Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 5-7 februari 2016

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Galaktiska Federationen av Ljus via 

Garrith Lamanov El Melchizedek

5-7 februari 2016

7 februari kl 16:52

Vet att vårt högkvarter för Galaktiska Federationen av Ljus för Vintergatans galax finns i Sirius stjärnsystem, när jag reste hit till Jorden, hela vägen från Sirius, för att inkarnera in i en mänsklig kropp för att höja Jorden från de lägre densiteterna, då reste jag genom den Centrala Solen och använde denna portal som en stjärnportal för att nå detta plan, för att skriva dessa transmissioner för er uppstigning inom de högre dimensionerna, till enhetsmedvetande som en Änglagalaktisk Männsika (Hue-man), inom en hyper rymd existens av högt utvecklade varelser.

7 februari kl 16:23

Det är viktigt att veta att då vi kommer till förstadiet till globalt avslöjande (disclosure) och slutgiltig kontakt med mänskligheten, kommer en formidabel händelse utvecklas och ske före detta, i vilken vi ber er att inte ge någon rädsla till detta, då det inte finns något att vara rädd för. Denna händelse eller fenomen är förbipasseringen av Xanterex biosfären i ert solsystem nära Jordens omloppsbana. Denna är känd av många som Planeten X som var erkänd och bedömd av era konventionella vetenskapsmän som en röd dvärgstjärna, eller spillror från en planet som kolliderat med en komet. Detta sades ha haft stora implikationer på Jorden, på dess cykel som sker varje 3600:ade år.

Denna händelse kommer att ske fridfullt och harmoniskt utan någon destruktivitet i processen där alla på ytan kommer att bevittna detta. Det som följer denna händelse är mass avmantling som kommer att ske i ordning. Ni kommer att se våra ljusskepp dansa tillsammans i geometriska formationer och sända kärlek till ytan.

Ni kommer att lägga märke till, som nämnts tidigare i dessa transmissioner, att denna biosfär, som är känd som Nibiru, inte är en planet, utan ett moderskepp som hör till dem vi är, från Änglarnas Riken av Galaktiska Rådet av den Galaktiska Federationen av Ljus. Denna består av många olika raser från olika civilisationer inom kosmos vars roll är en resande Galaktisk Förvaltningsbesättning som arbetar med uppdrag för att assistera planeter inom Vintergatans Galax för att upprätthålla fred och förhandla allianser med andra världar inom den Galaktiska Federationen och assistera nya och inkommande medlemmar.

 7 februari kl 15:25

Nu har vi existerat i över 4,5 miljoner år i linjär tid, vi som är från Änglarnas Riken av det Galaktiska Rådet av den Galaktiska Federatinen av ljuset som består av en stor organisation av varelser från högt avancerade och utvecklade civilisationer inom kosmos, från ett vidsträckt nätverk av konstellationer, planeter, galaxer och paralella universum inom multiversum. Den Galaktiska Federationen av Ljus bildades som ett sätt att upprätthålla fred och harmoni inom multiversum och alla parallella universum inom detta vidsträckta nätverka av liv. Då vi existerar över det vidsträckta kosmos, finns det en Galaktisk Federation inom varje bebodd galax av vårt universum. Dessa Federationer är del av en gudomlig förvaltningsstruktur som tjänar att bevara fred och balans inom kosmos.

Då vi är från Änglarnas Riken av det Galaktiska Rådet av Galaktiska Federationen av Ljus som tjänar och skyddar allt kännande liv inom kosmos. Varje civilisation, planet och ras är representerad av ett råd inom den Galaktiska Federationen av Ljus. Dessa råd vidmakthåller alla ansvarsområden för deras unika förmågor av framåtskridande, som varierar i storlek, beroende på hur stor eller lite population. Dessa ansvarsområden ges enligt den gudomliga strukturen av den Galaktiska Federationen. Vi har nu för tillfället över 250.000 civilisatoner som är del av den Galaktiska Federationen av Ljus med små och medelstora befolkningar som varierar från biljoner av ljusvarelser.

Vi är nu på Jorden för att välkomna mänskligheten tillbaka till den Galaktiska Federationen av Ljus då Jorden är integrerad och stiger upp tillbaka till den högre rikena inom den höga frekvensen. Då vi kommer och möter er på er yta, kommer ni direkt känna den ovillkorliga kärleken i vilken vi kommer; och därigenom släpper all rädsla inom en större medvetenhet om vårt uppdrag i er värld. Vi har verkligen mycket att dela med er. Våra råd från Sirius och Pleiaderna kommer att fortsätta för att vara de som representerar alla råden av Federationen, då de talar som en gudomlig röst om vårt syfte här. Vi ser fram emot denna gudomliga gemensamma skapelse då denna tid av ädla avslöjanden utveckals.

5 februari kl 23:34

Vet att ni i sanning är energin i vilken ni kallar Gud.

Var i djup förbindelse med denna essens av varande som bara kommer, odla dagligen inre stillhet från det lägre egosinnet som skapar illusionen av separation; omfamna uppskattning, att vara vänlig, leva i tacksamhet, förlåtelse och helt omfamna ovillkorlig kärlek som grunden för allt som existerar utan begränsningar.

5 februari kl 23:22

Fokusera på att inte söka ovillkorlig kärlek på utsidan, utan mer på att föra in denna verklighet in i ert liv genom att helt enkelt omfamna denna essens av att vara inom er.

Vet att det heliga hjärtats rum är er dörr inom en högre medvetenhet. Genom att omfamna inre fred, inriktar detta och harmoniserar er livskraftsenergi vilken sedan balanserar och aktiverar alla 12 chakran för att väcka kundalinienergin som är vilande nedanför rotchackrat. Denna energi stiger sedan i en uppåtgående spiral till kronchackrat, in i ert Kristus tillstånd av varande som Källan.

Detta är där man är öppen för alla existerande dimensionella plan av erfarenheter där bara Enhet existerar inom detta tillstånd av varande. I detta tillstånd av medvetande blir då alla vilande förmågor fullt aktiva. Ljusets egenskaper som är i resonans inom ens aura och genom medvetandet tillåter också att man får förmågan till direkt interaktion med välvilliga varelser från högre dimensioner och att resa till andra planeter inom kosmos med viljekraft.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...