Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild 3 juni 2019

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Blossom Goodchild

3 juni 2019

Ytterligare en vecka har flugit förbi. Välkomna, mina vänner.

Och det soligaste välkommen till Var och En, och verkligen till dig själv, Blossom.

Tack. Nå, jag måste säga att förra veckans konversation skapade mycket respons. Många sade mer eller mindre samma sak, ändå olika! Att vi är i den här världen, men ändå inte av den. Jag förstår den delen. Tack ska ni ha. Jag kommer inte att utveckla eller engagera mig igen i det ämnet just nu. Dock var många intresserade av det ni hade att säga om själen och dess ”ställning” under graviditeten. Det finns mycket oro kring ”abortfrågor” just nu och många tycker att det vore bra om ni talade om detta, om ni finner det lämpligt? Jag vet att White Cloud talade om det för många, många år sedan, men era tankar skulle också uppskattas.

Det är förstås verkligen acceptabelt. Varje individuell själ kan, när den bestämt sig för att återvända till Jorden av vilket skäl som helst, också bestämma om och när de känner det … nödvändigt/bekvämt/lämpligt … att inträda i embryot/fostret som väntar på den. Omständigheter kan diktera den ”tid” den stannar vid vissa intervall.

Om, till exempel, det var bestämt att en själ skulle inträda i en familj som fordrade att själen ska bli del av gruppen för att hjälpa till i förståelsen av många lektioner, då kan det vara så modern inte alltid befinner sig i ett ”önskvärt” tillstånd för att barnet ska vara involverad och ”del” av henne. Men vid andra tillfällen kan barnet veta när modern är Fridfull och lugn och på ett ”kärleksfullt” humör och ”besöker” under en kort tid i syfte att knyta an. Om, i det fallet … modern upplever mycket stress kan det bli så att den tänkta själen inte fullföljer sin uppgörelse förrän vid stunden för dess leverans ”ut i det öppna”, skulle vi säga.

Jag har hört att vissa själar ibland inte ”binder” upp sig förrän efter det?

Med respekt … vi håller inte med om det. Det är viktigt att själen går in vid nedkomst, även om det är vid den sista krystningen.

Mina tankar är … att själen har tid att ”hoppa in” så länge som navelsträngen inte har klippts.

Det skulle inte vara tillrådligt.

Men möjligt?

I extrema fall … men så extrema att vi inte funderar på att beröra det.

Den själ som går in i den nya kroppen kanske inte alltid är så sugen på det … och det kan vara så att det finns en motvillighet till att återvända till Jorden igen. När man erhåller rådgivning och inte finns på Jorden, då verkar alla orsaker till ATT återvända vettiga … men ju närmare man kommer desto fler minnen av tidigare liv flödar in … och man kan vilja ändra sig. Men till sist vet själen att den valda livstiden denna gång kommer att tjäna den själv och därför, Helheten.

Det är ”känslan” av att inträda TILLBAKA till en Vibration som inte är på samma nivå som de kommer ifrån. Det kan kännas ”kallt”, i brist på bättre sätt att uttrycka det.

Andra själar kan gå in i fostret ända från början och känner att de vill stanna där genom hela graviditeten. Det finns ingen fast regel för detta. Själen är fri att komma och gå beroende på dess ”känslor” vid tidpunkten. Ibland förefaller det som om barnet sover, men det kan vara så att själen helt enkelt ”inte är inne”. Vi behöver inte gå in djupt på detta då det går att tolka våra ord för att förstå tillräckligt mycket om hur detta ”fungerar”.

Så, gällande frågan om aborter … vad säger ni om det?

Låt oss först av allt konstatera att varje själ har rätt att ”tycka” för sig själva om vad som helst. Det som känns rätt för en behöver inte vara det för någon annan. Så det finns inget dömande här.

Vi skulle säga att vissa ”religioner” ser borttagandet av fostret som en synd. Att begå ett mord. Vi gör det inte.

Säg att en själ råddes att bli del av en viss familj och att omständigheterna sedan förändrades och man kom överens om en abort. Själen hade kanske, eller kanske inte, ”gått in” i moderns Energi … för ett tag. Om det finns osäkerhet från början, vanligtvis inte. Så borttagandet av embryot tar inte livet av någon annan … för det finns inget liv därinne!

Om en själ skulle bli gravid utan en önskan att bli det, eller genom någon annans dåliga uppförande … då skulle en själ inte tilldelas den gravida i förstone. Emellertid, om denna beslutade att fullfölja graviditeten och vara ett ”fordon” så att en själ kan få ”chansen” till liv … då skulle en lämplig ”själ” letas upp för att ta den platsen.

Med respekt … Lite som att ”det har oväntat dykt upp en perfekt plats för dig, och det skulle vara bra för dig att ta den”.

När en själ bestämmer sig för att återvända till Jorden … är det inte bara en fråga om … ”Nu finns en tillgänglig … vem står på tur?”

Det får mig att skratta!

Vi är lättsinniga därför att det är ett önskvärt sätt att vara på alla ämnen.

Det tas hänsyn till mycket rådgivning, diskussioner och lämplighet. Det finns så många orsaker till att en själ … borde/skulle/kunde … inträda i en särskild livstid. Så många saker att ta hänsyn till … plats, omgivning, möjligheter, attityd, Energi, medvetenhet om föräldrar, ensam förälder, par etc. Allt ni kan tänka er tas hänsyn till för att säkerställa att behoven blir tillfredsställda så att den återvändande själen ska få ut det mesta möjliga av dess NYA upplevelse.

För att gå tillbaka och klargöra er ursprungliga frågeställning. Om en graviditet ska avslutas, är det som vi säger ingen själ därinne att ta bort. Det finns bara kött eller början på den fysiska kroppens tillväxt. Så det begås inget brott. Vi vill inte förminska eller visa dålig respekt i denna fråga för, som vi säger, många håller detta djupt heligt. Dock, att avlägsna ett foster som inte innehåller en själ är inte annorlunda än att avlägsna en utväxt eller något annat som inte tjänar kroppen.

Jag håller med er helt och hållet … men jag känner att många kan bli riktigt ilskna över det uttalandet.

Med respekt Blossom, till dem som blir det … efter att ha funderat på det vi sagt … kanske de känner annorlunda. Som vi säger, vi är inte här för att ta bort någons rätt att ha sin egen Sanning i någon fråga … vilken fråga som helst. Vi är här för att presentera ett kanske annorlunda sätt att se på saker.

SÅ, SÅ, SÅ, SÅ mycket som SÅ, SÅ, SÅ, SÅ många tror är SANNINGEN beror på indoktrineringen av regler och föreskrifter i vissa religioner och sådant sattes på plats för att ha makten över följarna av det särskilda ”sättet att tänka”. Mycket fick, och får fortfarande, människorna att tro att om de skulle våga ogilla, ifrågasätta eller tycka något rationellt om dessa regler och föreskrifter, då skulle deras liv hädanefter vara fördömt med eld och demoner.

Men, om de VERKLIGEN gräver djupt i sin själ … angående så många ”religiösa” frågor, skulle de finna sin egen SANNING … och den Sanningen skulle finnas inom dem så mycket lättare och förnuftigare än något som kan ha förvrängts i böcker, kända som den högsta SANNINGEN.

Med det inte sagt att sådana böcker inte innehåller SANNINGAR. Dock, skulle vi säga att det är mycket likt ”dessa kanaliserade meddelanden” som är tillgängliga idag. Stor manipulation är invävd i många av dem och kan leda människor mot en väg av besvikelse. Det är då vi/varför vi … ber er lyssna till er egen inre Sanning när ni lyssnar eller läser om sådana saker.

Se på dessa ”förvrängda” meddelanden på ett positivt sätt på så sätt att de lär er att … tänka/känna … själva.

Har ni någon gång funderat över hur många själar som gått över från detta Jordiska plan genom slöjan till en annan ”Vibrationell Energi” i tron att de inte gjort tillräckligt bra ifrån sig? Inte varit bra nog? Gjort några misstag längs vägen och därför kommer Gud säkert att bestraffa dem och skicka dem i evighet … ja, i evighet … till den mörkaste av platser och eftersom ni skapar er egen verklighet … vart kommer detta ”följande av Sanningen” att ta dem? Kan man kalla detta en KÄRLEKSFULL GUD, som pressat er att leva era liv i ett visst beteendemönster?

Vad känns vettigt för ER?

Vad KÄNNS rätt i ER SANNING för ER?

Vad skulle KÄRLEK göra för ER?

Hur skulle KÄRLEK ta hand om er?

Käraste uppvaknande själar … som börjar bli medvetna … som vill vakna upp … för att bli medvetna om ER SANNING. Det som inte bara tjänar er, utan Helheten. Så välj att se på allting med det i minnet. Fråga er själva … tjänar detta mig och Helheten? För jag och Helheten är ETT.

Tjänar denna … omständighet/lag/känsla/kanalisering/läsning/ faktum/ person/övertygelse … etc. mig och Helheten? För JAG ÄR HELHETEN.

Det är ert uppvaknande. Att besluta för er själva, SANNINGEN.

KÄNNS det RÄTT?

KÄNNS det BRA?

Om ja … det är ER SANNING.

Om nej … det är inte er sanning.

Lev efter den regeln, Käraste själar. Låt er inte luras av dem som lärts att de är ”visa” och därför vet bättre.

LITA PÅ ER SJÄLVA.

LITA PÅ ER VISDOM.

Och när ni gör det blir … SJÄLENS SKATTER … om så på Jorden just då eller på annat håll … era.

Vår KÄRLEK till er ligger djupare än er fantasi, i er position, tillåter er KÄNNA.

Men om det känns rätt för er … om detta är er SANNING … då VET NI ATT DET ÄR SÅ.

Älskar ert arbete, vänner! TACK SÅ MYCKET! I Tacksamhet. I Kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...