GCR/RV: Dåtid, Nutid & Framtid av Alexander Gagin, 10 maj 2016

Reval-22

GCR / RV: Dåtid, Nutid & Framtid, 10 maj 2016
av Alexander Gagin

Dåtid

Det är ett faktum mänskligheten har funnits i tusentals år. Det är också sant att under en sådan lång period av historien har människan upptäckt, brutit och lagrat jordens rikedomar. Århundraden har sett kontinenter, nationer, imperier, monarkfamiljer, kungar, drottningar, regeringar och presidenter komma och gå från makten till följd av krig, statskupper, och val … men de massiva rikedomarna i världen har förblivit dolda … varför? För det är vad verklig rikedom gör … den förblir dold för att förbli säker. Såsom anonymitet och ödmjukhet inte är alternativ vid hantering av extrema mängder rikedom, det är en förutsättning för ren överlevnad.

Det betyder att alla finansiella siffror du ser, som redovisas för centralbankers innehav och offentliga bankers insättningar, är egentligen bara en liten andel av den totala rikedom som är tillgänglig för mänskligheten. Därför är alla tryckta mynt, valutor, obligationer och aktier bara offentliga representationer av en mycket större samling tillgångar, som allmänheten inte känner till – allt för deras eget bästa.

Men i mitten till slutet av 1700-talet började ett existentiellt hot bildas och öka i styrka i hela Östeuropa, för att ta kontroll över hela planetens rikedom genom ocker / fiat-finans. I brist på en bättre term, dubbades denna grupp eller familj till ”kabalen” och de har hemlighetsfullt men avsiktligt planerat att ta över alla världsliga tillgångar och affärer genom en osynlig bana av bank-, militär-, diplomati-, utbildnings-, vetenskaps- och media-grenar.

För att motverka denna illvilliga strategi för världsherravälde skapades en välvillig strategi som slutligen genomfördes via kungafamiljer i Asien och Europa genom att samla deras tillgångar, i en rad mycket komplicerade och hemlighetsfulla oredovisade privata bankstiftelser, kollektivt kända idag som de Globala Säkerhetskontona (Global Collateral Accounts) (eller Global Skuld-Lättnad (Global Debt Facility)).

Sedan dess, har samma kungafamiljer – som kan spåra sina genetiska ursprung tillbaka till de ursprungliga kontinenterna för den mänskliga existensen (dvs Atlantis och Lemurien) – tagit på sig ansvaret som ”väktare” av mänsklighetens rikedom, inklusive dess anonyma säkerhet, för att så småningom förnya mänsklighetens välstånd.

Under århundraden har våldsamma krig utkämpats för att antingen samla eller skydda tillgångarna i de Globala Säkerhetskontona. Varje nuvarande kungafamiljemedlem, kabal-ledare och politiskt verksamma (political operative) förstår detta spel och tar parti för antingen himlens ljus eller helvetets mörker … eftersom detta är ett spel som verkligen är ett ”vinnaren tar allt”-erbjudande.

Snabbspolning framåt till efter andra världskriget, vid Bretton Woods-konferensen i New Hampshire (cirka 1944) där både ljus och mörker kom överens om en övergångsvapenvila för att återställa världens finansiella system efter flera ohyggliga världskrig. Då var det planerat att mänskligheten skulle börja en himmelsk övergångsera på uppdrag av himlen, för arternas och planetens uppstigning. De välvilliga ”väktarna” enades därför om att placera en mindre procentandel av de Globala Säkerhetskontona, särskilt guld, i Centralbanksvalv över hela världen.

De överförde fysiskt det nämnda guldet under en tvåårsperiod varvid det nuvarande finansiella systemet etablerades 1946, som inkluderade att knyta valutan mot en gemensam guldmyntfot som skulle prissättas dagligen i City of London. Detta välvilliga guld var ett lån till alla suveräna nationer med god status, under en period på 50 år med en fem år lång övergångsperiod som slutade under hösten 2001.

Men allt efter som decennierna passerade fortsatte Kabalen med sin världsdominerande agenda, och började mer aggressivt infektera varje nations centrala och offentliga banksektor, verkställande regeringens ledarskap, rättsliga utnämningar, och de kontrollerade sina aktiva via kontroll över all skrift, radio, tv och digitala informationsutgångar. (Det är därför alla massmedieleverantörer ägs av sex moderbolag.)

Sedan, 1971, tillät president Nixon Federal Reserve Bank (en privatägd bank etablerad av kabalen 1913) att skriva ut nationens pengar, utan att ta hänsyn till att man tidigare kommit överens om guldstandardfördraget, och ignorerade effektivt 1944 års Bretton Woods-avtal och omvärderade därmed alla amerikanska utfärdade skulder, i dåtid, nutid och framtid, mot oljepriset per fat, populärt kallad petrodollarn.

Som svar satte ”väktarna” igång en plan för att återupprätta guldmyntfoten och eliminera kabalens inflytande en gång för alla. Under flera decennier vidtogs och infördes aktiva steg från en checklista, vilket säkerställde att alla världens regeringar en dag skulle återvända frivilligt till guldmyntfoten.

Men när låneperiodens slut närmade sig för kabalen, blev de mer och mer desperata. Så den 11 september 2001 kl 08:00 (i NY), gjorde de det otänkbara i New York City och imploderade två kärnenheter nedanför tvillingtornen som fick dem att krascha ner så att hela världen kunde se. De gjorde så på den exakta dag och tid, som det välvilliga guldet var tänkt att återlämnas till ”väktarna”.

Detta följdes av andra förplanerade krig i Irak och Afghanistan, Nordafrika, Mellanöstern och slutligen Europa. Men för att bekämpa krig på flera fronter behöver man pengar, och de ökande antal konflikter kabalen skapade gjorde det svårare att hålla igång deras ”petrol-olje-lögn”. Så under många år krympte deras fysiska resurser, liksom deras penningflöde gjorde, och de har nyligen helt förlorat sin förmåga att strida, för att inte tala om vinna, ett krig för världsherravälde.

Och här sitter vi i dag med en gammal Hun-äldre, kallad Farfar, tillsammans med flera asiatiska och europeiska kungafamiljers ledare och de välvilliga galaktiska råden, som alla harmoniskt tjänar mänskligheten, lägger sista handen vid ett nytt ekonomisystem som permanent befriar mänskligheten från skuld, ocker och finansiellt slaveri av varje slag.

Denna välvilliga grupp har helt tömt kabalen träsk på all dess makt, inklusive men inte begränsat till: naturresurser, militär, teknologi, vinstflöden av illegal smuggling och människohandel, liksom framgångsrikt eliminerat och ersatt alla korrumperade former av regeringar och deras olagligt placerade agenter via tvångspension, avgång eller fysiskt avlägsnande.

Så, Farfar, Väktare, de Äldste, alla deltagande Draken-Färger och välvilliga europeiska Kungliga … vi är ödmjuka och evigt tacksamma för era ansträngningar för mänsklighetens räkning utan vår vetskap. Tack från djupet av våra hjärtan kära bröder och systrar av ljuset!

Nutid

Om du har turen att vara innehavare av någon av de statliga historiska tillgångarna (sovereign historical assets) från de senaste 400 åren, och / eller råkar ha fallerad eller fiat-tryckt valuta … har du tur. Eftersom du är i rätt tid, och nu är i den gudomligt rätta positionen för att hjälpa ”väktarna” och Kungafamiljerna med att byta ut osäkra fordringar till goda pengar.

Vet att genom att lösa in dessa giftiga tillgångar, tjänar du faktiskt till att skydda de Globala Säkerhetskontona via återkallande och inlösen av nämnda fiat-finansiella instrument vilket gör det möjligt för mänskligheten att med glädje återvända till guldmyntfoten… vilket omfattar utfärdandet av ny fysisk valuta backad av hårda kapitaltillgångar samt genomförandet av ett helt nytt digitalt finansiellt system, som utfärdar guldkrediter för alla suveräna nationers obligationer och valuta.

Mycket snart kommer du att uppmanas att konvertera existerande ”safe-keeping-receipt” historiska obligationer eller kontant valuta i sedlar och mynt, på externa inlösenkontor över hela världen, genom de 800 nummer man kan hitta på denna webbplats eller via privat e-post-distribution. Tänk på att denna händelse är en privat transaktion och inte ska diskuteras öppet med vänner, familj och medarbetare; men du kan njuta av händelsens aldrig tidigare skådade välstånd både fritt och permanent utan förbehåll.

För att påskynda inlösenprocessen, se till att ha alla förvaringskvitton, gåvobrev, kvitton, reda tillgångar, legitimationshandling med eller utan foto, papersarbete för stiftelser och företag, humanitära och sysselsättningsskapande material redo i förberedelse till din inlösenmöte. Vet att det finns tiotusentals bankirer, advokater och revisorer som är utbildade, beredda och lika ivriga som du att konvertera dina fiat-tillgångar till guldbackade krediter.

Statliga växelkurser kommer att erbjudas under en kort period, eftersom ”väktarna” ville erbjuda sin uppskattning för din medverkan i att tjäna mänsklighetens högsta goda, samt ge dig, din familj och land möjligheten att uppleva statliga priser, såsom permanenta förvaltare av världens rikedomar. Så för all del, gå framåt med tillförsikt och mätta dig själv och dina inre kretsar först, snälla gör sedan allt du kan för att dela denna rikedom med så många du anser värdiga eller i behov – eftersom hela mänskligheten förtjänar att delta i denna välsignelse.

Vet att när denna exempellösa enastående inlösenperiod slutat, kommer det att finnas ytterligare tid att lösa de nämnda giftiga tillgångarna till lägre priser i mer traditionella banker tills alla fiat-tillgångar har tagits bort från cirkulation, digitalt konverterats och slutligen förstörts. För all del, var stolta över realiteten av att lösa in din välsignelse, som omsorgsfullt har tilldelas för dig att njuta av både kortsiktigt, via omedelbar tillgång till kapital, samt långsiktigt, genom räntebärande investeringar och stiftelseskydd.

Denna verklighet innebär att du har varit och fortfarande är en viktig del av den globala finansåterställningsprocessen, och även efter ditt första inlösenmöte, då ditt individuella tålamod och uthållighet belönas med uppskattning och respekt av de kungafamiljer som är ansvariga för att skydda, utbetala och frigöra mänsklighetens rikedom.

Därför är det viktigt att återaktivera din kreativa energi innan du engagerar dig i stora privata och offentliga projekt. Ta lite tid att heala din kropp, sinne och själ innan du ger dig ut i nya överflödande situationer. Med det menas att, det är ingen brådska att spendera dessa pengar … de är dina för att göra det som du anser lämpligt. Bara vet att du inte kan ge ut Gud eller investera ut Honom. Så ta din tid. Gå lugnt fram. Rör dig försiktigt. Men mest av allt, se till att vara till nytta för andra på ett rationellt och genomtänkt sätt, för att inte locka oönskad uppmärksamhet till din nya rikedom, såsom ”väktarna” konsekvent har haft detta tankesätt under alla dessa många årtionden och århundraden, och det är klokt att du följer deras exempel och hedrar dem genom att matcha både deras tålamod och disciplin när du går framåt.

Framtid

Tabula rasa är en latinsk fras och betyder ”oskrivet blad”. Tänk på världen som din rena tavelduk och måla din nya värld med ljusa, kärleksfulla och rikliga färger oavsett vilket område, fält eller plats du väljer för att göra ditt bästa arbete. Med tanke på det inneboende mönstret av kontinuerligt penningflöde som finns i stor rikedom, finns det inget du inte kan utföra om du är ståndaktig i dina verk och gärningar.

Ja, det finns ett oändligt antal projekt som behöver finansieras, ingen för liten eller för stor för dig att hjälpa till med i något avseende, form eller sätt. Så om du deltar i framtiden genom att erbjuda en ekonomisk resurs, en kreativ syn eller bara som en vanlig påhejare av någon annans största goda projekt, är det bäst att alltid överväga hur varje projekt kommer att påverka hela mänskligheten, så att vi tillsammans var och en kan bistå det större goda med allt vi tänker, gör och säger.

Med det sagt, du är fri att flytta medel med valfritt belopp så länge som de är för större goda humanitära projekt, så förvänta dig att dina filantropiska planer kommer ses över i varje steg av processen. Ta den tid som behövs för att förbereda alla dina angelägenheter och var ständigt på utkik efter andra ledare som är redo, villiga och kapabla att utföra större bra projekt med otyglad glädje och effektivitet.

Vet att kreativa hjärnor kommer att stå högt i kurs, och du kommer behöva locka mänskliga talanger energiskt. Men nu är du åtminstone äntligen i besittning av överflödande rikedom, och om du kan kombinera stor kreativitet med överlägsen moral, kommer inte ens himlen att begränsa dig. Men om någon av dessa framgångselement saknas, räkna med att stöta på förseningar och eventuella misslyckanden om sagda element inte ersätts, eftersom rötterna, stammen, grenar och blad från livets träd alla bidrar till att skapa frisk frukt för skörd.

Tänk på dina humanitära projekt som mänskliga investeringar, att plantera frön i en trädgård av människor. Se till att odla de bästa idéer, tankar, platser eftersom alla kommer att behöva bördig jord att växa i. Och när du planterar ditt frö av barmhärtighet i deras liv, se till att de börjar slå rot, och kom ihåg att anbringa konstant solljus, vatten och beskärning för att upprätthålla deras projekts uppehälle.

Var alltid vaksam i din nyfikenhet, sökande nästa stora idé, moraliska ledare, värdiga samfund att välsigna och offentliga personer engagerade i äkta tillväxt utan onödig ära eller ersättning. För bara om du är sant engagerad i människor kontra projekt, kan du förvänta dig samma från dem oavsett storlek, omfattning eller fördärvade platsen för deras projekt.

Allt du gör från och med nu kommer att bevakas, eftersom ditt liv kommer att positivt eller negativt påverka så många fler än innan den här händelsen. Och bara med tiden kommer du verkligen veta precis hur mycket skugga du har gett varje nytt frö du väljer att plantera och vattna. Den goda nyheten är att vi tillsammans är en familj som återvänder till den gudomliga inriktningen av vår gemensamma Skapare.

Därför är det med oändlig tacksamhet och innerlig ödmjukhet – i perfekt union med våra mänskliga bröder och systrar av ljuset, som nu ger oss denna finansiella välsignelse för att välsigna andra – vi låter Hans vilja ske på Jorden så som den sker i Himlen.

Amein & Halleluja!

Gud är med oss.

Alexander James Gagin
White Light Trust
“Serving Humanity’s Greatest Good “

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...