Sheldan Nidle, 27 januari 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

1 Manik, 5 Yax, 11 lk

27 januari, 2015

Dratzo! Vi kommer med mer goda nyheter angående processen för levererandet av välsignelserna till er. Denna sista vecka såg hur en stor serie av checkpunkter nåddes. Vissa fantastiska händelser är ödesbestämda att ske under den kommande veckan. Ni står nu i själva verket på randen till början av att de olika välsignelserna anländer. Vi är extatiska att detta i själva verket nu är fallet. När vi anlände för nästan två och ett halv årtionden sedan så var vi till en början med förvånade över den skriande arrogansen hos de mörka krafterna som styrde era många globala samhällen. Dessa individer föreföll helt och hållet ovilliga att följa Himlens heliga dekret. Vi informerades också av era Uppstigna Mästare om att denna brist på hänsyn var normen för denna mörka kabal. Våra många äldre hade berättat för oss om detta och varnade oss att vara redo att genomdriva de himmelska påbuden enbart när våra jordiska allierade kunde tillåta att detta skedde. Detta ledde oss till en lång serie av diskussioner med våra många allierade om frågan varför detta vansinne fortfarande gällde. Vi fick ett antal tal om vad som hände här. Vi beslutade oss för att hjälpa våra allierade enbart efter att korrekta tillstånd verkligen gavs till oss. Detta ändras enbart på grund av det positiva respons som vi för närvarande får.

Under årens lopp upptäckte vi precis hur upp och ned detta globala samhälle i sanning var. Era samhällen är baserade på rikedomar, och särskilt på makt. Pengar, ett mycket primitivt sätt för att handla med varor, var den växande knutpunkten för denna mycket underliga värld. Vi frågade omedelbart våra allierade varför teknologin för att sätta stopp för dessa dumheter var så förtryckt. Våra allierade gav oss en fullständig historia om makten och hur undersåtarna fortfarande var en kritisk kraft här. Våra allierade sa oss att medlen för att transformera detta var på gång. Den mörka kabalen hade lätt förtryckt inte bara denna avancerade teknologi, utan också medvetenheten om vår närvaro. Vi fick höra hur dessa maktsjuka kabaler hade slutit ett antal speciella pakter som lät Ankarierna (de från Ankara Alliansen) bortföra, skända och experimentera på deras medmänniskor. Denna planet var ett speciellt mörkt experiment. Under de sista 13 tusen åren så hade de mörka och deras utvalda undersåtar övertygat mänskligheten på ytan att tro på deras horribla dumheter. Detta arrangemang höll på att upphöra då utvalda stjärnfrön och andra Ljusvarelser inkarnerade på denna värd.

De urgamla familjerna och de Uppstigna Mästarna förbättrade gradvis denna process. Vår del i er enorma transformation var att agera som leverantör av de behövliga teknologierna, då de speciella sändebuden behövde övertyga kabalen att dess dagar i sanning var räknade. Det tog en lång tid att till sist övertyga kabalen att dess makt höll på att suddas ut. De sista åren har sett hur våra jordiska allierade sakta har fått övertaget. Detta är anledningen till att sådana leveranser nu kan ske. Vi fortsätter att begränsa de ting som de mörka önskar utföra, antingen i omloppsbanor nära Jorden eller nära er måne. Trots detta så fortsätter de mörka att hoppas att en utväg från deras belägenhet kan hittas. Detta är anledningen till att ett antal förseningar har skett under de sista månaderna. Vår hängivelse till vårt något reviderade uppdrag har till slut fått de mörka att ge efter och tillåta olika välståndsleveranser att äga rum. Våra bundsförvanter ger oss därför uppgifter om många leveranser som står mycket nära till att ske. Vi är därför mycket glada att säga er att ni i själva verket står på randen till att få ta emot era välsignelser!

Himmeln fortsätter att gå framåt med de speciella förfarandena som förbereder er för er slutliga transformation till fullt medvetna varelser. Nästa uppsättning av transformationer kommer att involvera ett antal viktiga justeringar av era huvud chakra. De viktigaste är ytterligare ökningar av era Drömkällor i ert bakre huvud, samt er tallkottkörtel och hypofys. Detta kommer att åstadkomma en viss grad av huvudvärk, suddig syn, sömnlöshet och till och med en del ihopsamlad trötthet. Ert huvud kan tidvis förefalla mycket tungt. Samtidigt kommer ni att bli mer medvetna av våra medicinska grupper. Så fort ni börjar applicera detta nya system så kan ni genast lätt börja känna av oss, till och med då ni sover. För de som befinner sig i ett mer avancerat tillstånd så har vi instruerat våra grupper att ta en högst preliminär kontakt. Denna mindre kontakt är för att låta er veta att vi arbetar med era skyddsänglar för att göra er redo för kontakt och för att få en högre medvetandegrad. Skapandet från oss alla av denna värld har just bara börjat!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ett mönster av ett motvilligt samtycke har uppstått. Den mörka kabalen inser att Himlen segrar. En seger under nästa tidsperiod är helt säkrad. AEONs dekret börjar till slut att gälla. Vi är mycket glada att kunna rapportera att de slutliga testerna och de nödvändiga förfarandena förbereder er att ta emot en stor mängd olika välsignelser. Vi ber er att förbli positiva och att tillsammans med oss välsigna dessa underbara slutresultat. Gaia förbereder likaså steg för att transformera sin yta. Till och med Solen sjunger! Den mörka kabalen ser hur dess tid som härskare i denna värld tar slut. Vi kan säga att våra olika dagliga böner och heliga intentioner ändrar på denna verklighet enbart tack vare er stora hjälp. Denna värld dansar då ni dagligen använder ert fokus för att multiplicera vad vi gör. Himlen välsignar oss och använde denna enorma energi för att transformera denna värld. Halleluja!  Halleluja! Halleluja!

Då de mörka börjar tyna bort så är deras bluff att inget händer. Många viktiga händelser sker dock runt omkring er. Gaia ökar takten med vilken havsbotten förhöjs. Kustslätterna för sakta havslivet tillbaka till ett högre välmående. Ni upplever nästa uppsättning av fysiska transformationer. Energin som håller denna värld samman ökar i vibrationer och styrka. På det hela görs denna värld redo för att återföra alla levande ting till deras fulla potential. Denna komplexitet är ytterligare en serie av subtila tecken. Gaia är redo då Himlen så befaller att föra sig uppåt och förena båda sina yttre och inre världar igen. Separationen som bevarades under tusentals år kommer att ta slut. Gaias förändringar kommer att avspeglas på de andra levande världarna som ert solsystem utgörs av. Själva kompositionen av denna sektor av fysikalitet kommer att radikalt ändras.

Som Uppstigna Mästare så blickar vi över denna magnifika värld och välsignar detta underbara arbete. Himlen och Skaparen fullbordar en stor profetia som utfärdades för eoner av tid sedan då fysikalitet först tillåts att uppstå. Sedan denna tid har en serie av skapelser uppstått, en efter den andra. Vi befinner oss nu i den sjätte av dessa och ser gudomligt hur varje uppsättning av händelser förenar sig med andra. Denna naturliga process är något av ett underbart mirakel, inte bara att se, utan också att delta i. Ni kommer snart att förena er med oss då denna operation formar er till fysiska änglar. Ni har kommit av hjulet av karma och blivit redo att återigen ingå i er gamla heliga Varelse. Vi gläder oss åt denna uppsättning av under och vet att ni görs redo för många instruktioner. Var tålmodiga och acceptera de många förändringarna som sker med er värld och med er själva. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra meddelanden. Mycket är nu redo att ske. Ni står vid det stora brådstupet som Himlen har skapat. Var redo att slänga er in i den nya världen då Himlen ger rätt signaler. Signalerna är välstånd, nytt regeringsskick och att ni återfår er av Gud givna suveränitet. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...