Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 1 augusti, 2017

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

 

Dratzo! De Äldre skapade nyligen en blackout som nu har lyfts. Detta orsakades av de som önskade ha anonymitet och önskade därför att dessa pengar levererades på ett så ceremoniellt sätt som möjligt. Vad som nu behövs är ert fortsatta tålamod i kombination med vetskapen att alla våra planer nu i sanning görs redo att läggas på plats. I detta avseende ber vi bara alla att förbli i en positiv stämning och redo att ta emot de stora gåvorna som Himlen förlänar. Underbara överraskningar står därför nästan redo för distribution.

För närvarande finns det en djup önskan att alla som är involverade fullbordar alla leveranser. Var redo för att något plötsligt händer. Tiden är kommen för snabb handling. Vi förväntar oss att detta snabbt sker, men inledningsvis nästan omärkligt. Det är därför kritiskt att ni förblir redo att agera så effektivt som möjligt när vissa oförnekliga skeenden är fullt märkbara. Ett sätt för distribution kommer plötsligt att visa sig och sedan snabbt försvinna. Med tanke på de prejudikat som redan har satts så är dessa irrationella handlingar något ni nu skall vara helt beredda för.

I detta avseende var snälla att lägga märke till att allt detta spelas ut i ett sammanhang av det mycket omstörtande spelet av fördröjningar från Kabalen. De mörka inser helt fullt betydelsen av dessa leveranser för deras öde. De vet precis hur snabbt händelser kan föra sig framåt när denna process väl sätter igång. NESARA Republiken kräver enbart att en del av de första fonderna manifesterar, vilket kommer att sätta stopp för det underliga spelet som de desperat spelar. Allt som vi väntar på är att Ljuset manifesterar energin som behövs för de mycket välbehövda leveranserna. Något högst underbart kommer nu absolut att ske!

I ljus av detta så var väl vägledda att snabbt agera när de rätta signalerna ges. Det är högst väsentligt med en snabb och väl genomtänkt handlingsplan. Använd era färdigheter för att agera och rätt använda era ögonblick av insikt högst noggrant. Då, och bara då, kan ni lätt bli framgångsrika och bättre förmögna att uppnå er sedan länge eftersträvade mål. Vi yrkar er att vara redo för handling och ta priset som rättmätigt är ert. Ta detta mycket välkomna råd, vilket är nyckeln för er att i sanning bli högst framgångsrika. Mycket finns redan på plats som kommer att låta händelserna utveckla sig snabbt.

Välsignade! Vi är era Uppstigna Mästare! Det svåraste för er är att fortsätta att lita på att allt som har planerats för mänskligheten sker snabbt och i god tid. Himlen har gett oss nådiga gärningar att uppnå å era vägnar. Vi accepterar älskvärt dessa utmaningar och önskar djupt att denna distribution snabbt genomförs. Det är dessa konstanta falska starter som tar på era krafter och vi har fullt förstående för er tilltagande bestörtning. Var säkra på att de återstående hindren snabbt kommer att hanteras och på ett tidsenligt sätt så att de oönskade förseningarna upphör!

De flesta av de så kallade välsignade anledningarna för dessa konstanta irregulariteter är omotiverade. Vad som i sanning behövs är en förklaring som klargör de verkliga anledningarna bakom detta underliga uppförande. Himlen försäkrar oss att de nuvarande kalamiteterna kommer till ett abrupt slut. Det pågående kaoset behöver en allvarlig korrektion så att de som styr och som är redo att börja införa deras planer kan göra så. Så i detta heliga Ljus låt de nuvarande tokerierna ta slut och älskvärt bytas ut mot bara fasta och positiva resultat. Låt denna verklighet justera in sig med det oerhörda som nu händer. Låt denna framtid bli vad som får våra hjärtan att sjunga!

Det håller på att bli uppenbart för oss att dessa konstanta och ej välsignade dumheterna inte kan tillåtas fortgå. Låt det istället bli ett snabbt och klart beslut att snabbt gå framåt och upphöra med alla dessa alltför frekventa stopp. Inför, som Himlen önskar, ett snabbt och absolut grönt ljus. Den senare delen av sommaren står i väntan och med den en mycket lovande solförmörkelse. Använd denna Himmelska händelse för att sätta på plats hur framgången för denna nuvarande inriktning skall avslutas. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vi fortsätter att rapportera om vad som händer runt omkring er. Detta heliga klot behöver desperat en stor och i sanning tydlig resolution. Det är dags för distribution och för att lösningar hittas som kommer att lösa allt som förhindrar den slutliga upplösningen av denna hjärtgripande saga! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...