Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert, 29 november, 2017

 

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 29 november 2017

APTB / NPTB FORTSÄTTER ATT KÖRA KVANTSIMULERINGAR TILLS ALLA STORA HOT HAR ELIMINERATS.

BÅDE MERKEL OCH NETANYAHU-HOTEN HANTERAS.

PUTIN ARRANGERAR ETT HEMLIGT AVTAL MELLAN ASSAD OCH NETANYHU.

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2017/11/bombshell-putin-is-mediating-secret.html

DETTA ”HEMLIGA AVTAL” INNEHÅLLER VILLKOREN FÖR NETANYAHUs KAPITULATION.

MERKEL FÖRLORAR SYSTEMATISKT KONTROLLEN ÖVER TYSKLAND.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/29/angela-merkel-faces-fresh-trouble-bid-form-german-coalition/

ALLT ÄR AVSIKTLIGT ARRANGERAT AV NPTB FÖR ATT TVINGA MERKEL TILL KAPITULATIONSVILLKOR ELLER AVGÅNG.

KVANTSIMULERINGARNA HAR GETT APTB/NPTB MÖJLIGHETER ATT VARA ETT STEG FÖRE KABALEN VID ALLA TILLFÄLLEN.

KVANTSIMULERINGARNA HAR FÖRHINDRAT MÅNGA ”9/11” FRÅN ATT NÅGONSIN HÄNDA IGEN.

VAR SKULLE VI VARA I DAG OM GALAKTIKERNA INTE HADE GIVIT OSS TEKNOLOGIN ATT BYGGA KVANTDATORN?

DE ÄLDSTE HAR TILLSTÅND ATT GÅ FÖRBI KVANTDATORERNA NÄR SOM HELST FÖR ATT RELEASA RVn.

KVANTSIMULERINGARNA DIKTERAR INTE MÄNSKLIGHETENS ÖDE.

APTB/NPTB HAR KOMMIT ÖVERENS OM EN FRAMGÅNGSGRAD PÅ 95,9% INNAN RVn KAN ÄGA RUM.

LIDANDET KOMMER ATT FORTSÄTTA, DET FINNS INGEN URSÄKT FÖR DET. MEN DETTA ÄR DEN VÄG VI MÅSTE GÅ FÖR ATT SÄKRA MÄNNISKANS FRAMTID.

TVÅ HOT ÅTERSTÅR I DENNA STUND OCH BÅDA KOMMER ATT HANTERAS FÖLJAKTLIGEN.

TILL DESS KOMMER RVns ÖDE ATT FÖRBLI I KVANTDATORNS HÄNDER.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...