Sananda via Sal Rachele, 7 maj

Jesus Sananda

Sananda 7 maj, 2016

Sananda: Välj En Gång till.

Hälsningar, kära ni, det är jag, Sananda, jag kommer med ett allmänt budskap till ljusarbetarna på jorden. Som ni säkert vet, arbetar jag med tusentals själar i 3D-världen, genom olika kanaler och metoder för leverans av budskapet. I gångna tider har jag talat om behovet av urskiljning och skydd. Dagens budskap är lite annorlunda; det har att göra med flit och uthållighet.

Detta är en svår tid på jorden för många av er. Några av er säger att ni har följt mitt råd och ber om mer ljus att komma till Jorden och ändå känner ni att ni fastnat, ni känner att ert liv inte rör sig framåt på det sätt, som ni önskar. Mitt budskap är: Hur ihärdigt framkallar ni ljuset av er egen Guds närvaro? Hur uppriktigt och djupt ber ni om upplysning?

I gångna tider, tillbringade andliga studenter årtionden i avskilda lokaler, kloster, tempel och sådant, i hopp om att de endast skulle kunna vara fokuserade på Gud. Idag lever ni i en värld av omedelbar tillfredsställelse och om något tar mer än 10 minuter per dag under en vecka blir ni otåliga.

Kära, hur länge har ni vandrat i mörker? Tänk på det för ett ögonblick. Hur många liv har ni tillbringat i träldom för era egna egon? Hur många liv har ni missförstått lagarna om karma, nåd, förlåtelse, ge och ta emot samt balans? Hur många gånger har ni förringat er, kanske omedvetet? Redan nu, hur många av er använder fortfarande uttryck som ”Detta dödar mig” eller ”dumma mig, varför gjorde jag det?”

Det krävs tålamod och flit för att övervinna illusionerna i denna värld, kära. Många av er, inklusive denna kanal har varit otåliga mot sig själva och andra. Paradoxen är, att saker och ting snabbas upp på er planet. Era tankar manifesteras allt snabbare och fullständigare. Ni ansluter er till er egen makt. Men på samma gång, många av er tvivlar fortfarande på er egen förmåga, ni tvivlar på att manifestationsprocessen utvecklar sig perfekt enligt gudomliga principer. Oh, så lite tro och tillit, hur lång tid ska det ta innan ni verkligen förstår?

Jag har sagt det tidigare, ”Vad ska man sätta sin trohet till?” Baserar ni fortfarande er lycka på ert bankkonto eller er make eller vänner eller familj? De har en fri vilja precis som ni. De kan acceptera eller förkasta er. Ni har ingen kontroll över deras fria vilja beslut, precis som jag har ingen kontroll över er. En av era filmer, som kallas ”Bruce den allsmäktige”, visar på begränsningarna för att försöka övervinna den fria viljan. I denna härliga film ges en novis Guds befogenheter, men han inser snabbt att med all sin oändliga makt, kan han inte göra så att en annan människa älskar honom. Därför har de av er som känslomässigt har investerat i vad er familj, vänner eller älskare tycker om er, är det dags att släppa detta. Ni är inte här på jorden för att behaga andra. Ni är här för att tjäna andra. Det är en stor skillnad.

Ibland dem, som har svårast med er, är de som får service och tjänster utförda i sin högsta kapacitet. Och vice versa, ni kan ha många som älskar er så länge ni uppfyller deras bild av vem ni ska vara, men så snart ni verkligen lyssna till ert hjärta, tycker de inte längre att ni är så charmiga. Kan någon av er relatera till vad jag säger?

De av er som inte har tid för andlighet, kom ihåg detta: Där ni placerar ert fokus, det är vad ni manifesterar. Om ni arbetar med ett jobb ni inte gillar och ni tycker att det är det enda sättet att ”tjäna” ert uppehälle, låt mig påminna er om att Gud gav er livet utan några förbehåll; det finns inget att ”tjäna.” Ja, er värld har inrättas för att hålla er alla, som arbetar likt upptagen bin, så personer i toppen av pyramiden kan ägna sig åt sin lyx. Jag behöver inte påminna er om dumheten i detta spel, oavsett var ni är i pyramiden. För en tid, kommer ni att spela det här spelet, men mycket snart kommer det här spelet att förändras drastiskt. Denna värld kommer inte längre att styras av några makthungriga individer. Varför? Eftersom NI ändrar ert medvetande och som ett resultat därav ökar världens vibration. Tror NI verkligen att den bara magiskt kommer att stiga upp utan er medverkan? NI är viktig ingrediens, som krävs för världens uppstigning. Utan ER, kommer makthavarna fortsatt att ha sin väg. Okej, kanske deras lilla spel kommer att avbrytas av slutet av denna Stora Cykel och de resulterande Förändringarna av Jorden, men efter dammet lagt sig, kommer de att vara tillbaka för att fortsätta sitt gyckel/ dårskap – om ni och era bröder och systrar inte vaknar upp i all er prakt i denna livstid, just nu, precis som ni har, med era olika utmaningar och svårigheter.

Idag, just nu, är det dags för er att sluta hänge er åt tankar utan mening och låta ert ego att styra och ställa. Idag, är det dags att sätta stopp för tjattrande, oro och ångest. Ni KAN göra det. Ni har min hjälp. Jag är här för att hjälpa er varje steg på vägen. Många av er, som har anslutit sig till mysterieskolor, har gjort övningar och lektioner troget och ni märker en skillnad.

Undermedvetet, väntar några av er fortfarande på att rymdskepp ska landa och lyfta bort er, så att ni inte behöver möta världens utmaningar. Jag är ledsen att göra er besvikna, men vår Konfederation fungerar inte på det sättet. Vi behöver Er på Jorden för att hjälpa till att läka och majestätiskt lyfta henne i skönhet, som är hennes öde. Vi kan inte göra det åt er. Ni kan inte göra det, om ni väntar på att strålas upp. Det är dags att kavla upp ärmarna och börja arbeta. Gör det till en glatt arbete. Gör tjänandet till er lycka. Det finns ingen större glädje än att hjälpa andra. Upptäcka detta själv; ta inte mitt ord för det. Ta tid, i dag, för att verkligen få klart er del i detta kosmiska drama.

Jag kan försäkra er, det är INTE jobb som ni inte kan njuta av iden felaktiga tron ​​att er försörjning kommer från veckans lönecheck. Jag kan försäkra er om att godkännandet av er familj är obetydligt, när er själ hålls tillbaka från att uttrycka sig, som en följd av att söka godkännande.

Om NÅGON del av ert liv är ur balans, om er kropp inte är frisk, om er ekonomi inte är i harmoni, om era relationer är konfliktfyllda, då är det nödvändigt att gå djupare in i och se ärligt på er själv och era prioriteringar. Det är dags att välja igen. Det är dags att komma till Gud med ett öppet hjärta och sinne. Det är dags att ödmjukt stå inför Gud och be om det som ni verkligen önskar. Jag är här för att guida er och hjälpa er. Jag är er äldre bror och jag har övervunnit världen.

Nu är det ER tur att övervinna den genom att älska den villkorslöst, inklusive alla dess människor, särskilt era så kallade ledare i sin tid av illusionen. Älska dem, välsigna dem, be för dem, se dem flytta in i ljuset. Släpp er självgoda ilska mot dem. Sammantaget har ni alla placerat dessa människor vid makten. De är en återspegling av något i ert eget medvetande. Var villig att titta ärligt på de platser inom er, som ni har undanhållit från Guds kärleksfulla ljus. När ni kan älska alla människor villkorslöst, utan förbehåll, kommer ni att se en helt annan värld. Ni vet då att mot bakgrund av denna värld att ingen kan sätta en skäppa/korg över ert ljus. Det kommer att lysa klart och det kommer att lysa in i denna världs mörkaste hörn och ingenting kommer att kunna angripa det. Vet detta i dag, kära ni. Ni är alla verkligen välsignade. JAG ÄR Sananda.

Kanal: Sal Rachele

Du gillar kanske också...