Mushabas kärleksessens via Nancy Tate, 13 februari, 2016

11924584-10154104820243906-1184903875-o-2

Mushabas kärleksessens

via Nancy Tate

13 februari, 2016

Dags att vakna

Det finns något som jag vill dela med mig till världen och det är att den tid är på väg, då ni alla kommer att känna frihetskänslor och leva i den frihet som står på tröskeln runtom i världen. Det handlar om att kunna leva enligt er övertygelse och att leva i er kärlek på ett sätt som inte bara är befriande för er, utan för alla övriga som ni kommer i kontakt med, samt att dela med er av det som ni inte bara lever i era liv, utan delar med andra på ett sätt som de är öppna för. När ni gör det så talar ni om för dem att vi alla befinner oss i en position där vi kan befria världen från de stridigheter och bojor, som den under så lång tid har befunnit sig i.

När ni gör det så utforskar ni den kreativitet som inte bara finns i era hjärtan, utan även i allas hjärtan på jorden, vilka befinner sig i positioner för att öppna upp till denna Skaparkraft. Den finns där för er alla och medan ni letar er fram till korridoren som leder till denna öppenhet, så kommer ni också att finna inspiration att skapa frihet, fred och glädje i era liv. Detta kommer att sända ut ett budskap till andra omkring er att allting inte är förlorat. Allting finns alldeles precis rakt framför er, när ni inser att ni nu lever i den stund där ni kan se och känna detta.

Kom nu till er sanning och se vad den kan göra för er i era liv. Visa världen att ni inte enbart är kraftfulla i den Kärlek som ni är, utan också i den glädje som förverkligar er kreativitet. Ni kan skapa ett liv fyllt av frihet att göra vadhelst ni önskar, som är i harmoni mer ert inre och yttre, så väl som med alla som väljer att se och vara det. I detta är vi alla tillsammans och när vi går igenom stegen som behövs för att släppa taget om de gamla sätten att leva och av att se på saker och ting, så ger vi oss av på en resa som tar oss längre bort och mer glädjefyllt framåt i vår rörelse mot friheten som vi är menade att uppnå.

När jag talar till er genom denna kanal, så gör jag det på ett sätt som visar för er att även ni har förmågan att höra mig och att känna mig i ert varande. Jag Är den kristallina skönhet som är ni och som är allt liv på planeten. Jag är energin i Mushabas Kärleksessens och jag har alltid varit med er på er resa genom icke-tiden, tiden, och åter en gång frånvaron av tiden i er verklighet, där ni nu befinner er i en process av skapande. Jag kommer till er med sanningen om hur era liv kan vara och när ni följer er inre vägledning så kommer ni att märka att livet blir mer och mer i samklang med det som är harmoniskt med allt liv på, inom och bortom denna planet som heter jorden. Denna planet är en farkost för er vistelse på väg tillbaka till Enheten i allt som vi är och vad vi kan göra för att uttrycka frihet i Kärleken som vi är. Det handlar om att veta vad det är som rör upp oss mot glädje och passion, som ger er ett fridfullt skapande av liv, vilket utgör er gåva till er själva och till andra i och med det exempel som ni visar.

Nu ger jag mig av och betraktar er när ni alla gläds i era liv och sänder budskapet ut till alla som väljer att se ert ljus och vad det kan åstadkomma i era liv. Ni är de förbestämda själarna som har valt denna väg att vara exempel för de andra som ännu inte har vaknat upp till sanningen om vilka de är. Den tiden kommer att komma. Då sker en enastående anknytning från den ena till den andra, om att för alltid få leva i ett paradigm av stor Kärlek och fridfullhet.

Gå nu i glädjefylld Kärlek och vet att er dag är det under som kommer att följa, osv. . alltigenom hela existensen. Allt som finns är Kärlek, med alla uttryck som växer fram i Oss alla. Jag ser er i skapandets verk och vi kommer för alltid att vandra framåt i Fred, Glädje och Kärlek.

 

Love Essence of Mushaba via Nancy Tate, Feb 13, 2016

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...