Sanat Kumara via Kamala Everett och Sharon Rose, 30 november

sanatkumara kategorin

Sanat Kumara, 30 november 2015

Via Kamala Everett och Sharon Rose

Att leva som det Integrerade Jaget, del 1

 

Spänningen i vår värld stiger när så många uppvaknade Ljusarbetare på Jorden börjar minnas vilka de verkligen är, och med detta minne kommer medvetandet på hela planeten att accelerera till nya höjder. Er Gudsnärvaro är ert fullt integrerade Mästarjag, och det hjälper er nu att öppna upp de gamla kristallina strängarna i ert DNA. I miljontals år har dessa lysande fibrer upprätthållit era ökade förmågor att leva, älska och skapa som er Närvaro. I de Uppstigna världarna har ni alltid varit erkända som odödliga Mästare.

Sanat Kumara, en gammal Mästare, som kom till Jorden för miljontals år sedan för att utöka kärleksvibrationen i mänsklighetens hjärta.

Alla mänskliga varelser är först och främst stora andliga Mästare, och i sina hjärtan vet de att Gudsgnistan inom dem är oföränderlig och att livet är evigt och perfekt på alla sätt. Att leva dag ut och dag in i gudomlig, villkorslös kärlek är nyckeln till att leva på Jorden som ett fullständigt integrerat Mästarjag.

Moder/Fader Gud skapade er Närvaro och ni är inte bara för evigt Ett med Dem, ni är också förkroppsligade medskapare, och nu är det er tid att skapa en värld som bygger på gudomlig, villkorslös kärlek.

Världen och allt liv har stor nytta av att ni gör en överenskommelse, från djupet av ert hjärta, om att BARA tänka, känna och skapa det som kommer att stödja den ursprungliga gnistan av Guds Kärlek och Ljus, som är kodat i varje hjärta. Den här överenskommelsen kommer att vara till stor hjälp för att utöka mänsklighetens förmåga att höja sig till Enheten eller Kristusmedvetandet, vilket är det grundläggande medvetandet i er nya Gyllene Tidsålder.

Fortsätt att utöka ert Gudsmedvetande genom att integrera egenskaperna hos er Närvaro – såsom fred, harmoni, tålamod, tacksamhet och glädje – så oavsett vad som händer i era liv, i er familj, i era relationer eller i världen, kan ni behålla er Enighet med Skaparen.

Att leva ett helt integrerat liv garanterar att det inte finns några lösa trådar, inga oavslutade affärer från det förflutna, inga fördömanden av er själva eller andra och inga önskemål, förutom att vara allt det ni kom hit för att vara, och tjäna på ett sätt som är totalt tillfredsställande för ert hjärta och er själ. Denna integrering ger er visdom att omvandla alla så kallade problem. Er övertygelse om att leva som er Gudsnärvaro kan och kommer helt enkelt att öppna upp nya och bättre sätt att leva och att älska andra och själva livet.

En verkligt segrande person vet att hans eller hennes idéer och vägledning kommer från Skaparen, och att deras egen Gudsnärvaro alltid finns där för att leda och stödja dem att göra det som kommer att leda till det högsta utfallet för alla. Var och en har tillgång till sin Närvaros alla kreativa krafter och till alla de obegränsade krafter som har skapat varje värld.

Ni är verkligen obegränsade varelser, som helt enkelt valde att leva i den 3: e dimensionen för att se om ni kunde klara av att leva i dess densitet. Nu har era valmöjligheter ökat kraftigt, och det är nu dags att rikta in er på helt nya möjligheter och vara vakna för möjligheter som kommer er väg, för att hjälpa er till en helt ny dimension av ert eget obegränsade medvetande.

Den som uppnår seger, genom att leva som ett helt integrerat jag, för med sig kärlek och harmoni in i alla sina aktiviteter och relationer. De förblir fyllda av den slags glädje som kommer av att göra det de kom för att göra, och att göra andra lyckliga genom att alltid vara vänliga och ge en hjälpande hand. Ge världen det bästa ni har tills det blir en oändlig cirkel av gudomlig kärlek och medkänsla, som breder ut sig över hela världen.

Utvidgandet av medvetandet, som sprider sig genom varje nation runt världen, stöds av alla de inkommande kosmiska energiströmmar som nyligen har ägt rum i, på och runt planeten. Och det här kommer att fortsätta för att stödja er uppstigning till den frihet som kommer sig av att leva i Guds Medvetande.

Dessa energiströmmar ökar bokstavligen takten på den inre pulsen på er planet. Och för att anpassa dessa ökningar till er egen kropp, är ni i färd med att utvidga energin i vart och ett av era andliga centra, så att de kan hjälpa er att framgångsrikt ta er igenom dessa nya faser.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...