Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren, 9 december, 2020

Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren

9 dec 2020

 

Med anledning av valet i USA har den sittande presidenten gett order om att detta meddelande ska ges ut till folket i USA för kännedom om valfusk i samtliga Amerikas förenta stater. Det är av stor vikt att detta meddelande visar hur stor korruptionen och bedrägerierna har varit i USA i anslutning till detta val.

Den Galaktiska Federationen av ljus har samlat bevis angående ett stort bedrägeri av det demokratiska partiet i avsikt att vinna valet för Joe Biden. Detta måste få ett avslut innan tiden för den sittande presidenten som fortfarande har makten. Detta stora bedrägeri har genomförts av olika aktörer som inte vill mista den makt och inflytande som det innebär att ha makten i USA och föra befolkningen bakom ljuset i tron att allt kommer att bli än bättre i fortsättningen. Detta bedrägeri är av ondo. Hittills har inget av deras löften bidragit till något bättre för befolkningen utan tvärtom. Det har bidragit till att USA har blivit som tredje världen i fattigdom och lidande.

Presidenten vill snarast att detta bedrägeri skall komma för kännedom till folket för att de får ta ställning till vilket land de vill ha. Antingen gå tillbaka till de svåra förhållanden som just nu råder eller få ett Amerika med blomstrande ekonomi, ett starkt företagsklimat och bostadsklimat. Detta bedrägeri har fått tillåtas för lång tid och folk måste får veta om hur allting ligger till i den amerikanska konstitutionen och hur landet ligger till i förhållande till andra länder som har gått förbi Amerika för länge sedan. Amerika ska bli den största nationen igen i världen och vara ett föredöme för resten av världen.

Dessa bedrägerier som de styrande i senaten och i det demokratiska partiet framför allt, är skyldiga folket mycket av dess frihet, välstånd och kunskap som har undanhållits från dem. Detta måste få ett slut och med presidenten och resten av befolkningen ska det bli en förändring i många stora instanser, företag och industrier som har fått styra med alltför vidlyftiga metoder. Läkemedelsindustrin med sina farliga mediciner som är i första hand till för att skada befolkningen istället för att bota och hjälpa, kommer att ersättas omedelbart med mediciner som botar sjukdomar. Vaccinerna som tas fram nu kommer att ersättas av rena vaccin med komponenter som innehåller ämnen som förebygger sjukdomar i stället för svåra biverkningar och dödsfall.

Bevisen i detta valfusk i alla stater kommer att presenteras för folket och de kommer att få de bevis de vill ha för att detta ska vara trovärdigt. Presidenten är väldigt noga med att detta har granskats av domstolarna och alla instanser som har en kontrollfunktion för detta val. Detta val ska vara ett val med inga eller obetydliga misstag i jämförelse med tidigare val som i alla år varit ansatta av tvivel. Presidenten lovar att alla som har med detta valfusk att göra kommer att gripas och det kommer att bli många arresteringar för att detta inte ska hända igen.

Nu måste världens ledare för alla länder bli medvetna om att det pågår ett skifte på Jorden och att det måste få ett slut på dessa evinnerliga krig som har härjat Jorden i tusentals år. Presidenten kommer att ha dialoger med alla ledare i världen för ett bättre klimat, bättre liv och en jämställdhet mellan alla länder. Segregationen mellan olika grupper av människor angående ras, religion, sexuell läggning måste få ett slut. Det är av stor vikt att detta arbete måste göras i alla länder för fortsatt fred och för välstånd i alla länder på Jorden. Detta arbete kommer att ta tid att och det kommer att bli många oroligheter i världen när människor får reda på hur mycket de har gått miste om och hur många som har fått lida mycket i onödan när hjälpen och ekonomin funnits mycket nära för att ha ett bra liv. Den sittande presidenten vill endast att hans folk i Amerika ska ha ett bra liv med en ekonomi som innebär att inte behöva ha flera olika arbeten för att klara sig. En bostadsmarknad där alla ska kunna få bostad med en kostnad som alla har råd med. Med en sjukvård där alla ska få möjlighet till vård, det vill säga med ett sjukförsäkringssystem som alla kan ha råd med för sjukhusvård. Infrastrukturen i Amerika kommer att förändras totalt och med hjälp av folket och deras val vill presidenten att detta ska påbörjas omedelbart.

Galaktiska Federationen av Ljus

 

 

 

Du gillar kanske också...