Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 29 november

nidle071112

9 Akbal, 6 Yaxk’in, 13 Caban

Dratzo! Mycket händer nu runt om på globen. De olika fonderna som krävs för att betala ut alla program räknas nu och blir distribuerade dit där de behövs. Dessa operationer är förbestämda att till slut leda till det formella uttalandet av NESARA och sedan GESARA. Det betyder att Amerika för sig närmare till det formella uttalandet av dess nya NESARA Republik. Denna nya verklighet kommer till slut att tillåta att ett nytt globalt banksystem manifesteras. Alla nationer som har ratificerat Paris Avtalet kommer då att påbörja utförandet av en samordnad serie av sammanbundna operationer för att omvända de stora föroreningarna skapade under de sista två århundradena. Dessa utvecklingar kommer också att tillåta påbörjan av en serie av stora humanitära projekt som kommer att föra vatten till öknarna och moderna sanitära anläggningar till alla länder. Dessutom kommer varje nation att införa elektriska nät som möjliggör att alla kan ha internet. Detta är bara början på en serie av utvecklingar som är till för att uppgradera den globala utbildningen och låta världens människor veta vad som görs för att ändra hur den gamla världen opererade. Detta skall bli en ny lysande tid för mänskligheten på ytan!

Införandet av välstånd är bara början på vad som ligger framför er. För länge sedan, då denna tid bestämdes av Himlen, utfärdades det att perioden innan Uppstigningen var för att återförena mänskligheten på ytan med deras galaktiska fränder. Detta skulle också bli en tid då folket från Agarta kommer att träffa er. Detta sammanförande är för att igen bekanta er med hur vitt och brett era fränder har spridit sig över denna gigantiska galax. Från det ögonblicket då ni tvingades in i begränsat medvetande så glömde ni bort att ni inte var ensamma. Ni visste inte ens att en enorm Federation av Mänsklighet fanns där för att assistera er. Denna inledande process är enbart för att visa hur vitt människor har rest. Ni behöver därför snabbt lägga er rädsla åt sidan och snabbt föra er bort från er ökade xenofobi. I detta sammanhang har vi blivit tillsagda att ge er tid för att omjustera er uppfattning om denna galaktiska verklighet. Ni lever i ett expanderande plan av existens som innefattar många olika typer av helt levande Varelser, till och med versioner av arter som ofta kan ses på er värld.

Dessa magnifika Varelser kommer att träffa er enbart efter att ni har gjort övergången till galaktiska varelser. I detta tillstånd kommer er inledande förståelse redan har transformerats till förundran. Vi förstår detta faktum väl och har hållit det nuvarande användandet av ej mänskliga galaktiska Varelser till ett minimum. För er så är naturligtvis Arkturierna de mest välbekanta bland dessa. Deras under av helande är välbekant för oss och de representerar en art för vilken ni alltid har haft varma känslor. Vår förpliktelse är att presentera detta nästa stadie av er övergång i det bästa möjliga ljus. Därför så består våra medicinska team enbart av människor och Arkturier. Vi inser också att vi behöver nära arbeta med de som är i färd med att processa ert välstånd och bilda nya regeringar. Ni kommer att få se och vara del av många extraordinära händelser. Dessa händelser kommer att introducera er till nya teknologier och bana vägen för vår inledande uppsättning av uttalanden till er. Vad som är särskilt viktigt för oss är naturligtvis vår ankomst. De Uppstigna Mästarna kommer att förbereda för detta genom att ge er ett antal väsentliga historielektioner.

Dessa lektioner kommer att fylla igen informationsgapen som er nuvarande inställning till historia inte lyckas fylla. Det är lätt att manipulera vad ni inte vet. Vi är ivriga hur ni djupt lär er vad dessa gap är och hur de ovetandes har påverkat er. Vi kommer för att välkomna er hem och för att föreslå sätt för er att bygga er nya stjärnnation. Det är väsentligt att ni gör detta som ett medvetet kollektiv. Det är viktigt för er att fritt förena er med Agarterna och i detalj veta hur ni skall etablera era nya hem på Venus, Mars, och det nyligen återbildade trans-mars världen. En konstruktion av en stjärnnation kräver ett organiskt sätt. Ni behöver också kunskap om hur ni framgångsrikt navigerar Galaktiska Federationens stora Ljus Kongress i Vega systemet. Dessa ting kommer att bli gamla välbekanta för er inom kort. Ni kommer att få lära er mycket från era handledare och i processen mer om er själva. Ta denna tid för att börja inse att vad som ligger inför er är ett extraordinärt kosmiskt äventyr i medvetande! Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runt om på ert heliga klot så börjar en uppsättning av högst gudomliga handlingar att ta form. Dessa heliga händelser är Himlens formella lanserande av driven för att föra in välståndsprogram, NESARA och den nya Republiken. Dessa händelser kommer att upphäva de nuvarande handlingarna som pågår sedan det Amerikanska valet den 8 november. Vi i Himlen och på Jorden önskar innerligt att ge er vad vi länge har utlovat. Det är Himlens plikt att föra fram en ny helig verklighet som befriar er från oket som ni kämpade under under de senaste 13 tusen åren. Som nämnts tidigare så uppskattar vi uppriktigt nu era kollektiva visioner och positiva agerande. Vi välsignar er och är beslutsamma att lägga fram en ny primär prototyp på detta magnifika blågröna klot. Speciella händelser är därför på väg som är ödesbestämda att ge er denna ärofulla framgång.

Vi Mästare har utfärdat till våra heliga associerade att denna värld av brist och makt blir transformerad. Denna värld är satt på Gaias heliga territorium, vår heliga Moder. Många har uppfattningen att fortsättandet av det nuvarande är rätt – detta är rena tokeriet. Mänskligheten har ett högst ärofullt förgånget som kommer att leda till en snabb transfigurering av denna verklighet. Det är denna Himlens befallning från vilken vi drar glädje och näring. Denna oheliga värld har som öde att snabbt förpassas till historiens skräphög! Detta nya välstånd är enbart ämnat för att upptända en tyst revolution i Hjärtat! Detta i sin tur återställer den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och ger er ett nytt regeringsskick. Detta instrument kommer att starta en gudomlig tankeprocess som kommer att färdas runt denna glob och inspirera nya, välmående och fria verkligheter. Det är dessa som kommer att välkomna era fränder och frigöra er för att igen kunna smaka på glädjen av fullt medvetande!

Omgivna av denna ständigt ljudande glädje så talar vi till er. Var modiga och förvänta er inte något mindre än Himlens generösa frikostighet. Vid denna tid har vi kunnat skapa många mirakler. Det största ligger precis framför er. Vi erkänner att de som söker att återställa mörker vill fånga in era magnifika själar i dunkel. Så kommer det inte att bli. En majestätisk härlighet har lagt sig på detta plan och den kommer inte att vila förrän en sanna gudomlig seger har blivit eran! Använd denna tid för att känna av er tilltagande inre styrka. Ett kraftigt flöde av himmelsk energi kommer att svepa bort allt som är bortom parametrarna för denna nya heliga framtid för mänskligheten. Manifesterad i glädje så kommer det att bli en upphöjd och gudomlig verklighet, fylld med Glädje, Frihet och Oändligt Välstånd. Observera med eftertanke hur denna fredfulla och heliga revolution rullar in.

Idag fortsatte via att rapportera om vad som utvecklar sig runt om denna glob. Händelser sker nu som utlovar en stor förändring av de sätt som nationer på er värld opererar. Er värld står på randen till kontakt. Förbered er själva för att bevittna högst extraordinära händelser! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...