GCR Historisk Överblick – Del 2/10, 22 augusti

GCR Historisk Överblick – Del 2/10

GLOBAL VALUTAOMSTÖPNING (GCR) &

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)

DET GAMLA BANKSYSTEMET

De flesta är medvetna om att Jorden har tvingats existera på ett icke hållbart sätt under århundraden, både då det gäller missbruk av naturresurser och genom användandet av ekonomiska mekanismer utav ett välsituerat fiat Centralbankssystem.

Men inget land, inte ens USA, kan fortsätta att trycka pengar utan säkerheter som backar upp skulderna. Detta är dock precis vad Centralbankssystemet har gjort. De har försökt att privatisera globala tillgångar, övervaka och begränsa världens pengautbud, inkluderande obligationer, bankinstrument, aktier, digitala samt papper och mynt valutor.

Denna privata globala monetära kontroll-ram introducerades till världen under Bretton Woods Konferensen i Bretton Woods, New Hampshire, USA, i juni 1944.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system).

Vid denna konferens introducerade NATO en global monetär och militär strategi som antogs av alla 44 allierade nationer i ett fördrag. ”De Allierade”, som vann kriget, deklarerade att USA var världens befriare, och torde därför också vara världens framtida militära kontrollmakt och största ekonomiska makt. Allt detta som kompensation för att ha vunnit kriget åt mänskligheten.

På så sätt fick USA rättigheten att trycka den de facto globala reservvalutan, vid namn av den Amerikanska Dollarn (USD), mot vilken andra valutor i världen jämfördes för att avgöra sitt eget internationella värde.

Den mäktiga dollarn spreds snabbt som den de facto globala reservvalutan – tog över platsen från det brittiska pundet – och plötsligt kunde USA trycka så mycket USD som de tyckte de behövde utan någon internationell övervakning, förutom de familjer som ägde Centralbankssystemet (Federal Reserve).

Med vetskap, så röstade vår egen amerikanska kongress för att låta en ny privat bank som kallades för Federal Reserve (FED) trycka denna begynnande nations fysiska pengar åt vårt eget United States Treasury. Detta förräderi kallades för The Federal Reserve Act of 1913, och FED fick ensamrätt på full monetär auktoritet över resten av världen.

Denna mentalitet av outtömliga bankkonton ledde direkt till finansieringen av det nuvarande globala monetära skuld-vansinnet som mänskligheten upplever idag. Även vid Bretton Woods (1944) behövde dock de NATO allierade och USA säkerheter att lägga fram för att lansera deras plan för global dominans av världen.

Så de bad den Kinesiska Kungliga Röda Draken Familjen, i andan av en större godhjärtad vision för återuppbyggnaden av samhället i en ålder av den nya världen. Det var också samma Kinesiska Kungliga Röda Draken Familjen som hade finansiellt stött det amerikanska kriget mot det brittiska imperiet vid slutet av 1770 talet, och vilket är anledningen till att amerikaner idag fortfarande skjuter upp kinesiska fyrverkeripjäser för att ära sin gåva varje fjärde juli.

Så de Röda Drakarna gick med på att låna ut deras guld till Centralbanken under en maximal tid av 50 år, vilket tog slut 1996 (plus en 5 år lång övergångs- eller nådetid, vilket ger ett absolut slutdatum av den 11 september, 2011). Och med denna vänliga handling föddes det Globala Centralbankssystemet, vilket lät alla stabila suveräna nationer att låna kapital för återuppbyggnad, och/eller inflytande genom handel, för att återuppbygga sina egna krigshärjade länder efter andra världskriget.

För att fullt förstå mängden av guld som lånades till den fria världen utav de Röda Drakarna så måste man först förstå att guld hade brutits över hela Sydöstra Asien under 5000 år. Och dessa 26 olika faktioner av den Röda Draken Familjen samlar ihop, vårdar, tillväxer och skyddar sina tillgångar med enastående engagemang. Så då de gick med på att låna ut sitt guld, med gott hjärta till förmån för mänskligheten, så förväntade de sig att få det tillbaka vid en viss tid.

Så Centralbankerna och deras bankirer började dra nytta av guldtillgångarna i valven så tidigt som 1946, och påbörjade rekonstrueringen av samhällen runt om i världen. Detta var USAs gyllene era… vid slutet av 1940 talet och allt igenom mitten av 1960 talet. Tillväxt och möjligheter förföll att vara oändliga i USA. Men tyvärr, absolut makt korrumperar absolut, centralbanksbankirerna bestämde sig för att behålla guldet för sig själva, och påbörjade att konstruera en strategi för att uppnå detta ondskefulla resultat.

Så de skapade några krig i Korea, Vietnam, Iran, Israel/Palestina, Libanon, Bosnien, Kuwait och Iraq. Sedan kom 9/11, vilket ledde mänskligheten fram på sin nuvarande militära och finansiella väg till Afghanistan, Iraq (igen), Egypten, Syrien, Israel/Palestina (igen), Libyen och till sist Ukraina.

Alla dessa krig var ett direkt respons mot att ge tillbaka säkerheterna från ett snabbt sammanfallande Centralbankssystem till de Röda Drakarna. Denna skillnad kom till sin spets då de Röda Drakarna krävde pengar för derivatskulder från Lehman Brothers i 2007 – och insisterade på att deras guld måste betalas tillbaka.

Men när Lehman inte kunde betala tillbaka sin skuld så utlyste den Amerikanska Regeringen en global finansiell nödsituation, och lånade $700 miljarder från sina medborgare (T.A.R.P.) för att kunna uppehålla de schemalagda utbetalningarna från The Federal Reserve Bank till de Röda Drakarna.

Från den första mars, 2015, så har varken FED eller den Amerikanska Företaget (grundat 1871) någon likviditet kvar för att tillfredsställa dess återbetalningar och har därför lämnat över USG till The White Knights militära ledare inom Amerikanska Pentagon, och de sköter nu om landets affärer. Denna övergång har i tystnad införts stegvis sedan det fjärde kvartalet 2012.

Så, om ni hör termerna ”Global Valutaomstöpning (GCR) eller Valutaomvärdering (RV)” i framtiden så förstå att det helt enkelt är en återgång till ekonomisk balans mellan suveräna nationer, varigenom varje nation går med på att omvärdera sin valuta i harmoni med en förutbestämd gemensam guldstandard för att både mäta och utbyta tillgångar.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...