Plejadernas Höga Råd av Sju via Daniel Scranton, 17 oktober 2016

Plejaderna

Plejadernas Höga Råd av Sju

Via Daniel Scranton, 17 oktober 2016

 

Vi är Plejadernas Höga Råd av Sju, och vi är glada att kunna erbjuda er våra visdomsord.

När ni arbetar som ett kollektiv tar ni på er en enorm mängd energi. Det är för att ni är redo att bearbeta och integrera så mycket energi att ni kan uppleva er själva som mer än en individ, och agera självständigt.

Integrationsprocessen, på en individuell basis, tillåter er att lära känna er själva som en kollektiv varelse. Ni samlar ihop alla de olika aspekterna av er själva som har splittrats, och ni sätter ihop bitarna för att ge er en upplevelse av helhet. Detta ger er upplevelsen av er själva som ett kollektiv.

När ni betraktar kraften i det mänskliga kollektivet, och ni kan koppla in er till den kraften, tänk er då vad ni kan skapa. Först av allt har ni förmågan att upprätthålla så mycket mer energi, ni har tillgång till alla erfarenheter som alla era medmänniskor har upplevt, och ni börjar känna er mer som en Energikälla. I denna Källa finns ingen riktig separation, men där finns en ultimat kraft och en möjlighet att skapa som en gemensam styrka.

Det finns så mycket mer för er att uppleva, och ni är redo för dessa upplevelser. Ni är redo för dessa nedladdningar. Föreställ er att ni energetiskt ansluter till alla andra människor och skapar det bandet. Era frekvenser är olika, naturligtvis. Men om ni skulle koncentrera er på en och samma önskan, till exempel fred på Jorden, tänk er då hur lätt det skulle vara att uppnå det.

Om ni är skeptiska eller tveksamma till att knyta an till andra människor, var då medvetna om att ni redan är det. Det är inte en fråga om att gå med på det eller tillåta det. Det är en fråga om att utnyttja den kraft och de resurser som är tillgängliga för er och göra det medvetet och avsiktligt, för att lära känna er själva som mer än bara en individ som lever en enda livstid och har en enda uppsättning erfarenheter att ösa ur.

Vi vet att ni alla vill ha mer och att medvetet knyta an till resten av det mänskliga kollektivet och få ta del av allt som era bröder och systrar har att erbjuda er, gör er till en kreativ kraft i detta Universum.

Vi är Plejadernas Höga Råd av Sju och vi är mycket förtjusta i er alla. Det var allt.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...