Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lemanov El Melchezedek, 29 november

 

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Söndag den 29 november, 2015

 

15.06 Tidszon Mountain

Vet att Ashtar Command är en gudomlig fredsbevarande kraft för intergalaktiska och interplanetära affärer av kosmisk betydelse, i vilket vårt ansvar är att se till det finns balans inom fri-vilja-planeter, vilka ofta blir sårbara inför mörka krafter som önskar förslava alla levande livsformer på dessa planeter, under förutsättning att invånarna inte tillåter en sådan grad av manipulation av dem. Detta är fallet på Jorden, vilket har pågått i 13000 år nu, där Jorden och alla dess invånare har blivit förslavade och underordnade till kontrollen av dessa intergalaktiska mörka krafter som använder rädsla och förstörelsetrick för att få som de vill och få sagt vad de vill, men användande av media, regeringar, religioner, företagsslaveri, fattigdom och krig för att förslava massorna i okunnighet.

Ashtar command beviljar sig självt genom den kosmiska lagen av skapelse och tjänar den högsta Skaparen, under Kristus Kansliet, där denna gudomliga grupp av medvetna varelser under namnet Ashtar Command finns under ledarskap från Kommendanten Ashtar han själv; som är under ledarskapet av Mästare Sananda, känd och erkänd på Jorden som Jesus Kristus, som styr och är chefskommendant inom Kristus Kansliet, och i vilket vi är inom Änglarikena i det Galaktiska Rådet av den Galaktiska Federationen av Ljus. Ashtar Command ser om gudomlig rättvisa gällande intergalaktiska och planetära affärer; trots det, eftersom vi följer kosmisk lag, finns det lagar som inte låter oss helt enkelt assistera en planet när den utsätts för fara, även om vi verkligen skulle vilja. Vi kan hitintills bara assistera arter på planeten.

Lagen säger att det under inga som helst omständigheter får förekomma utom-planetarisk inblandning eller ingripande från gudomliga styrkor. Om en planet står inför fara eller utsätts för inblandning från mörka krafter från utanför planeten… såvida en massbefolkning på planeten erkänner dessa gudomliga krafter och bjuder in dem för att assistera i denna särskilda situation, bara då kan ingripande tillåtas. Det är viktigt att förstå att vi från Ashtar Command har full respekt för varje varelses fria vilja genom alla erfarenheter, då vi gör detta från vår yttersta kärlek till er.

Vet att Jorden har nått kritisk massa då det gäller antal varelser som krävdes för att tillåta gudomligt ingripande från oss av Ashtar Command för att återställa balans och skipa rättvis i alla affärer på Jordens yta. Uppstigningen har också låtit oss visa oss i större antal än vi någonsin hade i våra Galaktiska uppdrag på någon annan planet, nu bestående av 3,000,000 skepp utplacerade runt om i solsystemet och inom Jordens atmosfär. Dessa skepp har en besättning av gudomliga varelser som har rest från andra universum och dimensioner, bara för att assistera Jorden och mänskligheten i detta Nu, när som fler högre dimensionella varelser fortsätter att visa sig, bara för att bevittna denna händelse som är av enorm gudomlig magnitud.

00.42 Tidszon Mountain

Vet att det inte är så viktigt vem som är författare av informationen som ges här; vad som är viktigt är såvida det samstämmer med ens hjärta som sanning eller ej. Om det inte gör det så kommer ni att inse att det finns en mängd av de som skriver liknande information genom kanallseringar och kreativt skrivande som man kan vända sitt fokus och sin uppmärksamhet till, då läsandet av dessa transmissioner är ett val av fri vilja från ens egen skapelse, som Källa.

Den viktigaste fokuseringen fortsätter att vara inom er i detta Nu och är aldrig inom någon utanför er. Detta handlar aldrig om vad som händer därute eller vem som gör och säger vad. All information finns redan här inom den heliga hjärterymden och kan tillgås genom ens rena vilja och intention att ta emot detta överflöd av vetskap inom sig själv, som Källa. Dessa transmissioner handlar aldrig om att vara beroende på en utomstående källa för information; utan mer om att gå inom för att ifrågasätta sanning genom er egen förmåga att ha tillit i ert eget inre vetande och guidande.

Gudomlig sanning kan mottas genom ens förmåga att odla ett stilla och mottagande tillstånd att vara genom ett öppet hjärta där, när ni låter er själva vara utan alla filter av tankar från den mänskligt skapade illusionen av separation, och släpper, helt och hållet, baserandet av verkligheten på vad som händer utanför er… då öppnas hjärtat för att ge er tillgång till den enorma mängd information som redan finns inom er, som Källa.

 

00.29 Tidszon Mountain

Vet att dessa transmissioner nu översätts till olika språk, vilket inkluderar tyska, kinesiska, ryska, asiatiska språk, och någon annan som vill översätta till deras språk är högst välkomna att göra så, då det ärar mig att detta guidande når alla jordens invånare och deras olika och unika gudomliga uttryck. Jag skulle också vilja tacka de som har erbjudit att översätta dessa kraftfulla transmissioner till deras eget språk: tacksamhet mina vänner, tack för att ni fortsätter med att skina Ljuset och att assistera mig att höja medvetandet i er del av världen, för de som kanske inte har full kapacitet i det engelska språket.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...