Sheldan Nidle, 20 januari 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

7 Ahau, 18 Chen, 11 lk

20 januari, 2015

Dratzo! Vi kommer med underbar information! Utbetalningarna fortsätter att föra sig framåt och våra jordiska allierade beslutar nu om nya preliminära scheman. Dessa utbetalningar är knutna till ett antal andra projekt som är relaterade till att återföra er till en guld standard och en global valuta omvärdering. Dessa program är också en del av en finansiell omjustering som kommer att producera ett nytt globalt system. Detta nya system kommer att byta ut de överenskommelser som först manifesterades som Dumbarton Oaks i USA. Detta nya system sätter stopp för sedlar från Federal Reserve (Amerikanska Centralbanken) och dess globala fiskala policy. Ni går in i en ny värld i vilken en mer generell jämlikhet kommer att existera mellan de nu fattigare länderna och de rikare i Europa, Amerika, Australien och Japan. Det är också en fråga om nytt regeringsskick. Dessa nya statliga organisationer kommer att komma fram mycket snart. Bland deras inledande uppgifter innefattas fullt globalt avslöjande, vilket kommer att sätta stopp för det nuvarande mörkandet av UFOs. Det är denna sist bit, som vi naturligtvis ser framemot. Våra jordiska allierade arbetar på ett antal sammanknutna fronter för att föra allt detta till förverkligande.

Ni behöver alla inse att en lång process av enorma förändringar står nära att ske. Denna storslagna ansträngning påbörjades för över 200 år sedan med finansieringen av den unga Amerikanska republiken från vissa delar av den Kungliga Kinesiska regeringen. Detta anslag uppmuntrades starkt av Uppstigna Mästaren Quan Yin. Det var arbetet från Uppstigna Mästare Greve Saint Germain som åstadkom frihetsdeklarationen för Amerika. Amerikas mödor har noga följts från vår sida allt sedan dess. Tack vare vår inblandning så lyckades Amerika genomlida inbördeskriget ganska helskinnat. Vid denna tid började grupperna som stod illuminoiderna nära att fullborda ett scenario som började så synbarligen oskyldigt med etablerandet av Pilgrimssällskapet 1820. Vi observerade hur dessa mörka element använde sin makt och sitt inflytande för att skapa en oligarki som har kontrollerat Amerika sedan det tidiga mördandet av Abraham Lincoln 1865. Denna klass av oligarker kommer nu till deras högt önskade nedfall.

Denna nya värld som nu tar form framför era ögon är i sanning resultatet av en global fredlig revolution. Denna revolution är delvis något vi har hjälpt till att åstadkomma och stöda helt fullt. Många organisationer har arbetat outtröttligt under de senaste 15 åren för att föra fram detta. Vi är stolta över dessa organisationer och särskilt de individer som har använt sina egna resurser för finansiera och förklara hur olika strategier kan åstadkomma det önskade resultatet. Vår del var att begränsa hur de olika sammanbundna oligarkerna kunde antingen krossa eller mörda dessa individer. Våra sändebud började också ett pågående uppdrag att presentera påbud till ett antal större regeringar, kontrollerade av kabalen. Denna ganska begränsade intervention fortsatte trots de inledande svårigheterna för våra sändebud. Vi har begränsat en del av de allvarligaste möjligheterna, som dessa mörka regimer tidigare använde för att hota våra jordiska bundsförvanter. De olika programmen som gjordes ineffektiva inkludera försök till krig och användandet av ett antal statligt sponsrade handlingar av terrorism.

Ni står nu på randen till en serie av underbara handlingar. Dessa handlingar börjar med installeringen av ett nytt finansiellt system, som kommer att leda er till ett nytt regeringsskick. Kom ihåg hur ni behöver agera. Var lugna, och acceptera faktum att de som önskade att skada er kommer att legalt sättas åt sidan. Ni har ansvaret att använda dessa tidigare gömda teknologier för att rena Gaias luft, vatten och jord. Använd den nya energiteknologin för att stoppa alla operationer som utvinner Gaias olja, kol och andra liknande resurser. När vi väl anländer kommer ni att få olika nya energikonverterare. Dessa konverterare kom producera näringsrik mat, kläder och andra ting, som ni behöver i ert dagliga liv. Ert första ansvar är att återställa balansen i naturen. När ni väl har startat på detta mycket viktiga projekt så vet att dess avslutning kommer att ske som ett gemensamt projekt mellan våra handledare och er själva. Var medvetna om ert nya ansvar och delta hela tiden i besluten om handlingar som er nya regering utför. Det var er apati som tidigare lät de mörka oligarkerna att ta makten från er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de sista månaderna har vi beskrivit vad våra högst välsignade bundsförvanter gjorde för att ändra denna verklighet. Dessa förändringar når nu en punkt då de kommer att börja påverka er. Vi är extremt glada över att dessa händelser till sist kommer att se dagens ljus. De kommande tiderna kommer att låta er föra er från ett tillstånd av stora visioner till ett tillstånd då ni kan se hur er värld i sanning förändras. För eoner av tid sedan så välsignade Ärkeängel Michael denna värld med en stor profetia. Denna profetia förutsåg mörkret och de svåra belägenheterna som ni behövde ta er igenom. Profetian utsade också att en tid med större Ljus skulle komma och transformera denna galax. Vi är vid dessa underbara sluttider. Ljuset har lyst på denna värld och gör oss alla redo för en stor triumf. Under dessa tider så kommer vi att tillåtas berätta många sanningar för er. Ni kommer också att återföras till ett naturligt tillstånd av fullt medvetande.

Vi kommer denna gång för att erkänna dessa sanningar och för att visa er vad som håller på att göras redo för att hända. De mörka tillskansade sig mänsklighetens regeringar. Detta har låtit er fall in i döden vid hög ålder. Det har producerat krig och sätt för stora uppdelningar. Dessa tider är vid sitt slut. Snart kommer en flotta av stora himmelska skepp att komma ned, med era förfäder och släktingar. Hälsa dem och vet i era hjärtan att en tid för en stor återförening av Himlen och Jorden har anlänt. Under dessa högst unika tider kommer ni att återupptäcka vad era tidigare Överherrar, Anunnaki, ljög till er om. Deras tidigare krafter kommer att försvinna och ni kommer att återfå de ting som ni förlorade för länge sedan på gömda platser i gamla Atlantis. Ni kommer att få se resterna som finns kvar av Lemuria, och se hur detta land tidigare var uppdelat mellan Ljuset och mörkret. Ni kommer med oss att skapa en strålande ny epok, en plats fylld med minnen och sanningar.

Ta denna tid, Ni Saliga och Välsignade, att reflektera på denna ålder och hur de kommande händelserna så storslaget kommer att ändra den. Denna värld kommer snabbt att bli en stjärnnation fylld med Himlens under och stora leksaker, som kommer att sammanbinda er verklighet. Var och en av oss kommer från en lång resa som leder oss till stora sanningar och odödlighet. Vårt mål är att tjäna; att mjukt guida er nedför dessa strålande vägar till ert underbara öde. Vi gör detta med glädje. Ni avslutar den sista serien av justeringar som Himlen har föreskrivit. Dessa ting har förberett er för ert kommande sammanträffande med oss och med era handledare. Vad som återstår är helt enkelt bara tiden att gå inom. Lär er om er själva i era meditationer och om de som i Spirit guidar er. Detta är ett stort ögonblick när Himlens Ljus och välsignelserna från era yttre guider är redo att ske. Var i fred, och gör er redo för undret av välstånd att nå denna speciella tid!

Idag fortsatte vi vår veckoliga meddelande. Vi gläder oss åt att tiden för vår sammankomst kommer allt närmare. Det finns nu en speciell agenda som Himlen har lagt fram, som nu kommer att manifestera inför er. Var öppna och förberedda att acceptera vad detta i sanning kommer att betyda. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...