Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild,17 januari 2021

 

Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild

den 17 januari 2021

Hej mina vänner! Okej, så … Monoliterna = 171. Ett stort Tillkännagivande = 0. Men det är så mycket som pågår bakom kulisserna just nu så jag undrar ifall detta håller på förändras? Vilket är ert perspektiv gällande tillståndet på vår Planet just nu, om ni skulle vara så snälla och dela med er?

Välkomna till alla. Välkomna till en tid som kommer att vara central i hela denna operation av att nedmontera de mörka och få se solen gå upp på er Planet när den kommer in till Ljuset.

Käraste själar, ert tålamod gällande denna fråga har knuffats och stretchats till ytterligheter. Ni har tagits till gränser inom er själva och då har ni känt att ni inte skulle kunna klara mer, men det fanns inget att göra.

NU, Käraste själar, NU … se på när den nya gryningen nalkas. Se på när era Svärd av Ljus laddas om med VISSHET och FÖRSTÅELSE.

Ni VET varför ni är här och ni har varit vakna och alerta för denna VISSHET och ändå har ni så länge känt att ’ni’ i egenskap av er LJUS-SJÄLS-VARELSE har hållits i okunnighet och allt som ni vet att ni själva är har legat slumrande.

Tider av desperation, när ni kände som att ge upp, har tyngt ner er LJUSVARELSE, tidvis till djupen av depression. Men nu är ni här. Ni är startklara. Ni är redo att ställa er i ledet när er styrka har förnyats med Hopp.

Tiden är inne för er när allt som ni har väntat på ska uppdagas. Ni ska inte längre vandra i mörkrets skuggor, käraste vänner, såsom er Planet har gjort så länge.

Vi gläder oss i VETSKAPEN om det GODA som ni kommer att kunna KÄNNA.

Vi lägger fram det rätt enkelt, att ni på nytt kommer att kunna andas. Fastän ni kände att ni redan gjorde det … så kommer ni att veta vad vi menar när denna känsla upptäcks.

Ni går in i de dagar som vi har berättat om.

ETT STORT TILLKÄNNAGIVANDE ÄR PÅ VÄG. DET ÄR OMEDELBART FÖRESTÅENDE. VI ÄR MEDVETNA OM VÄNTANDET … MEN NU BEKRÄFTAR VI DET.

Det är väldigt djärvt!

Dessa är djärva tider, Blossom!

NI ÄR REDO FÖR VAD SOM SKA KOMMA.

NI ÄR REDO att trösta dem som överväldigas av nyheter om VAD SOM SKER … och VAD SOM HAR VARIT.

Under en ’tid’ kommer allt att vara så Upp-Och-Ner och det kommer att fortsätta vara det. Det kommer att bli tumult och upplopp överallt. För det som snart ska avslöjas kommer att chockera och väcka avsky.

Allt detta som vi säger är ’upprepningar’ som ni vet, och ändå säger vi NU till er att DETTA BLIR DEN TID SOM NI KOMMER ATT SÄGA: ’Det här är vad Ljusfederationen talade om’ … Och vi vet att detta kommer att ge er tröst och styrka.

HÅLL LJUSET.

Var ständigt medvetna om detta.

Upprepa så ofta som ni tänker på att göra det …

JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR SANNINGEN. JAG ÄR.

VAR MEDVETNA OM DEN EFFEKT SOM DETTA HAR … inte bara på ER VARELSE, utan den effekt det kommer att ha på dem som inte vet något om vad som händer.

Det kommer att förekomma sådan förvirring på en skala som inte går att föreställa sig.

VAR LJUSET.

TALA TILL LJUSET. Be om styrka och ni kommer att få den.

KOM IHÅG ATT DETTA ÄR EN GUDOMLIG PLAN … OCH MED RESPEKT … DET ’GUDOMLIGA’ VET BÄTTRE ÄN VAD NI GÖR VID DET HÄR LAGET!

Vi skulle rätt kategoriskt vilja påstå att väntan är över.

Under de här kommande dagarna kommer ni att få uppleva ett NYTT sätt att tänka gällande hur er värld ska styras.

Vet ni hur Välsignade ni är för att få vara här just nu? Vet ni hur ivriga ni var att få bli ’utvalda’ såsom en av de starkaste av de starka? Att få vara här och fullfölja den här övergången?

FÖRESTÄLL ER … I DETTA ÖGONBLICK, KÄRASTE SJÄLAR, FÖRESTÄLL ER ATT KEDJORNA TAS BORT FRÅN ERA SJÄLAR.

Visualisera detta. En nyckel som öppnar hänglåset på era hjärtan och bojorna och kedjorna viker undan.

EN LÄTTHET som ni inte hade förväntat er kommer till er.

Men världen håller på att vändas upp-och-ner … en Lätthet?

Verkligen, för SANNINGEN OM ALLT SOM DEN ÄR håller på att släppas lös.

Men från vad jag har hört så kommer det inte precis att bli en komedi!

LÄTTHETEN … KOMMER EMELLERTID ATT KOMMA TILL ER OCH INOM ER … FÖR NI KOMMER ATT VETA ATT MÖRKRET INTE LÄNGRE KAN EXISTERA.

Jag måste säga, allt det låter väldigt lovande … och jag måste nämna att det STORA LANDET står inför en STOR VECKA! Jag förmodar att ni menar att allt det hänger ihop med detta?

Det gör vi. Tillståndet för spelet i er värld kan inte ignorera detta, för det har väldigt mycket att göra med kampen mellan Ljuset och mörkret.

Kom ihåg det, Käraste Ni. Segraren ska inom kort tillkännages.

Men ni har sagt att Ljuset redan har segrat?

DET HAR DET. KANSKE DETTA ÄR TILLKÄNNAGIVANDET?

Återigen, detta är väldigt djärvt av er!

Kanhända tiden är inne då vi förmår vara så djärva!

Jag måste säga, som en iakttagare och som en kanaliserare, att jag försöker mitt bästa att inte bli påverkad av vad jag har hört … det är varför jag föredrar att inte läsa andra kanaliseringar (mycket få). Men å andra sidan så är jag en människa och har mina egna tankar om de frågor ni talar om. Ifall ni idag väljer att vara så djärva, vem är då jag att inte samtycka?

Spelets tillstånd befinner sig bokstavligen på en vändpunkt. Våra konversationer med dig från och med nu kommer att vara av samma kvalitet, men de kommer att vara annorlunda.

Skulle ni kunna tala om för mig på vilket sätt … eller blir det ytterligare en triller?

Ämnenas natur kommer att gå mer rätt på sak.

Allt jag kan vara är att vara ärlig och på grund av de kommande dagarnas händelser i det stora landet, så tycker jag att dagens samtal är en aning reserverat … från min sida. Ni förstår, bägge ’parter’ följer er visdom … den ena kommer att chockas, den andra inte. Men bägge två följer era ord och tolkar dem för att de ska passa deras övertygelser. Kan ni vänligen tala om det?

Käraste, eftertänksamma Blossom … du behöver inte bekymra dig över detta.

Nåväl, ni måste medge att det är intressant.

Inte mer än något annat ämne av intresse som kommer att äga rum under de kommande månaderna.

Vi säger detta:

LJUSET HAR SEGRAT.

DET KOMMER INTE ATT BLI NÅGOT IFRÅGASÄTTANDE ELLER NÅGRA TVIVEL NÄR SANNINGEN AVSLÖJAS. Allt som vi har sagt är VÅR SANNING. Många som känner att de har vaknat upp genom att följa den ena parten, kan märka att de har blivit missledda.

Och när ni säger det … vardera parten kommer att tänka att det är den andra!

SANNINGEN KOMMER ATT BERÄTTAS … Bevis kommer att ges.

Och uppklarandet kommer att påbörjas.

KÄRASTE SJÄLAR …

VI ERBJUDER ER UPPMUNTRAN AV DEN HÖGSTA GRADEN.

ALLT NI BEHÖVER GÖRA … ÄR ATT HÅLLA ERT LJUS.

För dem som är osäkra på exakt hur de ska göra det … hur skulle ni förklara det?

VAR MEDVETNA OM ATT NI ÄR GUDOMLIGT LJUS.

VAR MEDVETNA OM ATT LJUSET HAR VUNNIT STRIDEN ÖVER MÖRKRET … ÄNTLIGEN!

VAR MEDVETNA OM ATT NI ÄR LJUS AV DEN KLARASTE GRADEN … VET DETTA.

HUR VET NI DET? GENOM ATT KÄNNA DET.

HUR KÄNNER NI DET?

GENOM ATT BLUNDA … ANDAS IN NÅGRA DJUPA ANDETAG OCH UPPREPA

JAG ÄR LJUSET. JAG ÄR KÄRLEKEN. JAG ÄR SANNIGNEN. JAG ÄR.

VAR ÄVEN MEDVETNA OM ATT SJÄLAR ÖVER HELA ER PLANET GÖR DETSAMMA. NI KOMMER ATT FYLLAS MED ETT LJUS SOM NI VET ÄR ’HEMMA’.

NI HAR VÄNTAT SÅ TÅLMODIGT OCH SÅ HÄNGIVET …

VÄNTAN ÄR ÖVER, KÄRASTE NI.

VAR MEDVETNA … OBEROENDE AV VAD SOM SKER … ATT NI ÄR ETT.

När ni säger ’oberoende av vad som sker’ … så förekommer det prat om många möjliga avbrott i energi-driften, internet nere under en tid osv … vad säger ni om det?

Vi skulle vilja erbjuda tröstande ord till alla som känner sig ängsliga över detta … i att … DETTA ÄR EN GUDOMLIG PLAN SOM SATTS I VERKET.

DÄRFÖR, PÅ GRUND AV ATT DEN ÄR GUDOMLIG … OBEROENDE AV VAD SOM INTRÄFFAR … SÅ FINNS DET INGET ATT FRUKTA.

INGEN STEN HAR LÄMNATS ORÖRD … DÄRAV TÅLAMODET SOM KRÄVS.

ALLA MÖJLIGHETER TILL RESULTAT HAR TAGITS I BEAKTANDE OCH SÄKERHETEN FÖR ER PLANET OCH DE GODA SJÄLARNA SOM BOR PÅ HENNE HAR TAGITS MED I BERÄKNINGEN.

EN GUDOMLIG PLAN KAN INTE MISSLYCKAS.

Så, håll i hattarna skulle vara en underdrift?

Nej! Vi föreslår att ni håller i dem, spänner fast er, tar på er säkerhetsbältena … i beredskap för …

AVFÄRDEN.

Allt det är mycket intressant. Verkligen, en stor vecka framöver för hela vår Planet. Jag, för min del, är redo … som vi alla verkligen är. Vi vet inte exakt hur detta ska utspelas, men vår KÄRLEK kommer att förankra sig stadigt när vi öppnar upp våra hjärtan för de intet ont anande och alla som kommer att känna sig som om de hade fått ett slag i skallen med en slägga! Vår lindrande balsam finns tillhands. WOW! Hur underbart att få vara här och vara en del av detta. Några sista ord idag?

HIMLARNA, SFÄRERNA AV LJUS LYSER PÅ ER. KÄNN DERAS LJUS.

NI KOM HIT FÖR DEN HÄR TIDEN … OCH NU ÄR DEN HÄR.

VI ÄLSKAR ER. VI ÄR MED ER.

VI ÄR EN ENERGI AV LJUS-KÄRLEK.

Okej. Tack. Vi syns på andra sidan! I Tacksamhet. I Kärleksfull Service. JAG ÄR.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...