Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren 13 dec 2020

 

Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren

13 dec 2020

 

Med anledning av valet i USA mellan de demokratiska och de republikanska partierna är det av stor vikt att detta meddelande kommer ut till folket för kännedom så fort som möjligt. Det har börjat bli stora demonstrationer angående valfusk för att vinna valet för Joe Biden. Det är väldigt viktigt att folket börjar fundera på vilken framtid de vill ha. Är det de rika människornas värld där endast de själva får lov att ha välmående och lättare liv i jämförelse med den övriga befolkningen.

Det har framgått väldigt tydligt med starka och obestridliga bevis för ett valfusk som har pågått i hela valrörelsen när det gäller det demokratiska partiet. Dessa demokrater har inte skytt några medel för att få Joe Biden till president. Folket måste få veta vilka otroliga bedrägerier som har ägt rum i dessa demokratiska konvent och detta måste få ett slut. Det amerikanska folket måste nu få en bättre och livsduglig framtid för sina familjer och för deras barn. Livskvalitén för detta folk måste ske nu. Det har ändå gått alldeles för lång tid och det har fått alldeles för svåra konsekvenser och lidande för det amerikanska folket. Amerika ska ta tillbaka sin storhet och bli det land som ska vara störst i världen och inte som nu att bli som i tredje världen.

Med president Donald Trump kommer landet att bli upphöjt till en högre och ljusare framtid. Mycket kommer att förändras och endast till det bättre. Nedstängningen har orsakat mycket oreda och lidande men även ett fantastiskt tillfälle att gå inombords för att verkligen börja fundera på vilket liv man vill leva för sig och sin familj och även för resten av befolkningen i USA. Det har förekommit så otroligt stora bedrägerier mot folket som även det måste komma fram i ljuset. Det kommer att bli svårt att höra vad människorna har fått försaka och gått miste om under alla dessa år som de mörka har fått regera, men det är av stor vikt att detta kommer fram så fort som möjligt och att människor får ta ställning till vad de ska göra härnäst i sina liv.

Mycket har dolts för folket när det gäller den infrastruktur som råder just nu i landet och det är av stor vikt att presidenten tar tag i detta omedelbart för att alla ska få ett lättare liv. Detta kommer förstås att ta tid innan folket kommer att märka skillnaden men var så säker på att livet går mot den ljusare sidan. Väldigt mycket kommer att komma upp till ytan för att människorna måste få en information om vad som har påverkat deras liv så negativt. Mycket av alla dessa finanser och stora rikedomar som de rika har kommer egentligen från folket och som helt enkelt är stulet från folket för att få så stor makt att de kan ta över hela världen till slut. Denna totala kontroll de har haft på människorna i världen, inte bara i USA har eskalerat till ett bedrägeri som befaras att få hela planeten i en väldigt farlig och destruktiv period med mer världskrig exempelvis.

Detta kommer inte att tillåtas. Ljuset har visserligen segrat men det är ändå en period nu som kommer att vara osäker med mer oro för framtiden eftersom dessa otroliga mängder av svek mot människorna måste komma fram i ljuset för att rensas från Jorden och även få en förlåtelse av människorna för att alla ska kunna gå framåt i tiden. Det är ett stort skifte på Jorden och i Universum där det har påbörjats en höjning av alla som har varit i den tredje dimensionen att höjas till den femte dimensionen. Detta är av stor vikt att alla människor i hela världen ska få en möjlighet att få en uppfattning om vilka ni är och varför ni har kommit till Jorden just i denna tid. Allt går mot en ljusare tid, även om det just nu är svårt att ta det till sig.

Det är väldigt tydligt hur människorna har blivit manipulerade av de kontrollerande och att det nu är den tid då detta måste brytas. Det är ett stort arbete som er president har framför sig, men han har en stor kärlek för sitt folk för att verkligen strida för att folket ska få en dräglig tillvaro och kunna leva ett lättare liv för alla och inte bara i USA. Detta påverkar hela världen. Amerika ska bli stort igen och den främsta nationen igen i välden.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

 

 

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

 

 

 

Du gillar kanske också...