Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin och den Galaktiska Federationen 8 Eb, 10 Pop, 11 lk, 5 augusti 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

8 Eb, 10 Pop, 11 lk

 5 augusti, 2014

Dratzo! Vi kommer åter! Er värld fortsätter att föra sig mot hennes mål av en massiv transformation av er verklighet. Våra förbindelse- och diplomatorgan rapporterar att ett antal nyckelbeslut gjordes och följdes snabbt av märkbara handlingar. Vi är tacksamma över våra jordiska allierade för vad de för närvarande uppnår. Grunden är lagd för en ny värld, som kommer att vara full med välstånd och ha satt stopp på er långa period av träldom till era mörka överherrar. Denna stora öppning till Ljuset är för att ge er en stor tillväxt i ert medvetande, nytt regeringsskick, och till slut, fullt avslöjande av vår existens. Vi välkomnar dessa pågående förändringar och förbereder på allvar för vår ankomst. Vi förstår den fulla betydelsen av vad som skall komma innan vår ankomst på era mycket vackra stränder. Detta kräver ett slut på den högfärdiga likgiltigheten hos den mörka kabalen. Ni behöver tid för att vänja er vid ert nyfunna välstånd och er återfunna frihet och personliga rättigheter. Ni är då redo att acceptera lektionerna från era Uppstigna Mästare. Till slut är ni i själva verket redo för oss att utföra en speciell global masslandning. Detta kommer att ge er välbehövliga individuella handledare!

Handledarna som vi har tränat för er är en speciell grupp. Var och en har fullbordat en lång kurs, som gjorde dem redo att hjälpa er att förbereda er för fullt medvetande. Era Uppstigna Mästare genomgick många liv innan de kunde ha en speciell ceremoni. Denna ceremoni invigde dem till de magnifika färdigheterna de nu äger. Se på vad som håller på att hända er som sätt för att återskapa vad var och en av dem har uppnått. Ni kommer att ges en väg genom vilken ni också kan återgå till ett speciellt tillstånd av nåd. Vår uppgift är att ta vad Himlen ger och forma vägen för att uppnå detta remarkabla mål. Se på er Kristallkamrar som en unik himmelsk gåva. Denna gåva kommer att transformera er och låta er förena er med oss. Vi gläds åt detta! Att återgå till ert forna status som galaktiska människor är att öppna upp till en värld som har varit bortom ert synhåll under de senaste 13 tusen åren. Vår ankomst fullbordar en välkomst hem, vilken började då Annunaki återförenade sig med Ljuset och bad att deras jordiska undersåtar åtlydde detta krav. Er mörka kabal vägrade att göra detta.

Den nuvarande verkligheten, i vilken ni bor, håller på att bli enbart en övergång mellan den tredje och femte dimensionen. Den mörka kabalen inser vad Himlen gör och hur irreversibelt det verkligen är. Tiden för de mörka är förgången. Ögonblicket för förändring närmar sig. Himlen förordnar att vi använder dessa speciella ögonblick för att påminna er att denna transformation når en i sanning magisk tid. Detta är ögonblicket då vi lätt kan lära känna varandra och förstå vad de första Agarterna kom att inse. Vishet är en del av detta land. Ni sitter vid en plats som inte längre kan förbli vad den var. Det finns för mycket energi, alltför många böner och välsignelser från Himlen. De mörka kan inte längre håll er fånga som de en gång gjorde. Det är anledningen till att ni börjar uppleva idéer och principer som kommer att transformera er värld och avsluta fattigdom och rädsla som finns i denna Ålder. Ni lämnar i själva verket en lång barndom och tar på er en mogenhet, som kommer att föra er in i sätten för denna galax och i själva verket hela fysikaliteten. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denna period kommer därför att bli tiden då ni fullbordar er metamorfos och lämnar era barnsliga sätt bakom er. Begränsat meddelande lärde er många sätt. Det är nu er tur att använda denna vishet och forma en galaktisk fred. Denna galaktiska fred skall låta Ankara continuumet ändras och bli ett skepp, tillsammans med Himlen, för att sprida Ljuset över hela denna galax. Detta Ljus påverkar inte bara denna galax, utan också hela denna sektion av Skapelsen. Tänk er själva som visionära skapare av den mångfald av verkligheter som ni omges av. Detta är i själva verket vad ni är. Var och en av er var speciellt utvald för att förkroppsliga i denna verklighet. Ni är verklighets-förändrare och galaktiska förändrare. Ni kommer för att föra in er palett av regnbågar och sprida glädjen av Ljus runt omkring er. Ni skall starta en ny epok för mänskligheten på ytan. Ni skall återförena denna mänsklighet och leda den tillbaka till undren som sedan länge är glömda. Vi är här för att förena oss med er och manifestera Himlens dekret. Tillsammans skall vi föra in en ny verklighet och sprida framkomsten av den storslagna tiden av fullt medvetande.

Välsignelser, vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna gång med goda nyheter. Programmen som har väntat i många år på att rullas ut är till slut redo att påbörja en unik distributionsprocess. De mörka och dess jordiska undersåtar har förhindrat detta genom det enkla faktum att de höll absolut makt över världens större regeringar. Vår allierade på jorden och i rymden har välsignat kommit samman för att åtgärda situationen. Denna första del är baserad på det stora modet hos våra jordiska associerade. Trots fortsatta hot från de mörka så har dessa kvinnor och män ägnat sina liv för framgången för denna sista del av deras uppdrag. Denna del var att etablera ett nytt bank- och monetärt system och samtidigt skapa en globalt nätverk baserat på civilrätt. Detta heliga uppdrag kommer nu att bära frukt genom att ge er välstånd och sann rättvisa till de mörka. Det nya banksystemet är baserat på ädelmetaller och är stödet för ert växande välstånd. Vi välsignar Himlen för vad som nu skall ske!

Vi förbereder oss i glädje för de olika lektionerna som vi skall ge er. Dessa lektioner kommer att gå över er början på denna värld för ca 900,000 år sedan; glädjen av fullt medvetande och falskheten i det mörka riket där ni levde under de sista 13 tusen åren. Vi vill särskilt fokusera oss på händelser som skedde under de sista 2500 åren. Ni behöver förstå vad de mörka länge har sagt till er, likväl som sanningen bakom historian i Europa, Asien och Amerikas. Ni kommer att i detalj få veta varför ni är här och vad ni kan förvänta er. Gaia har en stor Spirituell Hierarki och vi är en del av detta heliga följe. Ni behöver upptäcka hur ni kontaktar och konverserar med era olika spirituella och fysiska väktare. Under dessa konversationer kommer ni att lära er mycket om er själva och kunna expandera angående det vi redan har förklarat under flera av våra lektioner till er.

Den kommande tiden gör oss uppspända! Många händelser kommer att avtäcka det stora välståndet som är ert och enorma friheter som är era. Det nya regeringsskicket kommer också att avslöja ett stort antal förtryckta uppfinningar. Dessa kommer att göra det möjligt för er att rena Moder Jords luft, vatten och mark. När ni gör detta kommer ni börja fullborda ert gudomliga skötande av Gaia. Detta är ett levande universum. Livet och energierna för att vidmakthålla det finns överallt. Ni skall förena er med oss i gudomlig tjänst åt Skaparen och till fysikalitet. Ut ur denna tjänst kommer en inre tillfredställelse, vilket innefattar själva kärnan av vilken ni verkligen är! Att assistera Himlens arbete i fysikalitet är själva kärnan av vilka vi är. Snart kommer vi att tjäna hela detta solsystem och Varelserna som bor här. När ni först kommer in i fullt medvetande så genomgår ni en kort lärlingskurs. Vi har lärt oss mycket från denna inledande tid. Tillsammans kommer vi alla att göra storslagna ting!

Idag fortsatte vi våra serier av meddelanden med er. Stora händelser sker. Ta denna tid för att njuta av dem och göra er redo för vår ankomst. De dåliga tiderna som ni har upplevt sedan barnsben är i själva verket förbi. Kärlek och Ljus triumferar i sanning. Njut! Och var redo att fira denna stora uppsättning av segrar! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...