GCR Historisk Överblick, Del 3/10, 23 augusti

GCR Historisk Överblick – Del 3/10

GLOBAL VALUTAOMSÄTTNING (GCR) &

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)

 

NYTT BANKSYSTEM

Nu när de Röda Drakarna har hävdat ägande av The Federal Reserve Bank och alla dess tillgångar genom statsföredragsstandard vår en så mäktiga Dollarn (USD) har förlorat all sin globala trovärdighet och värde.

Som ett resultat av detta har de Röda Drakarna bytt ut USD mot en ny global valuta som kallas för Treasury Reserve Note (TRN) och de har bakat den med guld. De har väsentligen stabiliserat den Amerikanska Ekonomin samtidigt som de har bytt den gamla reservvalutan (USD) med en korg av nya globala reservvalutor, lett utav den Kinesiska Renminbi/Yuan (RNB/CYN) respektive.

Alla mindre länder, som en gång var helt beroende av den mäktiga dollarn och den Amerikanska Centralbanken för att bestämma värdet på sitt eget lands valuta – har nu frisläppts från ekonomiskt slaveri och tillåts att omvärdera sina valutor mot en guldstandard.

Det betyder länder som länge har sanktionerats och slits sönder av krig, såsom Vietnam, Indonesien, Irak och Zimbabwe nu får ny ekonomisk kraft, då ledarna av det gamla banksystemet ger vika mot ett nytt och ett mer moraliskt ledarskap. Att enbart byta ut bankväsendet är inte tillräckligt, då gamla vanor dör enbart sakta. Så tillsammans med en ny guldbaserad valuta måste också ett nytt politiskt ledarskap följa, godkänt av BRICS alliansen, som skapades efter marknadskraschen 2007, just precis för detta ändamål.

(http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS).

BRICS är en akronym som står för följande länder, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, och deras ekonomiska resurser sammantagna har tillsammans gått förbi USA som världens ledande ekonomiska makt, likväl USD som den globala reservvalutan, mot vilken alla andra valutor är värderade som jämlika.

Född utav nödvändighet, så tog BRICS alliansens Utvecklingsbank scenen med ett kapital av 100 miljarder från alla deltagande länder. Denna nya globala monetära utlåningskälla har nästan bytt och eliminerat behovet av den privata Centralbankens gamla kontrollmekanismer, nämligen IMF och Världsbanken – båda skapade vid Bretton Woodskonferensen ungefär 1944.

BRICS alliansen har över 3 miljarder invånare, 60% av BNP och kontrollerar viktiga transporter, militära och naturresurser vid många strategiska platser runt om i Asien, Afrika och Sydamerika.

BRICS alliansen och deras växande lista av allierade har uppnått välbehövlig ekonomisk och militär självständighet från den tidigare dominanta koalitionen av US, NATO och den Europeiska Unionen.

Men hur uppnådde BRICS alliansen denna Globala Valutaomvärdering (GCR) utan att hela världen kände till det, med tanke på det våldsamma motståndet de privata Centralbanksfamiljerna och deras undersåtar?

Först så granskade de alla skulder, och förberedde sig sedan säkerhetsställde de alla skulder gentemot deras egen guld reserv. Detta betydde att Ledarna för Röda Drakarna behövde ta fram allt det fysiska guldet för att täcka hela världens skulder! Det är kanske svårt att tro, men det är i vilket fall som helst sant, och det är precis vad som skedde. Deras ledare, som endast är känd som ”Farfar”, gick nyligen med på att frigöra guldreserven som används som säkerhet till tjänst av mänsklighetens bästa. Och för detta så är mänskligheten evigt tacksam. Tack, Farfar!

Den Röda Drakfamiljens godhjärtade handling har låtit BRICS alliansen öppet byta ut det gamla banksystemet med realistiska och hållbara guld-backade valutor, vilket sätter scenen för en ny upplysningsålder. Detta betyder att Global Currency Reset (GCR) och Omvärdering (RV) kommer att skapa en ny förståelse av värden allt utöver alla industrier, länder och kulturer… och låta stabila suveräna länder att binda sina länders valutavärden på en gemensam och konsistent basis under tusentals år.

Ja, vissa valutor kommer naturligtvis att gå upp i värde baserade på deras tillgångar av guld i marken (ZIM, VND, IDR, IQD, TRY, MXN, PHP), medan andra lika snabbt kommer gå ned i värde (USD, JPY, CHF, GBP, AUD, DEM, CAN). I slutändan så kommer alla suveräna nationer som beslutar sig för att delta inom reglerna för BRICS alliansen att göra så på eget bevåg via internationella fördrag, och som i sin tur har eliminerat sina suveräna skulder… det hela skapar en hållbar guldbaserad global ekonomisk framtid för oss alla.

Återigen, tack till Röda Drakarnas ledare, och tack Farfar för er din oändliga generositet och osjälviska hängivenhet att bevara och lyfta upp mänsklighetens förhållanden. Vi är för evigt ödmjuka och ärade att ta del i en sådan historisk händelse på denna planet.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...