GFL via Garrith Lamanov El Melchizedek, 26 november

Galaktiska Federationen av Ljus

via Garrith Lamanov El Melchizedek

26 november, 2015

 

Det är viktigt att vara medveten om att dessa budskap är ett val av fri vilja i er skapelse, att läsa dem är ert eget val som ni själva gjort och inget som är någon påtvingad skyldighet.

Dessa budskap handlar inte om det förflutna, där det lägre egot säger: ”Jag har väntat på att detta skulle ske alltsedan dess och då”, – ”Jag har väntat på den Galaktiska Federationen av Ljus alltsedan 2012, 2011, 2010 och 80-talet och de dök inte upp. Jag är ledsen, men fastän jag har sett rymdskepp alltsedan dess, tror jag fortfarande inte på det.”

Det lägre egot klagar alltid och kommer alltid fram med fler problem i stället för lösningar och säger: ”Skynda nu och landa era rymdskepp, vi har väntat alldeles för länge, alldeles för många människor dör här nere.” Det är så det lägre egot alltid uttrycker sig, i stället för att vara lugn och skapa fred och sända ut healing och kärlek; det fokuserar alltid på de negativa aspekterna.

Uppstigningen handlar inte om att vänta på något utanför er, och att skylla på andra när saker och ting inte sker enligt era förväntningar. Det är bara inte så och det är inte gynnsamt eller produktivt för ens medvetna evolution och utvidgande. Vi är medvetna om allt som sker på ytan och förstår följderna av dessa handlingar, inte bara på Gaia, utan i allt liv som existerar inom Gaia, där påminnelser om sådana händelser inte behövs. Det är viktigt att vara medveten om att orsaken till varför er värld fortfarande existerar som den gör, är för att många av er fortfarande tillåter det. Vi följer endast den kosmiska lagen om icke-ingripande och handlar inte bara för att vi drivs till det, eller vill det, för det är verkligen ert ansvar att återställa och hela er planet.

Vi kommer att landa med våra skepp först när Gaias frekvens tillåter en sådan händelse och när den nödvändiga massan av mänskligheten på allvar, med öppna hjärtan, bjuder in till det; till dess kommer inga upplysningar om datum för några landningar att ges.

Du gillar kanske också...