Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 14 oktober, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

14 oktober, 2017

Välkomna ska ni vara. Jag är ivrig att sätta igång, så låt oss se vilken visdom vi idag ska få ta del av?

Välkommen också till dig, Käraste Blossom. Vi är med all säkerhet ivriga att få fortsätta med våra konversationer tillsammans med dig och vi känner till en fråga som du ska ställa, som kommer från en herreman som följer dig.

Tack så mycket.

Galaktiska Ljusfederationen (och andra källor) säger att kraften för att manifestera aldrig har varit starkare eller mer kraftfull än nu. Men med tanke på att vårt ’Högre Själv’ antas vara ansvarigt, oberoende av allt, så stämmer det inte då att hur mycket vi än ihärdigt försöker manifestera (t. ex. att skapa ett nytt jobb, attrahera mer pengar, hitta en partner osv.), om någon av dessa ’önskningar’ inte är i linje (den här gången) med vårt ’Högre Syfte’, som är kontrollerat av vårt ’Högre Själv’, så kommer ingen av dessa manifestationer att lyckas, hur kraftfullt eller passionerat vi än försöker skapa dem? Om detta stämmer, så tjänar det liksom inte vårt syfte att försöka manifestera ner här i vårt 3D-land och i stället kan vi likaväl bara luta oss bakåt och slappna av och följa den väg som har förberetts för oss.”

Vi tackar herremannen för denna fråga, för det är verkligen ett intressant antagande. Låt oss förklara, så väl vi kan, att det som man tar ett beslut att ’önska sig härnäst’ helt enkelt är ytterligare ett steg längs livets resa, själens resa. Dess val kommer och går, och det är faktiskt väldigt mycket en sammanfattning av att ’spela med i Spelet’. Att ha roligt och ta sig framåt, sidledes, men aldrig baklänges. Det Högre Självet önskar det allra bästa för er, vilket har poängterats. Ändå ’gläder’ det sig också när ni skapar något som ert Jordiska själv önskar, för ur denna upplevelse, oberoende vad den är, utvidgas man, man lär sig och man växer.

Väsentligen MÅSTE en själs ’önskningar och längtan’ vara den Högre själens ’önskningar och längtan’, som går vidare genom tanken, till en aspekt av det själs-själv som denna gång bor inom kroppen.

Får jag avbryta här genom att säga att, till exempel, det Högre Självet hos en själ (på Jorden) som önskar döda någon annan eller flera, inte är så angelägen att den Jordiska själsaspekten ska göra det?

Blossom, ändå är det en integrerad del av denna själs resa … att slutligen komma till uppfyllelse om vem han/hon är, GENOM att resa längs en specifik vald väg, för att få uppleva sig själv … för att få uppleva LIVET.

Så skulle det Högre Jaget uppmuntra detta? Icke, sa Nicke!

Det handlar inte om att uppmuntra. Det handlar om frihet att välja, något som man med Nåd fick i gåva när man frivilligt ställde upp och blev utvald till att vistas på er Planet.

Så står aspekten av självet på Jorden i kontroll över Det Högre Självet?

Det är ett och samma. Vi begriper att det är svårt att förstå.

Jag kan känna att ni försöker lägga allt detta tillrätta i den ’ordning det dyker upp’ så att säga. Låt oss ta det i sakta mak.

Tack så mycket Blossom. Det är verkligen så jättesvårt att till ord översätta något som får situationen att låta vettig.

Det är en och densamma, för ALLTING ÄR ETT OCH SAMMA! ALLTING BESTÅR AV DENSAMMA ENERGIN som existerar … Kärlek. Det vet du. Detta har vi talat om många, många, många, många gånger.

Ändå är den Energi som ÄR ens Högre Själv av en mycket högre ’grad av Kärleksfull Ren Energi’ än den som är levande och innesluten inom den fysiska kroppen inom vilken ni bor, till Moder Jords Energimässiga nivå.

Här skulle vi vilja säga att det inte är Moder Jords egen Energi, ’Henne Själv’ som vi talar om, utan den Energi som har ’tillkommit den’ som vi talar om.

Det är denna Energi som har dämpat ner er SANNA Energi.

Ok. Så är vårt Högre Själv vårt Guds-själv?

Varenda del av allting är GUDS-SJÄLVET … som genljuder på/i olika Vibrations-frekvenser. Vi kan säga att ert Högre Själv är av en Renare essens, för det förmår vara det, för … den bor inte inom er Planets täta Energier.

Så åter till frågan … för att manifestera det som vi vill att på Jorden ska bli möjligt (oberoende av vad det är) på grund av vårt Höge Själv, fastän mer kunnigt utifrån den position inom vilken det bor … ’låter oss’ i grund och botten ha fria händer, så att vi kan uppleva det som ’vi tror’ är bra för oss.

Skulle du vilja ha vårt jobb, Blossom?

Ofta känner jag faktiskt att det som jag säger ofta är ni som matar det genom mig, för att få dessa konversationer att flöda.

För vi är En och Densamma! Återigen, ska vi gå tillbaka till det som vi så många gånger förut har sagt … om det, ifall det handlar om det fall där ’inget spelar någon roll’ … vilket är så … så är ALLT och ALLTING bara ytterligare en upplevelse, oberoende av HUR/VAD/VARFÖR/NÄR den äger rum … det är bara LIVET som vecklar ut sig genom VARJE tänkbar möjlighet.

SKAPA DET DU ÖNSKAR DIG.

VAR MEDVETEN OM ATT DU BLIR ÖVERVAKAD, och ifall det är så att ett jobb/ en partner/ett hem/ osv inte är det bästa i denna önskan som väntar på dig, så kommer en väg att finnas ’på ett Universellt sätt’, att omdirigera omständigheterna, för att du sedan ska kunna vandra till det Högsta Bästa inom densamma avsikten.

Jag är något förvirrad. Så det Högre Självet ÄR i kontroll över det som är bäst för oss?

Nej. Det Högre Självet ÖNSKAR det som är bäst för dig, i det som du har bett om. Det bästa av det bästa … beroende på DINA övertygelser om vad som KAN komma till dig … och som du är medveten om … så sker detta genom den Vibrationsmässiga VISSHETEN om att det som du ber om ska få bli emottaget.

Jag vet att detta finns ’långt därute’ och Herren allena vet varför jag måste vandra längs den här gropiga avenyn, betyder det då i själva verket att det Högre Självet kommer att hitta det bästa sättet för en själ att döda någon annan, ifall det är ens avsikt?

Vad det betyder, Blossom, är att det Högre Självet visar en omständighet för denna själ … IFALL det är det sätt på vilket en själ önskar vandra.

Men hur är det med den stackars själen som blir utplånad? Säkerligen står det inte på dess lista av ’Saker att göra idag’: 1. Bli dödad! (Jag vet vad svaret blir här, men jag matar er med detta för att hjälpa dem som inte vet … Med respekt.)

Den själ som ska ’utplånas’ som du uttrycker det, har redan gått med på det tillsammans med den själ som ska utföra dådet, att detta ska äga rum. Man skulle kunna säga, att det är en hedersposition. I det att erbjuda sig själv på detta sätt, hjälper man inte bara den själ som ska utföra handlingen, utan många, många som påverkas av en sådan handling.

Fastän jag visste det … det är med all säkerhet ett offer, eller hur?

Allt beror på hur du ser på offrande. Livet fortgår i evighet och för evigt, om ni så är ’döda eller levande’ på er specifika Planet!

Det är intressant hur dessa konversationer färdas åt mitt håll. Så, för att jag inte har någon aning om var vi faktiskt befinner oss, så skulle jag vid den här punkten av konversationen, vilja lägga till ytterligare en fråga, om jag får?

Javisst.

Det förefaller som om många fortfarande kämpar med det som kallas ’Uppstigningssymptom’. Är glömska, förlusten av korttidsminnet, ett av dem?

Javisst, bara i att det omdirigerande av ledningar som sker inom er ’varje del av Varande’ håller på att uppgraderas. Små konsekventiella aktiviteter kan avfärdas, medan sådana OMFATTANDE FÖRÄNDRINGAR sker på så många plan.

Någon annan skrev in för att säga att ni hade nämnt att de nästkommande tre till fyra månaderna kommer att införa en Lätthet och att saker kommer att ske utan ansträngning. Ändå kan många fortfarande känna en sådan tyngd inom Tillvaron. Känner alla på det sättet, eller är det bara vissa som gör det?

Käraste Själar, släppandet och frigörandet av ’det gamla’ kan ske snabbt och smärtfritt eller långsamt och smärtsamt, beroende av, återigen … själens resa … själens attityd. Detta är en av orsakerna som håller på att spelas ut. Det finns de som väljer att ’under allt detta’ hålla fast vid det gamla, vid sidan om det faktum att de är så angelägna att släppa taget om det. Det är ett överlämnande av sig själv till det nya … och det sker på många olika sätt. Vi föreslår för alla som känner att de är redo att släppa taget, men som fortfarande upplever det gamla, att de nu ska transmutera, inte för egen del, utan för den Energi som ’ligger och hänger kvar’ och har ett behov att antingen göra sig av med den helt och hållet, eller att förändra den till Ljus.

ATT VARA MEDVETEN OM DETTA FÖRÄNDRAR ENERGIN I ETT ÖGONBLICK.

Många kan också uppleva ’symptom’ i och med tankar som fjärmar sig från sådant som de känner att de själva är. Detta är också ett exempel på att ’släppa och transmutera’ FÖR HELHETEN. En del av anledningen till att ni kom hit. Att göra detta FÖR HELHETEN.

Kom inte ni till Planeten Jorden för att ta Henne upp till SANNINGEN om Sig Själv?

NI ÄR ’LJUSKRIGARE’.

Ni behöver inte BARA göra ETT JOBB, med att ta er själva genom denna Högre position. NI ÄR ETT … och därför, tjänar ni FÖR HELHETEN och detta involverar ’att ta ombord’ … krämpor och andras negativa tankar … bara för en bråkdels sekund, för att kunna uppmärksamma dem för vad de är och sedan att befria Jorden från dem med detta igenkännande … och att låta dem gå vidare i VETSKAPEN om att ni endera har transformerat eller släppt taget om dem … för allas Högsta Goda.

Så, Käraste Ni, om ni kunde se på denna tyngd i sinnet, kroppen och själen på detta sätt … så kan ni tacka dem för att de har ’kommit till er’, så att ni ska kunna utföra er magi och göra det som behöver göras, utan att det ska ’få ett grepp’ … så att säga. När ni väl VET att detta är fallet … så kan den lösas på ett ögonblick … och om det skulle ta längre än det … se då att denna specifika upplevelse som visar sig är i behov av mer Kärlek som behöver sändas ’genom den’, snarare än att ni ska känna er besegrade av den.

Nåväl, jag tror att det kommer att vara mycket hjälpsamt för många. Tack så mycket.

Nöjet är på vår sida.

Åh, nej, inte alls. Så mycket är det även på min sida, och på allas som är välsignade av att få läsa era meddelanden.

Vi är ETT. Som avslut vill vi tillägga att när vi talade om att saker och ting under de nästkommande tre eller fyra månaderna ska bli Lättare och Klarare … så menar vi vad vi säger. Ni kommer att finna att detta specifika skifte blir ETT SKIFTE MED ETT LYFT!

Åh vad jag gillar er stil, Kompisar! Med Kärlek och Tack. Som alltid, en ära att få tjäna.

 

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...