Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 2 juli, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

2 juli, 2017

 

Välkomna återigen, till min värld!

Och välkomna till er och till alla som reagerar på dessa meddelanden. Vi är medvetna om att det finns en fråga som ni önskar följa upp, men först vill vi nämna de ’pågående omvälvningar’ som så många just nu upplever.

Ta inte illa upp, men skulle det inte handla om den negativitet som kommer fram och försvinner. Ni vet verkligen att jag inte menar att vara oförskämd, men detta har pågått i evigheter!

Men skulle inte du kunna säga att det är rätt intensivt just nu?

Det beror på vem man är, var man befinner sig och vad som pågår … för var och en. OCH … hur man väljer att hantera det … vilket handlar om ens attityd gällande ’det’.

Blossom, faktum är att så många av er nu VERKLIGEN kan känna bördan av inte bara sina egna, utan av ’mångas’ utrensningar! Därför är anledningen till att många som kanske har jobbat mycket med sig själva för att rensa sina Energier, fortfarande kan märka att de ’fortfarande’ skrapar bottnen på tråget. Och de undrar när det nånsin kommer att ta slut.

Vänligen förstå och acceptera att många som i snabb takt och med gott mod har utvecklats, också nu hjälper till med att rensa Energierna hos många som är omedvetna om att detta är nödvändigt. Det är en överenskommelse som har gjorts för att hjälpa HELHETEN.

Borde det inte vara så att var och en ska tvätta sin egen smutsbyk (så att säga)? På det sättet, att ens själ BEHÖVER göra det för egen del?

Till en viss grad. Men vi talar om själar som kanske inte längre har sin fysiska kropp och ändå har de ’lämnat bakom sig’ skräp som behöver skingras. Vi har tidigare nämnt att det finns många ’platser/ställen’ som har blivit lämnade med en märkning av en hel del våld och sorgsenhet på grund av krig eller till och med omständigheter.

Dessa ’Energier’ kan bli fängslade inom vissa områden och många VET att det gäller för dem, det är deras uppgift att släppa dessa Energier fria.

Andra är omedvetna om vad de håller på med. De gör det helt enkelt automatiskt. Så, allt som ’kommer fram’ är nödvändigtvis inte ens eget bråte … men i och med att man andas igenom det och sänder iväg det med Kärlek, så kan en hel del skada på ett Kärleksfullt och varsamt sätt rensas upp.

Tack för det. Jag måste säga att jag igår väckte upp och kände mig som om jag hade blivit injicerad med ett virus av negativitet. Det var SÅ olikt mitt sätt att tänka. Tacksamt, på grund av den visdom som ni har delat med er av, kunde jag omvända mina tankar efter att jag tillåtit mig själv att sitta inombords en stund … för att vara uppmärksam på vad som ’kom fram’. Vissa av mina tankar var så barnsliga att jag måste skratta!

Faktum är att ALL DENNA UTRENSNING verkligen når sin sista rörelse. Allt överblivet bråte måste ge sig av, för att de som är redo ska kunna flytta till en Högre plats av ’levnadsarrangemang’.

Inom så många själars liv är ni nu medvetna om omvälvningarna; ni kan också FÖRNIMMA syftet, eller hur?

Ja, jag kan bara anta att det är för att förbereda oss för det som ska komma … och det som är på väg, till och med bland all denna omvälvning, KÄNNS det bra. Egentligen är det lite märkligt.

Men … SOM DET ÄR.

När de Högre Energierna snyggt lägger sig intill ens sinnen … så kan man FÖRNIMMA skillnaden inom självet och i Alla.

Vi tar detta ögonblick för att få berömma var och en av er i er inre övertygelse om att Ni Känner att Allting är väl. Och för att ni agerar/uppträder i enlighet med det.

Tack så mycket. Så, ja, frågan som någon lade fram till er, var gällande förra veckans kanalisering och att förmå slinka in och ut ur ’Varelser’ … för att vilja uttrycka det bättre. Det förekom en viss oro gällande huruvida en annan själ skulle kunna slinka in i en annans kropp medan man befann sig ’någon annanstans’?

Nej … det är inte acceptabelt.

Men är det möjligt?

Man skulle kunna försöka. Men det finns barriärer på plats. Det förekommer lagar.

Vissa förlorade själar ’FÖRSÖKER’ slinka in i en annans kropp, när själen som innehar den fortfarande finns kvar. Den förlorade själen har ett desperat behov av att vara i Ljuset och att ta detta från någon annan. Men återigen så står det här emot lagen! På det sättet att någon som innehar en fysisk kropp är menad att befinna sig i denna kropp … man kom till denna kropp och den är ens egen att behålla.

Om inte, förstås …

Vilket är vad jag visste att detta skulle komma att leda till … frågan om ’walk-ins’.

Precis. Det är en helt annan fråga. Det är ett arrangemang upplagt mellan själar.

Jag trodde ni skulle säga ’två själar’.

Nej … för en kropp kan delas mellan tre eller fyra själar, om det behövs. Men det är mycket sällsynt.

Många själar skriver till mig för att tala om att de är en walk-in. Jag förstår det inte riktigt. Med all säkerhet borde det förekomma en ’märkbar’ skillnad i personlighet osv … tillräckligt för att åtminstone en Närstående person skulle kunna märka det.

Men det skulle inte vara det, om den ena ’bytte’ plats till exempel. En själ som inte har någon fysisk kropp, kommer överens med en som har det, att byta plats … det skulle inte vara lämpligt för någon som har en helt annorlunda personlighet att ta över denna kropp. Det skulle inte vara överensstämmande och det skulle inte ha något syfte. Men det skulle förstås förekomma smärre förändringar som kan upptäckas. Man skulle kunna säga ’Åh, de och den har inte varit sig lik efter sin olycka’ osv … och det beror på att man inte är det!

Varför skulle en själ välja att göra det? Varför skulle de inte bara välja sin egen kropp från födelsen och leva med den?

Av flera anledningar. Det kan vara överenskommet innan en själ trädde in i kroppen, som bara återigen behövde få uppleva Jorden under en kort tid, för att kanske ’avsluta’ en omständighet med någon annan … och detsamma gäller för den själ som kommer in vid en senare tidpunkt. Dessa frågor kan inte genomföras i en hast, men hursomhelst, så kan de vara till stor nytta.

Men jag trodde att man för att kunna lämna kroppen, var tvungen att få silvertråden avbruten?

Silvertråden som förenar kropp och själ skadas inte i sådana fall. När en silvertråd väl har brutits av, lämnar själen kroppen och kan inte återvända … för silvertråden är ’liv-linan’. När den är avbruten, lägger sig kroppen ner för att vila.

Så i fallet gällande walk-ins … så förekommer en övergångsperiod, då de två själarna som berörs kan uppta samma kropp under en kortare tid.

Säg inte att det är det som kallas att ha schizofreni?

Bara tillfälligt (i detta fall) … för det kan också vara så att två eller tre eller fyra eller fler själar samtidigt kan befinna sig i kroppen … och en hel del förvirring äger rum i dessa själars sinnen och känslor.

Ja, det skulle det göra. Hur kan det ske? Det måste vara en funktionsnedsättning?

Det kan röra sig om ’ett krig mellan själarna’ …

Men förut sade ni att det förekommer lagar och en själ kan inte utan tillåtelse ta över någon annans kropp.

Men det kan hända att tillåtelsen har beviljats.

Varför i hela världen? Vem skulle välja ett liv med fyra eller fem personer i huvudet?

De själar som har valt att få uppleva det. Det skulle kunna ha blivit diskuterat att komponenterna i vardera sinnet/själen (mindsoul /soulmind) … när man lagt dem samman, hade genialiteten att skapa något mycket värdefullt som kunde gynna Planeten. Men när de är inneslutna i kroppen … jämsides med varandra … så blev saker och ting inte riktigt som planerat.

Jag håller med om att ’allting är möjligt’ … jag går med på det.

För att fortsätta på en ’walk-ins’ resaså kan de två själarna under en tid tillsammans vistas inom kroppen, medan den ’nyare’ själen lär sig den gamla själens rät- och avigsidor gällande varför/därför … och ändå skulle vi ytterligare kunna säga att den nya själen alltsedan födelsen har vandrat jämsides med den gamla själen för denna livsupplevelse.

Varför skulle någon inte bara kunna komma in vid födelsen och när man har uppfyllt sitt syfte för att åter en gång få uppleva livet, precis som många gör, så arrangerar man för ett sätt att få lämna det fysiska livet och låta kroppen bli upplöst. Jobbet utfört! Varför skulle någon vilja ta på sig någon annans jobb?

För vissa behöver få uppleva sitt syfte av det som skedde i yngre år och en annan kanske bara behöver upplevelsen av det som bara kan äga rum under de senare åren.

Kan ni ge mig ett exempel?

En själ som föds in i en kropp kan exempelvis önska att få uppleva enbart att vara ett barn upp till åtta-årsåldern. På grund av det faktum att ens barndom upp till åtta-årsåldern inom en tidigare livstid hade varit mycket besvärlig och faktiskt inte överhuvudtaget fick upplevas som en ’barndom’. Men resten av experimentet av denna livstid var en uppfyllande upplevelse.

Men borde man inte helt enkelt acceptera att man hade haft en usel barndom och ändå fick leva lyckligt till livets slut efter den?

Vissa kan göra det. Men andra kanske intensivt önskar sig de åtta åren av att ha fått bli Älskad och omhändertagen och behövd/önskad, och det vore tillräckligt för att återvända bara för dessa åtta år, för att ur dem få till sig det som själen behövde, men missade den senaste gången.

Sedan kan det vara så att den själ som har en underbar barndom upp till åtta-årsåldern, fortsatte för att få uppleva en olycklig vuxendom och det förekom saker som behövde ’uppnås’ under de sista åren i ens liv, kanske bara för att man skulle få uppleva ’ålderdomen’ på ett mer tillfredsställande sätt … så det finns en överenskommelse att ’dela’ kroppen … Det är helt enkelt ’mer lämpligt’ för dessa själar att göra det på det sättet, så överenskommelsen görs.

Kan det vara så att en själ som inte har denna överenskommelse, tar beslutet att låta en walk-in ta över, för att de inte längre önskar vara här?

Javisst. Men den själ som kommer in för att ta över, måste ha samma behov som den själ som väljer att lämna kroppen har. Till exempel … om en själ har en plan att hjälpa en annan själ genom att vara/uppträda/ge/ta/leva på ett visst sätt … så måste den själ som kommer in också uppfylla denna roll … därför … inte bara att uppfylla rollen för den som lämnar, och den vars själ skulle bli hjälpt av denna relation … utan också ens eget syfte. Det fungerar mycket väl i dessa fall.

Det förefaller lite underligt enligt mig … men alla gör på sitt sätt.

Ett scenario som förekommer är att en själ som i förväg har arrangerat att lämna och att en annan tar över … tar beslutet att stanna kvar … eller att den själ som kommer in … ändrar sig.

Vad händer då?

Det är då som den själ som kom in, ja, inte nu kan … den kommer att bli flyttad till en annan kropp som skulle vara lämplig så snart en blir tillgänglig … så att säga.

Och själen skulle bestämma sig för att stanna kvar för att …?

Man trivdes alldeles för bra. Man tog en riktning som ändrade händelserna för en själv … man kände att man skulle kunna göra större nytta för en annan själ genom att stanna kvar. Det finns så många olika anledningar till varför.

Skulle det kunna vara att den ursprungliga innehavaren av en kropp, ger sig av för låt oss säga tjugo år … en annan ’lånar kroppen’ under den tiden, och sedan kommer den ursprungliga själen tillbaka för att leva det livet klart?

Ja. Om det är det som gynnar alla berörda.

Det finns alltså, ledsamt nog, människor som skriver in och säger att någon har tagit över deras kropp (utan tillstånd) och gör deras liv till ett helvete. Vad har hänt då?

Det går in i frågor som är mycket djupa, Blossom. Men vi skulle kunna säga att en själ i en kropp … ägaren av en kropp … har kontroll över den. Om man så tror att man har eller inte har det. Någon annan kan ’förefalla’ ha ’tagit över’, men ofta, inte alltid, kan det röra sig om ’demoner’ inom sinnet. Vi skulle kunna kalla dem ’demoner av rädsla’ som i själva verket inte alls finns där, men de förefaller mycket verkliga för den själ som får möta dem. Detta är inte alltid fallet … men en sådan diskussion finns inte på vår agenda.

Vadå? Aldrig någonsin?

Inte nödvändigtvis. Men sinnet är ett vidsträckt Universum, det skapar allting som kommer in och när man funderar på det … om man då funderar tillräckligt länge … så skapar man det.

Detta är orsaken till att vi lär ut att enbart fokusera på Kärleken, käraste Ni … Varför skulle någon önska skapa något som inte tjänar den?

För själva upplevelsen?

Ja, så är det.

Så är det faktiskt! Många tack! I Kärlek och tacksamhet för er visdom som ni har delat med er av.

Med Kärlek och Tacksamhet till alla som väljer att delge och ta del.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

 

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Aslög Bergmanwww.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...