivande ”lek”, som inte längre är i resonans med den Själ som har valt att upphöjas till ”hemlandets territorium”.

Vi känner behovet av att nämna de olika … nivåerna/graderna … av ”eftergiven lek”. Det finns de som genom den mänskliga friheten tagit den till en plats där den inte trivs. Den kan inte trivas, och de som gladeligen och medvetet gjort det, kommer att behöva … vid en Gudomlig tidpunkt … gå igenom konsekvenserna av sina handlingar.

Vi har tidigare sagt … att det inte finns något straff. Det finns inget helvete, som ni blivit lärda i några av era religiösa indoktrineringar. För hur kan en KÄRLEKS GUD av yttersta renhet, straffa eller fördöma? Hur skulle det då bli med GÅVAN AV FÖRLÅTELSE? Fast, med det menas inte att de som inkräktat på andras frihet, eller medvetet skadat en annan Själ … inte själva kommer att få KÄNNA, det de åsamkade någon annan. Som vi säger, inte som ett straff, utan för deras själars förståelse och tillväxt. Det i sig självt är mer än tillräckligt … MINSANN.

Så finns det de som fortfarande sover och ännu inte har valt att vakna. De är inte längre i resonans med samma ”våg”som de som vaknat, och de som har kommit många mil längs sina vägar till leverans.

Jag tvekade en sekund där … kollade ordet ”leverans”?

Vi märkte det. Och kan vi få avbryta en stund och säga att vi alltid är glada för att du ”kollar upp”… din vaksamhet är nödvändig, som du vet. För SANNINGEN är något som de som föredrar de mörkare sidorna, inte vill lysa igenom!

Tack … Tillbaka till leverans?

I betydelsen … vi ler … som när ett brev levereras ”till er hemadress! Ni, ni själva, går tillbaka till er hemadress! Ni ska leverera er själva, trygg och säkert! När tiden är rätt för er.

Och, så är det i dessa dagar med intensiv uppgradering …

Helt klart!

… Man är mer medveten om de Högre Energierna och tycker det är svårt och obehagligt att Vara med dem … att vara på ställen som inte längre är i resonans med dem … som de kanske en gång var.

När ni känner så … finns det inget annat att göra än skicka ert Ljus till det … själarna/platserna/ omständigheterna. För det är de ni är och det är det ni kom hit för att göra.

Manifestera vänskap som är av samma ”våglängd” som ni själva. Universum kommer alltid att se vad ni behöver, och när Någon Vibrerar inom Frekvensen av det. Det kan inte misslyckas.

Nu Blossom, visar vi dig en bild av linjer, och linjer med Själar som kommer från alla håll … som går till samma plats … samma LANDSOMRÅDE. Dessa Själar representerar Var och En av ER, som har valt att visa upp er Gudomlighet.

VAR OCH EN AV ER SOM HAR VALT ATT VARA MODIGA, BESLUTSAMMA OCH HÅLLA ERA HUVUDEN HÖGT AV KUNNANDET FÖR DET NI VET … ÄR ER SANNING.

Fortsätt att gå Älskade Ni… och när ni blir trötta … stanna ett tag och drick av himmelens vatten. Fyll era själar med Ljusenergi och låt det Gudomliga inom er ansluta till ALLT SOM ÄR.

Fyll på era utmattade, trötta Själar med tankar av Glädje och Lycka och KÄNN den glädjen och Lyckan i själva kärnan av ert Väsen … det finns inget snabbare sätt att laddas upp.

Älskade Själar … ni har kommit så långt … DET VET NI.

Vi känner verkligen att NU … i dessa dagar av Obegränsad Gränslös Energi … som väller in/ igenom … kan ni KÄNNA skillnaden? Inte bara inom er, utan inom allt.

Några av er kanske bor i länder, som skickar ut rädsla för att skapa strategier från alla håll. Har det någonsin slagit er, att det var därför ni valde att födas där? Eller, genom att flytta dit, att då skicka ut ert LJUS, dit det behövs mest?

Det förekommer inga misstag. Det är helt enkelt beslut som fattats. Tillåt inte det som uppkommer runt er, att ”slå ner er”.

Istället, Oh! Själar av det yppersta Ljusaste Ljuset … kalla in det starkaste Kärleksljuset från GUDOMLIGHETEN INOM ER, och skicka det vidare till alla som är rädda.

Skicka ut den till Energin av fruktan och smält bort den. Byt ut den till Fred och Början på något nytt.

VAR NI ÄN ÄR … VILKA NI ÄN ÄR … SÅ ÄR NI GUDOMLIGA OCH NI ÄR HÄR FÖR ATT SE TILL ATT FÖRÄNDRINGAR SKER.

De förändringar som kommer att föra er värld till en annan Frekvens … SKER BARA GENOM ERT LJUS.

Det är inte det enklaste, det är vi medvetna om. På grund av densiteten som er Jordenergi har funnits inom så länge. Men se er omkring … Fokusera på … Känn … Andas … det som är KÄRLEKENS LJUS. Det finns överallt. Det finns i allt … och ni … Var och En av er … vet det och därför väljer ni att välkomna det tillbaka till förgrunden. Ut till det öppna där det hör hemma.

ALLTING är KÄRLEK … Men, mycket av det ALLTING, har glömt det!

PÅMINN.

Påminn Själarna om vilka de är. Inte genom att knacka på dem på axeln och säga ”Ursäkta, kan jag bara få påminna dig …?” Utan, genom att VARA Kärleken i den Renaste Högsta formen av er själva, i er mänskliga kropp.

Ert hjärta … Älskade hjärtan … har FULLT AV DEN.

Låt Kärleken ni är, spilla över. Låt den flöda över från era VARELSER och sippra in i strömmen av Energi som ÄR FÖRÄNDRINGEN. Låt varje hjärtflöde … blanda sig i det EVIGA LIVETS STRÖM och FÖRA IN GLÄDJEN TILL ER.

VI ÄLSKAR ER.

VI FINNS HOS ER.

NI KAN KÄNNA HUR NI DRAS NÄRMARE DESSA HÖGRE ENERGIER, SOM TILLÅTER SÅ MYCKET MER ATT KOMMA IN TILL ER PLANET OCH VISA ER … GE ER ALLA … EN FÖRSMAK OM VAD SOM SKA KOMMA.

Vi hittar inte ord som kan nå er tillräckligt djupt, för att ni ska FÖRSTÅ OCH KÄNNA hur mycket vi hedrar Var och En av er, som valde att vara här. Ni tog frivilligt på er det här uppdraget … ni valdes ut och ni accepterade … och här är ni nu … inom det och för fram det.

VI TACKAR ER.

VI ÄLSKAR ER.

Framåt … med era hjärtan invirade i Änglarnas armar.

Tack så mycket, mina vänner. Vi älskar er också … Väldigt mycket! Framåt minsann!

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

The link to be able to access all my YouTubes is here.

 

Du gillar kanske också...