Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 8 november

nidle071112

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

 

Selamat Balik! Mycket fortsätter att utveckla sig när som Republiken arbetar med att stabilisera sin legala position vis-a-vis fördrag som har signerats och ratificerats tack vare 2015 års Paris Fördrag om klimat förändringar. Denna överenskommelse lät ett nytt finansiellt och monetärt finansiellt system gå i effekt. Det är nu signerat av över 209 suveräna nationer. Den nya världen som vi har beskrivit i nyliga meddelanden är nu i födelsevånda. Denna nya värld har tagit en lång tid att manifestera. När man ser på mänsklighetens kollektiva potential, kan man se ett resultat som konsistent tidigare förnekades utav Annunakis undersåtar. Detta förnekande kan inte längre tolereras. Som uttryckt i NESARA lagen – vi är en mycket dyrbar och suverän grupp av mänsklighet. Ett mer passande regeringsskick och en möjlighet att uppnå er potential är en del av ett stort system av rättigheter som Skaparen har gett er. De kan inte längre förnekas er. Ni kommer därför att äga resurser för att uppnå era djupaste drömmar. Använd dessa gåvor för att ändra er verklighet på ytan till de mest omhuldade aspirationerna som enbart kan leda till en i sanning remarkabel verklighet. Gör oss alla stolta över vad ni håller på att bli!

Detta koncept av förändringar går hand i hand med ett behov att erkänna den allt mer tilltagande nivån av globalt medvetande. Er värld är i greppet av massiva ändringar då det gäller sättet på vilken den opererar. Under de sex sista årtusendena så kunde det auktoritativa uppförandet av Anunnaki inte utmanas. Under de sista fyra årtiondena så började detta att förändras. De vid makten ignorerade inledningsvis folkets stora revolution i Östeuropa. De visade detta förakt detta genom orubbligheten av undersåtarnas väl-smörjda rikedomsmaskin i Väst. Detta var deras försök till att gradvis på något sätt återföra denna värld till vad den tidigare hade varit. Denna mot-kupp från de rika och mäktiga i Väst var till en början framgångsrik: Emellertid under det sista årtiondet av 1900-talet så började detta arroganta sätt att falla isär. Den underutvecklade världen började kunna se hur en möjlighet snabbt utvecklade sig för att reformera det skröpliga finansiella systemet som höll ihop saker och ting. Resultatet blev början på vad som senare kallades ”BRICS revolten”. Denna synbarligen omöjliga rörelse började få bättre fart under 2010 talet. Det är denna revolt som för närvarande får det monolitiska pro-Väst systemet att spricka. Vi balanserar på tröskeln till en stor mängd underbara händelser som ett resultat av denna serie av sammanfallande händelser.

Runt om denna värld så försöker många nationella ledare att utplåna korruption, kompisstyre och allmän sjuklighet som har begränsat skiftet som detta globala samhälle behöver för att överleva. Detta kommer sig till stor del från en längtan efter välbehövliga förändringar. Tillsammans med detta kommer den plötsliga timingen av Spirit för att göra resurser tillgängliga som i stor utsträckning kan tillåta sådana transformationer att ske fritt. Det är denna fantastiska kombination som möjliggör denna underbara revolution. De Uppstigna Mästarna har sedan länge blivit tillsagda att samla ihop och undangömma pengar i nästan häpnadsvärd omfattning. Alla som sett detta förstod att dessa resurser skulle bli nådastöten för händelser som skulle frigöra detta samhälle från det despotiska styret av Annunaki och deras undersåtar. Denna process startade på allvar runt omkring det Gregorianska Året 2013. Från denna punkt byggdes en slags snöbollseffekt upp, vilket ledde till uppståndelsen av ett antal grupper som manifesterade en ny politisk, monetär och finansiell värld.

Denna nya värld skulle bli centrerad i Amerika. Mästarna hade insett från början den absoluta vikten av uppfattningarna som Amerika var grundat på. Dessa kärnuppfattningar övergavs sakta under perioden mellan Inbördeskriget och Andra Världskriget. Amerika blev till ett land som föga påminde om vad Jefferson och Saint Germain hade proklamerat 1776. Istället så hade det blivit till en missriktad nation, under inflytande av mörkret och bedrövliga arroganta undersåtar. Denna nation hade adopterat banaliteter, och hade på många sätt förlorat vad den hade börjat med. En serie av olämpliga handlingar bidrog ytterligare till denna sjuklighet. Vad som behövdes var att på något sätt föra in vanligt folk vett igen. Denna utveckling började också i smärta hos folket. En rörelse av juridisk krav (farmers claim) från bönderna på 1990-talet ledde till bildandet av vad som till slut skulle bli NESARA. Denna upplysning skulle inte bli hörd förrän till mitten av 2010-talet. Nu är vi vid en vägkorsning som kommer ge kraft till en underbar global rörelse för att rädda detta land och denna värld.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är ett storslaget ögonblick i er historia. Det är en episk kamp som kommer att möjliggöra manifestationen av NESARA och hur ett nytt regeringsskick uppstår. Det är också en tid då vårt uppdrag förändras. Under de sista tre tusen åren har vi med hänförelse arbetat för att ge nåd och barmhärtighet åt de förtryckta och nedtryckta i denna värld. Vi har tröstat och gett stöd och uppmuntran till många och låtit höga nivåer av förhoppningar och godhet möjliggöra att mänskligheten stadigt gick framåt trots den enorma sorgen och förtvivlan under dessa tider. Vi skall göra mer och börja lära er och förbereda er för de första stegen på er väg mot Uppstigning. Denna operation kommer att tvinga de mörka att snabbt springa bort och Ljuset ger en ny mer medveten verklighet. Era naturliga skapande krafter och stöd för denna värld kommer att återställas! Vi välkomnar detta vid denna tidpunkt i tiden och då vi återigen fritt kan gå hos er. Halleluja! Halleluja!

Mänsklighetens historia i begränsat medvetande innehåller många ”skygglappar” som Atlanterna satte på er som en del av deras ondskefulla experiment. Dessa begränsningar sattes upp så att ni potentiellt kunde bli deras förskräckliga leksaker. Detta upphörde när Atlantis plötsligt försvann för nästan 13 000 tusen år sedan. Vi människor lämnades i ett förfärligt förhållande, då de grundläggande sätten för överlevnad aldrig var del av den träning vi hade fått. Många av oss hade behållit viss grad av förbindelse till Himlen och vi började snabbt använda denna färdighet för att hjälpa varandra. På så sätt började vi Mästare vår långa resa för att hjälpa mänskligheten igen många mycket mörka dagar. Till slut så skickade Himlen oss speciella änglar för att utvärdera vår hjälp, och inom kort blev vi återkopplade till Himlens Råd av Brödraskap och Systerskap. Detta var den ödmjuka början på vårt speciella jordiska uppdrag.

Under hela denna tid har vi varit som en union av ömsesidig uppskattning. Himlen vill uppriktigt att ni skall veta att detta är tidpunkten när er resa igenom begränsat medvetande når sitt slut. Vi har många gånger berätta för er om ert öde. Er rymdfamilj sitter ovan er som era primära skyddare. Vi sitter bland er som det spirituella element som säkerställer att Himlens stora plan blir fullt implementerad. Under er finns den Inre Jorden (Agarta), där vi finner både näring och undflykt. Tillsammans så är vi de som söker och kommer att finna en ny värld fri från de mörka och deras hemska undersåtar. Dessa tyranniska grupper kommer snabbt att föras bort utav Ljusets kombinerade energier. Ljuset välkomnar er och erkänner nådigt denna nya era med en återförenad mänsklighet som lever i underbara tider som kommer att föra er Ljus, Kärlek och fullt medvetande.

Idag diskuterade vi igen tillståndet på denna ytvärld. Vi ber er använda era positiva och obegränsade energier för att föra fram denna nya ålder. Ögonblicket närmar sig för ett underbart mirakel som kommer att göra er fria att omfamna er omätbara potential. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...