Arkturierna via Daniel Scranton, 3 september, 2018

Känsligheten hos den uppvaknade

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Det kräver en hel del känslighet för att vakna upp. Ni kan inte bara vakna upp i ert sinne. Ni måste också vakna upp med era sinnen och era känslor och känslighet är en stor del av uppvaknandeprocessen. Om ni inte vet hur ni känner, hur vet ni då om något “resonerar” med er? Hur skulle ni kunna få tillgång till “känslan” kärlek? Er känslighet är en styrka och den har en bieffekt. Den bieffekten är att ni också kan känna mer smärta.

Vi lever i ett dualistiskt universum, där det finns speciella polariteter och ni är varelser som har verkat inom en hel del polaritet. Det betyder att ni kan gå väldigt långt i båda riktningarna av detta spektrum. Ju mer smärta ni kan känna, desto mer kärlek kan ni känna. Ju mer kärlek ni kan känna, desto mer rädsla kan ni känna. Och om ni är rädda att känna något, så trubbar ni av er känslighet att känna allting och det kommer helt enkelt inte att fungera för er som är uppvaknade.

Det är därför som ni valde att vara “de känsliga” innan ni inkarnerade. Ni valde att ha djupa känslor och stora känslor och några av er valde att ignorera dem i de flesta av era liv; andra valde att drunkna i alkohol eller trubba av dem med droger, men slutligen kom ni till den här punkten där ni är nu. Ni är vid en punkt, där ni inte bara kan känna era känslor, utan ni förstår också styrkan och kraften som ni har tillgång till, tack vare dem.

Genom att ha tillgång till era känslor, blir ni bättre på att hålla vibrationer och när ni blir bättre på att hålla vibrationer, så blir ni bättre skapare. När ni kan sitta med alla känslor inom er och vara i frid och ett med allt och alla, så kommer ni att veta att ni faktiskt har blivit era högre själv och ni kommer att veta i dessa stunder att ni “satt foten i” den femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er alla.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...