Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 20 april, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

20 april, 2018

Hej igen en gång. Vi återgår till ämnet ’Eventet’ (Månntro lite djärvt av mig!). Folk frågar hur länge ’känslan’ av VÅGEN AV KÄRLEK kommer att kvarstå hos oss? Sekunder? Timmar? Dagar? Månader? Ni förstår.

Välkommen till dig. Det här är en fråga som inte kan besvaras i termer av tid. För det kommer att vara olika för var och en. Först vill vi kommentera att VÅGEN ÄR KÄRLEK ÄR EN DEL AV ER. Den energi som Eventet framkallar är av sådan kraft … detta är redan helt överenskommet … och ändå så kommer det att väcka upp ALLTING SOM ÄR KÄRLEK … INUTI ER. Allt som … FINNS … INOM ER … ÄR KÄRLEK.

För tillfället presenterar sig ’vågen’ … absolut Salighet kommer att förnimmas. Återigen säger vi … olika nivåer … beroende på var och ens nuvarande tillstånd av Varande. Detta gäller även, för den tidslängd som den mycket HÖGA VIBRATIONEN kommer att kvarstå inombords. Beroende på den individuella själens förmågor låter den en stanna kvar i ett visst tillstånd, under en viss tidsperiod. Detta kommer att påverka själar på olika sätt. Så det är inte lätt för oss att uppge en viss ’tidsram’. Vad vi vill säga … är att NÄR det närmar sig … så kommer ni att VETA det och ni börjar automatiskt ’Förbereda er Varelse’. Det blir något som ni helt enkelt vet att ni ska göra.

De ’förberedande systemen’ kommer att läggas på plats i förväg och aktiveras på rätt nivå när allt står i linje med att göras på det sättet.

Vad innebär dessa förberedande system?

Det kommer att förekomma igenkänningstecken, vilket vi redan har förklarat. Till exempel mycket mer märkbara fenomen som får alla att rysa av spänning, i motsats till bara dem som eftersöker det. Men när den nya erans början alltmer närmar sig, så kommer det att förekomma mycket mer aktivitet på era himlar, samt från alla håll.

Det blir inte ENBART en förberedelse på ytan. Låt oss göra detta helt tydligt. För inombords, inom alla som är redo att acceptera och ta emot … så kommer visioner om förväntningar och möjligheter, att presenteras för själs-självet.

Vad gäller dem som inte är redo att acceptera och ta emot?

Det kommer att finnas de som inte är redo … men som kommer att bli medvetna och därför accepterar … ett uppvaknande … på grund av den uppbyggnad av Energi som äger rum. Energin kommer att vara nästintill påtaglig. Vi skulle kunna säga, mycket större än det kaos med sig själv som man får uppleva under dagarna just nu. Vi säger inte ’mycket större omvälvningar’! Nej! Nej! Vi säger att Energierna kommer att vara mycket högre, och ändå kommer kaoset ha försvunnit och man kommer att i sig själv kunna upptäcka ett välmående. När det strömmar in, kommer många själar att förnimma en fräschhet och låter sig själva bli sig själva.

De som inte väljer att ’acceptera’ det som sker … kommer ändå att känna sig annorlunda, man kan inte undgå att göra det. Men man kommer att förneka det som visar sig.

Varför i hela världen skulle någon göra det? Vi alla håller med all säkerhet på att ’dregla efter’ att få leva i en värld som består av en Högre Energi än detta pågående tillstånd!

Vi förstår din förvirring, Blossom. Och ändå har varje aspekt inom en själsresa på ert Jordiska plan ett val. Vissa är inte redo att ta steg för att gå vidare med sin utbildning! De väljer att förbli ’fast’ ett litet tag till, för att få uppleva sina val inom vissa Energier.

Det låter inte som ett särskilt klokt val.

Blossom … inom vartenda andetag som du tar finns det visdom. Kom ihåg att detta för själen är en ständig resa, utan slut. Det spelar ingen roll vad någon annan väljer och skulle det fullständigt gå emot DINA val … så låt det helt enkelt Vara. När din själ befinner sig på en plats att den uppmärksammar ALLT … så kommer någon annan resas val verka vara helt lämpliga för dem.

Så, åter till dagens ämne. Hur länge kommer ’vågen’ att vara?

Till att börja med, skulle vi kunna säga två eller tre dagar. Men det förvirrar dig, eftersom vi inte befinner oss i någon ’tid’ och därför förekommer ingen TILLIT från din sida till vår tidsskala!

Skratt! Hur kan ni förklara det på ett annat sätt då? Det är faktiskt inte möjligt utan att involvera tiden!

Allt är möjligt. Låt oss ta bort tiden från ekvationen och säga så här … När DET anländer … så kommer det till att börja med att bli som en ’översköljning’. Den stannar kvar inuti var och en, på olika nivåer, på olika frekvensgrader, i enlighet med vars och ens läge av sitt själv. Detta har vi även tidigare nämnt. Men när detta väl har ägt rum … så kommer varje själ ’tillbaka’ i sin egen takt. Så vi kan inte ange er timmar, dagar osv. Men vi kan välja att säga … allt upp till en vecka av er tid innan man känner behovet av att ens tänka på det normala.

Och det normala kommer aldrig mer att vara normalt!

Detta är vår andemening till dig.

DENNA HÄNDELSE KOMMER ATT ÄGA RUM OCH DEN DRAR STÄNDIGT NÄRMARE.

Den är en del av den Gudomliga planen och den är ägnad att ta er Planet till ett läge för den att fortsätta på sin vägledda väg av Ljus, tillbaka till sin Högre Vibration för sitt själv. MED ER HJÄLP. Efter EVENTET … blir livet inte detsamma. För ens perspektiv … gällande LIVET … har förändrats.

Ni vet nu … att ni är ren KÄRLEK. Men inom tätheten för er Planets Energier, förefaller det vara mycket svårt att hålla er på toppen av denna vetskap. Men EFTER EVENTET kommer Energierna ’en masse’ att ha förändrats och transformerats till en sådan grad att mycket av det som man en gång i tiden kände till, i själva verket kommer att höra till det förflutna … i den ’gamla världen’ … skulle man kunna säga.

Allt kommer att vara detsamma och ändå kommer inget att vara detsamma. För NI … kommer att ha förändrats … INOMBORDS har ni höjts till en sådan nivå att NI kommer att uppleva allt på ett annorlunda sätt. För ni kommer att komma från ett annorlunda perspektiv.

Detta, Käraste Själar … är verkligen när så många av er känner er väl till mods i ert skinn. Väl till mods med att vistas på Planeten … med vetskapen om vad det är som ni ska göra. Med vetskapen om varför ni är här och ni kommer att upptäcka synkroniciteter som kommer till er som gör er förbluffade.

De som redan är på spåret och ändå har känt sig så ensamma … kommer inte längre att göra det. För själ efter själ kommer att söka upp er och be om er hjälp.

De av er som redan är medvetna och redo att ’undervisa’ och ’påminna’ kommer att bli uppsökta av dem som en gång tyckte att ni var, som man skulle kunna säga … en aning ’tokiga’!

Återigen skratt! Hur er humor har utvecklats!

Eller så använder vi oss av din?

Kanske!

De som har vaknat upp kommer att vara som magneter … fyrar … men vi är medvetna om att vi upprepar oss själva.

Det är ok. Jag har hackat på er många gånger för att ni har gjort så i det förflutna. Men jag inser nu att många fler själar står i färd med att upptäcka er visdom i och med att vi fortsätter och för dem av oss som har fått höra allt tidigare … så är repetition inlärningens moder, eller hur?

Vi vet att det är så.

Käraste själar, i stunder när ni befinner er i tystnad inombords … andas djupt och KÄNN skillnaden inom er. KÄNN VISSHETEN om att ni är så nära.

NI KAN KÄNNA DENNA SKILLNAD INOM ER. VI VET ATT NI KAN GÖRA DET.

Utav intresse … hur kan ni veta det?

På grund av att ENERGIN på Jorden håller på att bli starkare. Dess Förhöjda nivå … härstammar från själar … som stiger inifrån och ut … och ändå finns det också en helt annorlunda nivå … ’besöken Hem’ som ni gör under er sömn eller meditation, som visar att ni återvänder dit på en mycket mer igenkännbar nivå.

Finemang! Låt oss fördjupa oss i det, får vi? Med all säkerhet, när vi gör dessa besök, vilket vi för det mesta, ifall inte helt, är omedvetna om medan vi befinner oss i vår mänskliga kropp … vi ’anländer dit’ i vår LJUS-kropp. Så hur skulle vi nu kunna vara mer igenkännbara, jämfört med tidigare?

På grund av att ert KÄRLEKSLJUS NU ’återvänder’ i en mycket mer KÄNNSPAK UPPSKATTNING FÖR ERT SJÄLV. Medan ni kanske ’förut’ anlände något … utarmade/ovårdade … och definitivt i behov av en ’påfyllning’.

White Cloud har tidigare talat om behovet att då och då återvända till de Högre Rikena, för att få KÄNNA SIN sanna varelse I DEN Vibration där den i sanning hör hemma. För att Vistas i ett lägre Ljus än i Sanningen av sitt Själv kan faktiskt, likt ett batteri som håller på att bli tomt i en ficklampa … minska på den styrka med vilket man lyser.

Men nu … i och med att var och en kan minnas sitt SANNA LJUS … det Ljus i vilket man är i sin Högsta aspekt av sig själv … så förmår man in i sin Varelse ta den Högre nivån av sitt själv … när man ÄR och vistas i Energierna på det Jordiska Planet.

Detta är en stor bedrift. För det visar att förankrandet av Ljus som så många av er hjälper till med … bara genom att finnas där … håller på att öka och detta är verkligen mycket uppmuntrande. Kan ni, bröder och systrar … av Ljus … se skillnaden? Kan ni fatta vad ni håller på att uppnå? Kan ni NU acceptera att NI … NI … håller på att få denna förändring att ske?

I varenda stund av er tid på Moder Jord, förändrar ni den. För ni befinner er NU i en acceptans, om vad som håller på att ske och ni kan uppmärksamma att NI är en stor del av detta som håller på att ske.

Får vi påminna er om att oceanen inte skulle vara en ocean om inte varenda vattendroppe fanns där för att göra den till det.

Spänningen håller på att stiga och vi ber er att göra ert yttersta föra att hålla denna nivå av VETANDE på sin Högsta nivå.

För ni VET VERKLIGEN att detta EVENT kommer att äga rum och vad gäller dess ’tajmning’ … så spelar den ingen roll … med största förståelse och respekt!

Vad som spelar roll är vad som får det att inträffa … det som ska ta det till er.

DEN ABSOLUTA VISSHETEN OM ATT NI ÄR HÄR FÖR ATT GÖRA DET ska låta er fortsätta framåt. Att ta in de Högre Nivåerna av Energi-Ljus-Kärlek och i och med att ni gör det, låta er vara perfekta exempel PÅ DENNA KÄRLEK.

I och med att alltfler själar uppmärksammar sätten på vilka de kan vara Glädjefyllda Hjärtan som lyser fram inifrån er … de som VET … så kommer alltfler att önska bli detsamma. Alltfler letar efter själar som NI, för att de ska bli hänvisade till den rätta vägen … på grund av ER … MED VETSKAPEN OM DEN KÄRLEK SOM NI ÄR …

EVENTET kommer att dras till er … i och med att Ljusen på er Planet lyser allt Starkare … och kallar på dess namn … och låter det veta … ATT DET ÄR DAGS.

Tack mina Kamrater! Alltid ett nöje!

Alltid.

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

 

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...