Galaktiska Ljusfederationen via Inger Norén, 13 oktober 2021

 

Galaktiska Ljusfederationen via Inger Norén

13 okt 2021

 

Mycket händer bakom kulisserna i Universum och som är något som kommer människorna tillhanda inom en mycket snar framtid. Allt har gått så mycket fortare och allt fler människor har höjt sin vibration som betyder högre medvetenhet och ett högre ljus på planeten. Det är oerhört spännande och det tyder på att det kommer allvarligare avslöjanden än de tidigare som är en följd av att det är tid nu för folket att få veta vad de mörka har haft för agenda för mänskligheten.

Dessa avslöjanden har gått ut successivt för att inte få befolkningen att gripas av panik, men nu är människorna redo för vad som har försiggått för mänskligheten i så lång tid. Visserligen har människorna varit med på detta experiment men det har gått alldeles överstyr med svårigheter och bedrägerier från de mörka de sista decennierna. Allt måste upp i ljuset för att beskådas och förlåtas som något som har tillhört det förgångna även om det fortfarande är svårigheter för folket i de flesta länder.

Nu däremot är den sista tiden i den tredimensionella verkligheten slut. Den gamla matrisen har tagits ned av Galaktiska Ljusfederationen och Alliansen för att aldrig mer återkomma på denna planet. Det är en stor glädje samtidigt som det är väldigt oroligt i världen där människor protesterar mot dessa ledares rädsla för virus, men detta är ett tecken på att allt går åt rätt håll. Människorna har fått nog och tar tillbaka sin rätt till frihet och sin planet som har varit i händerna på alltför många mörka som vill ha denna planet för egen vinning. Denna period är över och de mörka kommer att försöka göra allt som står i deras makt med att förstöra uppstigningen till en högre dimension för människorna och har med alla medel hållit kvar rädslan för virus och vaccin.

Detta virus kommer att försvinna och människor kommer att slå tillbaka mot dessa mörka som försöker hålla dem i rädsla och förtryck med en allt starkare vilja och avsikt med att denna planet ska tillhöra människorna och på det viset höja ljuset på planeten för att få de mörka att ge upp. Ljuset har vunnit och det höjs hela tiden med människornas vilja till en högre vibration och en bättre värld att leva i för hela befolkningen. Denna avsikt har väldigt stor betydelse för utvecklingen i fortsättningen och det är väldigt glädjande att vi ser hur nära det är för de som verkligen vill följa med i uppstigningen till en högre dimension med all denna skönhet som Jorden är.

Många ljusarbetare kommer att försöka få med så många som möjligt till att föreställa sig en värld där det inte längre finns några krig och inga miljöförstöringar utan endast en fantastisk värld att leva i där barnen får ärva en planet som mår bra och som människorna själva har skapat för sig själva och de som har rätt att bo på denna planet. I denna tid som är förlåtandets och försoningens tid är det särskilt viktigt att alla försöker visualisera denna värld att leva i för allas bästa. Det är så oerhört viktigt att verkligen känna efter var man står i sin medvetenhet och att känna efter i vilken värld som betyder mest, det vill säga om man vill leva i den gamla verkligheten eller om man känner en längtan till något annat som är en bättre tillvaro med allt vad det medför i säkerhet, lugn och harmoni, utan krig och konflikter i världen.

Med stor tillförsikt och kärlek tror vi att människorna verkligen vill kunna komma till en lugnare värld och få känna sin frihet och ha valmöjligheter för sin fortsatta levnad.

Den Galaktiska Ljusfederationen

 

Stort tack Galaktiska Ljusfederationen

Det är många som undrar hur dessa avslöjanden kommer att gå ut till folket och de kommer att gå ut globalt, det vill säga samtidigt till alla länder i världen. Dessa avslöjanden är av sådan karaktär som beskriver allt som de mörka har haft som agenda för människorna. Alla kommer att få veta samtidigt på Jorden.

 

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...