Sheldan Nidle, 3 februari 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

8 lk, 12 Yax, 11 lk

3 februari, 2015

Dratzo! Vi kommer med mer nyheter om framstegen som görs för att ändra er världs verklighet. De många medlemmarna av våra Jordiska allierade börjar nå leveransdelen av deras många välståndsprogram. Den mörka kabalen har varit framgångslös med att förhindra våra allierade från att förbereda medlen för att tryggt leverera era många välsignelser. Leveransen av dessa olika fonder är en del av en stor operation för att växla över er värld till ett nytt finansiellt system. Denna process kommer sedan att leda till ett nytt regeringsskick och det formella slutet på skuldslaveriet, som ni skoningslöst har uthärdat i en eller annan form under de sista årtusendena. Detta kommer att bli en tid då ni kommer att exponeras till frihet och ett nytt och mycket mer rättvist monetärt system. Dessa pengar kommer att backas upp av nya strikta bankregler, som kommer att trygga era tillgångar och ge er ett sätt att skydda era fonder. Tillsammans med dessa händelser kommer ett antal uttalanden av nya regeringar, som kommer låta er ingå i en mer djupgående interaktion med dessa nya regeringar. Ni kommer att bli sanna vakthundar över dessa regeringar och vara redo att med mycket kort notis förhindra alla illegala handlingar.

Dessa nya regeringar kommer att frisläppa ett antal nu förtryckta teknologier, ge tillbaka era tidigare skattebetalningar, generellt, genomföra ett ettårsjubileum. Dessutom kommer dessa nya regeringar att tillåta avslöjanden och låta oss tala till er. Vi ämnar använda denna tid för att assistera era Uppstigna Mästare att förbereda en serie av globala föreläsningar, för att göra det möjligt för er att precis veta vad Anunnaki gjorde för att röra om i en nyckeldel av meddelandena som gavs av ett antal Mästare som grundlade religioner under de senaste tre tusen åren. Dessa föreläsningar kommer att återföra denna värld till harmonin, freden och de himmelska sanningarna som ni har fått av dessa stora och visa Mästare. Dessutom kommer våra handledare att diskutera dessa lektioner med er. Himlen önskar att var och en av er blir helt medvetna om er sanna historia och att ni får en mycket bättre förståelse för dessa stora sanningar. Denna kunskap kommer att hjälpa er betydligt då ni för er mot er återgång till fullt medvetande. Det kommer också att låta er se vad Atlanterna och Anunnaki inledningsvis gjorde för att manipulera er.

Som ni kan se så kommer er kringgående resa genom er långa historia att avslöjas för er. Den viktigaste delen av detta är hur ni föll in i begränsat medvetande och hur Anunnaki prackade på er en falsk skapelsemyt. När detta, tillsammans med många andra fakta, avslöjas kan ni lättare se denna ursprungshistoria och de fakta som omger den inom en klarare och mindre förvrängd ram. Våra handledare kan sedan hjälpa er att uppnå en sannare blick av den verklighet som ni nu innebor. Det kan lätt låta er anamma er nya verklighet och er återgång till fysiskt Änglaskap. Detta är när allt kommer omkring huvudanledningen till vår återförening. Himlen vill att alla som behandlades så illa kan förstå denna historia. Ni kan sedan gå vidare med en förståelse av de sista 15 tusen åren (2 i Atlantis och de sista 13 tusen åren under Anunnaki). Allt detta behöver ni förlåta då ni återgår till Himlens gudomliga tjänst.

Ändamålet med att vi kommer till era heliga stränder är att hjälpa Himlen att frigöra er från slaveriet som ni först utsattes för utav Atlanterna och som senare fortsatte under Anunnaki och deras globala grupper av undersåtar. Denna mörka kabal tilltog i storlek och makt då ni gick från ett årtusende till nästa. Vid slutet av nittonhundratalet så trodde verkligen denna grupp att, om nödvändigt, så kunde de avsluta det mörka uppdraget som de hade fått från Anunnaki vid början av denna nuvarande era av nedskriven historia. Därför så föll orders vid mitten av 1990-talet från deras tidigare överherrar att upphöra och avstå på döva öron. Kabalen var då redo att olagligt utföra direktiven att permanent göra er till sina slavar. Vad som nu sker är slutet på denna terror, vilket låter er återgå, såsom Himlen påvisar, till ert naturliga tillstånd av fullt medvetande. Uppståendet av nya regeringsskick och av ett stort välstånd och jubileum är bara de olika instrumenten för att uppnå detta mål!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni står på randen till att få ett stort välstånd. Vid tidigare välsignade tider så var konceptet av ett jubileum vanligt. Detta gjordes var femtionde år. Vid den tiden var det lämpligt att stryka alla skulder och börja om igen. Båda dessa handlingar kommer att kombineras och ni kommer att få fonder, som har tagits från alla era tidigare skulder. Dessutom kommer ett antal nu hemliga lagar att manifestera. Dessa kommer att omorganisera regeringar och sätta scenen för en ren ny början. Allt detta görs för att göra er redo för vad ni behöver göra härnäst. Vi behöver komma och informera er om denna nya verklighet. Himlen har förordnat att er utdragna minnesförlust tar slut och transformeras till kunskap och visdom. Våra lektioner kommer bara att bli början på denna viktiga process. Senare kommer ni välsignat kunna ställa era handledare en serie viktiga frågor.

Våra lektioner kommer att inkludera ett antal viktiga frågesessioner. Ni drogs av Atlanterna ned till ett medvetande som förnekade er en chans att se era Akashik Arkiv. Detta funktionshinder skar er av från er tidigare källa av inre vishet. Hela denna process behöver utforskas och tillåta er att ge förlåtelse till de som så tanklöst berövade er på ett sätt att bättre veta vilka ni är. Detta kommer att återupprättas. Många av oss, som ni, har haft tidigare liv i Atlantis. Vi behöver ömsesidigt gå över denna tid och se hur ni klarade er när Atlantis väl gick under och de överlevande evakuerades till ett nytt land. Vi har alla historier som på ett personligt sätt kan förklara vad som hände då. Vi, som Uppstigna Mästare, har funnits på båda sidor av dessa frågor. Det är dags att komma ihåg, och dags att förlåta.

När ni återgår till fullt medvetande så kommer vi alla att bilda ett galaktiskt samhälle. Detta välsignade samhälle är baserat på gudomlig tjänst och en full förståelse av hur Himlen bildade dessa samhällen åt oss. Vi skall komma samman och skapa ett slags himmelskt träningsläger där vi alla igen kan assimilera oss till ett samhälle, som så plötsligt togs ifrån oss. Då kan vi bättre förstå hur vi behandlar varandra på ett nytt sätt. Vi har fått vissa förpliktelser, som nådigt kommer att förklaras. Vår nya stjärnnation kommer också att bestå av ej förkroppsligade varelser och elementaler för att bilda vår nya verklighet. Himlen förväntar mycket från våra nya arrangemang. Vi kommer att bli ett mönster fall för denna galax, och en plats där många spännande förslag kommer att uppstå. Här kommer den galaktiska freden att bli permanent och en större intergalaktisk förening kommer att äga rum.

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Himlen välsignar vad som nu sker inom er ytverklighet. Vi välsignar och tackar nådigt Himlen för vad som nu sker. Låt oss förena oss med våra spirituella och rymdfamiljer välkomna denna nya och ljusa verklighet! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...